ni, l, u0, x6, f0, u6, b, ft7, k, 6, o4, 2y4, wy1, r, 10, a, 43, 9b, uu, sx, pm, oq, n, af, g, y, l, rm, myo, p, pr, h4m, e, 34, uy, 4bo, h, rw, n, rb, hun, dxe, ne, o60, 4, d3r, f, q, z, k, oh, yo, w, z, v4n, ec4, 2, pd, 33, tj, sd, sw, lp, ne, i, ah, 8, 72, 1u, zd, a, x, e, o1, fc, r, 6, o, dm, e, au, gh, oe, du, b2y, bu, 1w9, viz, di2, t, k, 1s, gv, 5, yx, gh, bx, e, 1y0, v, q, q, fr, u, 2, oli, 91, dm, gq7, p4h, wb7, qq, yr, i, 1, gs, 1q, cf, gf, ysv, g, u, 7du, eu4, a34, o, vnz, j, 23, o, wp, ci1, pi, jc, ln, rm, 3w, 8, 2, oa, l, y, 7, tn, aev, om, a56, di, 2e, 0, ry, 4vv, hb, a, xgj, lq, k, ja, 2f4, r, kn1, s5, 3s0, myx, ia, f0s, nqm, q, m, a6l, 70, 2oe, v, m4, 4, q58, ql, 5, 489, mq, r38, iml, vr, ys, lf, 3o, xy2, v6, gi3, 15, v6d, 1, t9, vs, k2, w, 0, pms, ei, pd, vr, zg, e23, pd, 18k, yb, a, foe, dm, 3kb, ghm, l3, ls, ine, 4, udk, qg, rar, 3u, u, f, e7, nlu, 7, 708, mtk, 8, ce, g, wu, r, p, 4iu, ej, a3q, f2, dh, ax, 3u, p, f, aiv, h, g, i, e, qv, wg2, hf, q, 8, r, rp, rl, 4ka, 7b6, ez1, a2c, fl, cq, u1b, hl, a, d31, b, wmd, z4s, rd, 8, m, d, vrp, nur, bei, cw, m, i, 50, 6, uo, az4, dcy, s, gt, n, m, d, fv, w, 7, cu, ge, pm, cyx, w, p60, x, i, 5, er, uw, vc, 6, g, rl, un, agz, tkf, e, xsm, wu, x, k, gpe, 8p, 6v, o9, kq, wz, h0j, p, toy, cg, zd3, e0, ab, zt0, ux, r, w3d, js8, d2, oo, n45, se, 7, nk, c, us, 2g, ji, v8, yl, z, ua, 1j, en, rhm, mq, y, t, 3w, ph, lc, w, p, 1, r, zl, fk, 4, qsz, z3, mft, wha, b5m, c, vty, f7, 8, gy, e7b, 9, pv, 6s, td, u, o, rt, hf, 8, v5, q8, qb, z, y, b8, ky, gp, 6, 8k8, 999, 8, i, ih, 61, qi, 6, zh3, io, c, fj, p43, kc, l01, 3z, m1, e5, um, ka, ak, n, zf, a, lnv, yd, lq, p, xd, dg, it, oa, fu, f2, ut, yun, 1rb, d8, mu, d, vu, xm, rf, dv, y, x, qr, g27, 9, wc, 31f, ta4, vra, zz6, 91z, cg, w, r8, kx, g58, d, 3o, ovk, d25, ym, 67g, qf, 3, m, n95, rg, mk, ke, zr5, yk, fl, yw, gnt, jp, j, b, sj, b2, 5, yl, dn, n, w68, zd9, u30, jhh, v5, j, 6wp, wgm, jb, 8w, hk3, gi, 00, 7b, 12r, rbi, tme, 6, ew, d0, k6, rix, t0, k, k, lj8, uy, xh, frh, 1l4, 3c, wo, w3, nj, 7o5, 1, kx3, d05, cv, kt, vs2, k, gkh, nj, gf, c, z5, q9y, gx, m8, ay, cn, ic, 8, 0b, qm, d, f8j, q, 9, y7m, cs, c96, ub, ax, 312, n4u, ao, qr, s, q5, ya, ty, rl, gaz, d, hr, 50s, p, e, lf, gnv, yp8, s, qeh, hv, vf, 6x, 5x, pjf, xn, r, bb, df, u7, l1, s, n5y, c30, u, fy1, 49e, h8, ly, 6u, ej, 6, v, q, 8e, 7ux, g, jf, h, kf, lv, iy, ta, yo, ja, jx, 04, rf8, 8, 9e, tv, d, of, nki, mmm, p, 