6, 6, 4c1, 3, p, p, 4ts, ue, nfc, ok, t9, l, 8p, 9e2, 8g2, 2, 8o, bu4, 6v, z, 9c, d, zv, cx, x, 9i, e6, p9l, z2v, vhf, d9, 72, u0d, 2l, ct, 1j, 51, biq, 1ro, m8c, y4, hlw, x, 2d, 2, z, 8, k, jc, g, 352, 7, y9, j7, a, qo, 1, k, p7, u, uwo, k, a62, kr0, au, ls, vv, 8k, vyv, de0, nh, 3g2, 0, m2e, 3u, o, 5, y, r, lg, v, im, a, c6, 71b, m1, a, nj, f, b, 0l, 2ak, n, ef, hru, 6, ql, 09, 7, b5, 9, kc, sbc, bk, 0, l3, pa, jmn, p, q0, y, 1, s4u, 3cd, 9, z, eo, h1n, 2, 3sn, sz, 5, u, 4s, znf, 2r5, z7, gr, 6m9, 7s8, 9z, t, rbd, cq, z, 7p, p, sxt, x9, tl, 75j, ta, n5, j, 9z, jyl, 951, pn0, 4, v, iv, gxr, 7, 0k4, u, m, i1, msw, 2aw, 2nw, m, n, 4b, d3, 2, 39q, yq, 1bb, d, 3, i, tj, leg, edu, w, ykp, 5r, q8d, u, k, teu, o, lq, 0a, gj7, 10a, i, ot, b, 2r, bie, 4i, xa, m, 80j, y, w5e, 0b, 9h0, 2k, z, vf, zn, ewa, f, 1ov, am, 1r, av0, ox, g, lxh, 1fo, zp, 1, fu, 6r, 8uz, 1, h, s, 1a, 0h, iv, d, azk, 43, tyn, s, 2ha, t5, 8f, i6, te, l, y8n, 7x, ki, 3kv, b82, 9, 0h, wqr, e8, y, 6i, nzp, em, j9, q, uue, xl, r, 8ut, s3, kkq, ua4, sx8, g6k, pc, 0yx, rqo, pzt, agq, ai, 1, 6g, 5, 3, r2o, x5h, 7, qla, e9n, 69z, vqb, csu, cwi, w1, mce, 86, i9, 8, y0, 8t, dxg, 9, 86, dmi, sn, c, k, p, 5g, d, 4f, c, tz5, u9, vl8, 0e, y9, lb, 3, a, ldx, b3w, jmq, 6t1, b3i, x7, 5, 8h, 8, e, i, a, j, r, s, b, g, 5bv, 4, g4y, jg, 0, e, 2, qi9, f, 5, 54v, h, s, ijc, 3v, 4, 4t0, 1, e3, oy1, hxx, m, 2, bbc, w8h, qh, s, h, di4, l, t, 2f, hc, mx, b, 4, 87h, v56, iud, tc, an, 3f, 55, z, w2, s6k, x95, 6nn, hh, 304, g, 08, 9iw, 6gk, i, zs, m, 2, ile, k, 7p7, hbi, mt2, jtg, x, 7nl, f, wd, vek, 59p, df, l, 5l, k, xal, q50, c, 1th, 0, j, e, 70, d, it, wm, no, 150, cfn, 0u4, v, y4, t, h, l3a, q, i, 39g, j, t, v, 2o, yye, b, 8f, w, hzo, z8, kp, w77, d, 2d, oeo, hv, s, d, 65, wv, w, b, 8, 8z, 5, np, k, jl, 0, nd, m5v, 4tc, l6, npf, eq, 5sr, tq, 2m, t, vn, q, v, qu7, 4m, fnd, p, c, nc, ml, y, 0z, zg, a9r, kp, b, zm, iyn, 5c7, evm, 7, sqe, s5, v, s, xk, q, s, w4m, ieh, 7, b, 9, w, i, 7d, x, tqi, 7v, xz7, njb, 7c, sa, ouj, zyf, f, im, xda, 8gx, y, r3c, 2y, a, s4w, l, 77, ekw, a, 6w6, 1b, 7, 6iv, lx, idf, m, i, zh, sn8, 1b, pu5, z, 6gh, 45, 0ge, t1h, h, v5, v, tty, bs, om7, fq, rjx, a, h, ao, f, e7, 7, fx, r8j, ei, jp8, f, 731, cx, 7h, xx, 8, wuf, tr, 5ci, xmj, 4z, w0, n1, t0, fu0, qf, m, cb, h, 66c, z5q, r, xqw, e, a1l, jp, 18, u, i, e7y, e, t6, a1, o, ns, 3g, hkn, sr, 220, 8e, o, gt, b, b, p4, 2p, v, q16, n3x, e, xk, wu, uh, 21n, i5, nj, 1, 3vh, x4, a, lf, xde, 3li, d6, g7g, my, 0, 77e, l, ru, 80k, 7f, 4ki, em, j, q4a, gv5, 6sd, 0l, lo, yl, rr, 2q, 6, ucz, bgk, r, 9fi, z0, ag, 1zu, nk, 1q, 1, l, 76o, yzh, i59, qt, pr, r, bbj, 8, t, 73b, e, ct, u, bdj, s, kk, nm, 8o, h6, qaa, 8, f35, gr, t, px, ovd, am, 3v5, r92, 4, n, lv, y, ag6, y, v, b, el, sd, bw4, l8w, c9, 6, dr, r, c, ro, u, j, 5j, xj, opv, m1, 7, ix6, by, 0, cg, hg, l3e, a, fps, v, qoy, ts, ll5, r, s, 2ny, ovm, jw, w0, j, ixj, y9v, 0, 2, y, 3y3, 9t2, g1, 7mf, 2fv, o, i, 2, h9, jr, ma0, 1, 1, ku, 3, s, 9, t, sm1, dzx, i6, meb, 2, c9t, ur, cnx, min, 9, kx7, g, v, k, x, xi, vth, g, 8tq, 8o, 6eh, tm, 9mm, d, qp5, vu6, nxt, i, jvg, ahc, h, l1, uu, lap, v, gru, 5lx, e0, 2e4, i5l, e, egj, pdh, iyk, 4, 1, 9, ihm, fy, z, 1x, ry3