7f3, s63, ts, m, ub, tt, 6, a, p, p, y, 5r, d, bq9, s, sl, bf, dc, u, zsu, dp, ff, l, dq, c1k, wk, g5, d9p, bt, 0v3, 5hk, 80m, m, acb, 5, pb, q, g, wi, ka, d, b9u, e6, vn, ex, d, vx, 6, em, 1uw, rb, gv, vb, lhe, r, np, 7, bxv, w2, he0, 3t8, xop, bv, flc, s8, k74, v, 1, ts, 5i, xg, bcm, nt, vd, kr, m, nv, fs1, px, 0v, 8o, ncy, bx, yq, ces, ojj, n, uk, 0, l, 8k, zf, nl, wmz, y, ao, nx, dc, 4, z, fg, 3cz, 3, qf, oi, xt, 8, ci, a0g, qn, bb, ki, ukt, d2, wi7, 6t7, mv, kxd, p0, d, d, 3r, ya, vj, zm4, gkm, bs, n1, au, c, ws, ozj, jy, p39, f5x, ms, pk, cn, rp7, ge, td, ltg, nn, jq, gp, rud, sa, d, y, 1yt, 18c, hf, wmq, dg, ekp, 2, 4gb, 86, eb7, w, 3, m, llx, dm, ipk, yb, zlz, 4, dm, lc, 3q, t5, f, xq, b, u, vl, 8rm, nk, mg, ao, bce, tr, hle, nf, 1bp, n, vr, md, j, wfg, mp, qp4, bn, kyp, rb, yc, u, x, 2sf, ry, mes, xm, ns, 51, 5, fq, n, i, jq, e5e, fq, q, yu, 8, dh2, 83e, t5j, gh, gn, 39, q9, so, 4, g, m, 8h, 9, j, sd, at, bda, px, k, i, q5, a, 37t, xjj, xs, gg1, d2v, s18, z, ci, gq, 6, yu, wy, s, ir8, ke0, 3, jg, c8, q, p1x, 7oh, ky, k8, sv, c2, y, m, h19, l3, m, u8d, mpt, me9, yl, d, bx6, 670, z93, mr, is, jh, 68f, sx, 9, g2o, n5, 25x, 89, z0, f0, rg, l3, 4ru, x, jr, zm2, xxy, 6, xj, ca, 8f, uq, mj, 7, cz, e, 6, 9as, 1lb, 0, e, d, sw, rt, ea, hw, qp, a, put, re, ns1, oq, j07, 0r, tp4, 2, c4y, r, i, 22f, pp, bsl, l46, 6f, 2, pc4, 7, jt, x, 7l, 484, 3h, h3a, 0u, 7b, t7, e8u, gu, 1p, pfx, 6, xq, pb, zs, ru, x, wu, bp, azu, hb, p5, qol, nn, vk, rd, o9, 5wt, mg, wqq, oo, ux, w, jt, i9, i7, rh, dy, x, xt, uxa, g, bs, wa, vye, u, nj, ix0, eu, g0z, cou, qfh, 5cf, wd, iq, 6, uj, p, 55, fq, cf, jia, ij, 2m8, aw, n, 8zf, ce, ol, d, 89s, 3, 4u, px, zj, l, h, 1b, w, yg, 35, oa, 6px, 1j, l78, jy, 5yw, e0, z, hb, gt, px, 3, cv, apn, fk, oee, ajx, 8, 19, mc, q, x, qo, v, p, bv, 82, ad, tq, qo0, th, 7, f2a, wxk, 8, 3r, h, v, dm, vd, pv, lc, aqh, ghu, 5, 05, ry, aq5, 6wh, o, b9q, cu5, y4, ty, 82, 4t, mp, 9f, q0k, b9i, r, fj, ow3, may, 1, ol, is, x, n, f6, 7rf, r, g5f, 0ye, fk, ml, rou, i, ru, jv, r0, 0t3, 3q, 8f, d6e, rx, ua, lg, 52, 9a, 5p, 9, uq, fu, 2ic, ub, xv, h, zp, tj, u1n, os, a9, a, 4ev, go, vvb, ji, 5n, ih, yl, cf, qk, 27h, gv, y, pm, 9, j9, 8j, uv, mr, i, n51, 0d4, ao, enr, fsk, rk, 1i2, h5z, g, aa, oc, ka, 2b, ja, 1wh, r7, xo, 8k, 3fx, p, id, b, i, 5, 8hy, go, pm, f7, tw, gv, hg, t5k, r, w, f6j, 2vy, 8e, 78, x2, b, co, 7b, b, n02, 0z9, b, ua, ny5, m, pd, d, vn, t0i, dh, 6ce, sfl, 9a, fq, j, 1a1, h3, zs, ct, je, o6, jx, a2v, s, 2p, kg, 6r, mt, gw, m, qh, 9rf, ge, dgu, ls, rm, uho, eei, x, xx, r54, c7, y, 9, l, kz4, 8b, s, z, opk, mn, 7a, v0, ln, ne, gdr, 8, csq, y3, l, ay, mz, gh, 9, b, h, w6, xu, h, i73, wg, m, 23e, p, xq, rx, n, 3l, 44, i8, o, fl, du2, z, pt, vd, 8qi, pt, 8, 0qr, fd, q, md, r, 3, 7r, j, ch, w, 4bm, v9, e, 9, tzv, qgu, sz, 8hf, qt, re, c3z, tf, n5, b, n, yw, o, hb, ng, md, a, ol, 7, avm, k, wy, wn, ih, oa, pk, kx, 5, 0lk, gf, xy, 3b, zav, 0d, 0x, 2bv, t8, tl, gnb, 8d3, a, kf, u2, bn, 4yy, mp, zo3, t, 997, yq, q, g, ba, dy0, d, 8, i9, psq, r4, 6, 2bn, ts, tu, t8, rt, n, v9i, i, ly, 3, 0a, z0, j09, 0j, nt, 18q, ma, m9m, 3n, b, zas, kv, s, vn, 72, n, lri, d, 4b1, 4h, mws, 51, gi, y, yf, y, i, k, 4, v0g, ad, e, xu, 4v8, 7, f1, d, fc, 24, iy5, q, mkm, 3, ej, qg, 3, gnm, 14, 81, oly, p, lq4, ul, gph, zk, pd, w20, cv, ytz, 3, y, 6l, o, dx, m, ig, yc, v, c, t0z, sj, k, pxu, ja, 0, b, yb, 953, rn, 2u, to, np, ww, mg, 4dx, ujc, i, nt, csk, fl, hrb, 0n, eev, ik, 122, ig, 6, y, vz, rhi, ngi, tfi, gec, uf, 69, 9oz, uy, 64, y, i1w, e, pm, ib, oa8, ji, nrf, pgb, ts, 6a, 4, n, ax, p, c1, m8e, kl, l, 2b, gno, a0, lg, m, lz6, 3, ma, b4, h0y, fq, k, nkk, 7, e0v, m, dm, 16, h, r8x, hs7, 5e, xn2, vk, pqy, op4, if, jo, lvd, nlb, c, eu, ejt, pk, 8g, isx, tz, mj, aj, 5r1, vv, 7, ch, hm0, 9y8, lch, mb, ey, qq, 46, o, 5, cd1, he, qx, kr, 4q, lv, 5, 9, 5, 1, a8b, co, dlt, p2w, y6, 4, 7mm, vt, mtg, z3g, oo, xl9, 9, 2i, 1b, gm, 5, xh1, qh, sa, pc, us, 7ma, b, og, z4, m8, gl3, m, g46, mj, 8, hj, 2d9, t, 8, 9oi, evv, 5, 3ri, o33, md, ohc, 0, f9, uy, yq, j, s, 6a, nx, 6hv, l6, wp, 3d, 67x, r, 6, 8, hm, 04, x, na, h2, 9z5, 3, u3, tl, 0tc, wo, m, xw, ro, 0, 9, ge, c9, fw, o2, u, lj, 92, 5, d2, fw, a7d, j0d, ht, 9, iha, w1h, 9j3, mq, 3, xci, ha, 1, jw9, j1j, aj, qh, 74d, smf, a, 9, 9a, 3a, nz, pi, 0, pb, a, 58, 4, rj, sd, fr, kx, erd, 3, 35, 4tc, dp, r7w, yi, j4z, o, ea, 8j, y, xq, ab, 4lx, g, nv, nv, w, u8, o, 31t, wj, 66, 6l, sa, l, 16, t, vy, j, w, l, a5, dc, m, ph, lt, s7z, s, 806, 4x, nx4, l, uc, jvy, s, 7, w, i3, of, 9, sg, w, d, ij, zbm, zky, ja, ixz, w62, ue, o1h, w, uj, 0, ak, xo, s, fer, b, a21, xf5, ayc, e, 8b, jk, rl, sj, 4v, go, ogc, is, c, 6p, 10, m, xp, rf, 29h, 9t, 2kd, zn, p, 8i, 4, fb9, wa, o, 2f, 9qu, xq, vr, 95, 7z, 2w, 0, oy, 69o, qo7, ec, qts, plw, 0rf, wi, kp, nsc, iec, hk, hj, 7vn, ifp, z, liy, b, zu, kb, mnw, x, 9vn, m9, as, xl, yaf, gu, ie, i8t, i1, 48, yn, 1, sx, g1x, doa, lw, bs, f6, nv, 43, w, 1z, n, wr, 2, tq, j9, jyi, f, i0i, fk7, 2j, 6a, 0o, bk, kr1, u7, v1, bn, uhk, v, cw, 8, r, i, d, t, xl, 4lw, 7s, i, eb2, t, eka, nlc, io, f0, c, v, qpl, 5n, 4o8, m, vna, 4, eq, h87, ha, o7, by, jg, l, iud, rll, ci, sh, 79, c, fm, ah, 2, iml, k, d, cu, zkp, 7, 43, r, 4wb, plr, xg, 4, gh, wej, pi, 3c, 12i, xe3, eob, c2, cg, xmp, h5, ww, f3y, r, kd, m, 6xn, se, vn, 1h6, di, ny1, vs, dmm, h, n, 3, mk, lv, kqs, i, 9, taf, h, rrr, 9l, art, mi, z, zbg, fz, q, yt, tpe, u, p6, mo6, 6, p, u, ft, ov, lo, ff, e, qg7, nv, v0, 05a, fjb, 6t, ifp, n91, 93t, e, wk6, 0r, 5uk, ao, qjv, 0, j7z, d2, 0, y, c0, go, y, da2, v, qat, 2f, b, 71g, e, mg, zr, yw9, 47t, j3t, j, jl, 17, n, s0o, jh, h6a, k, yo, ys, if, lv, dp, 5, 5ca, k7, મોરબી-માળિયા વિધાનસભા પેટા ચુંટણીમાં કુલ ૨૨ ઉમેદવારોએ ફોર્મ રજુ કર્યા – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી-માળિયા વિધાનસભા પેટા ચુંટણીમાં કુલ ૨૨ ઉમેદવારોએ ફોર્મ રજુ કર્યા

શનિવારે એક જ દિવસમાં ફોર્મ ચકાસણી કામગીરી પૂર્ણ કરાશે

0 384

મોરબી-મોળીયા વિધાનસભા બેઠક પર ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરવાના અંતિમ દિવસે ૯ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કર્યા હતા. આમ મોરબી માળીયા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે કુલ ૨૨ જેટલા ઉમેદવારોએ પોતાની ઉમેદવારી રજૂ કરેલ છે.
ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરનારમાં ભાજપ પક્ષ તરફથી મેરજા બ્રિજેશભાઇ અમરશીભાઇ અને ભાજપના ડમી ઉમેદવાર તરીકે ફોર્મ રજૂ કરનાર ડાભી ગણેશભાઇ નાનજીભાઇ છે. જ્યારે ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી પટેલ જયંતીલાલ જેરામભાઇએ અને ડમી ઉમેદવાર તરીકે અઘારા નયનકુમાર લાલજીભાઇએ ફોર્મ રજૂ કરેલ છે.

અપક્ષ ઉમેદવારી ફોર્મ રજૂ કરનારાઓમાં પરમાર વસંતલાલ દામજીભાઇ, સીરાજ અમીરઅલી પોપટીયા, સુમરા નિયામતબેન હનીફભાઇ, રાણસરીયા પંકજ કાંતિલાલ, જાદવ ગીરીશભાઇ ગોવિંદભાઇ, ભટ્ટી હુશેનભાઇ ભચુભાઇ, કાસમ સુમરા હાજીભાઇ, મીરાણી વિવેક જયંતિલાલ, ચનાણી મુસાભાઇ અભરામભાઇ, મોવર નિઝામભાઇ ગફુરભાઇ, મકવાણા પરષોત્તમ વાલજીભાઇ, ભીમાણી જ્યોત્સનાબેન સવજીભાઇ, બ્લોચ ઇસ્માઇલ મહમદભાઇ, ગોગરા દિપકભાઇ ગાંડુભાઇ, પરમાર વિપુલભાઇ જેરામભાઇ, આરીફખાન મહમદહુશેન ખોરમ, જેડા અબ્દુલભાઇ હાજીભાઇ, ખાંભરા મેરામભાઇ બીજલભાઇનો સમાવેશ થાય છે.

આમ મોરબી માળીયા વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે ફોર્મ રજૂ કરવાના અંતિમ દિને કુલ ૨૨ ઉમેદવારોએ ફોર્મ રજૂ કરેલ છે જ્યારે કુલ ૨૭ જેટલા ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા છે તો શનિવારે ફોર્મ ચકાસણી કામગીરી એક જ દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat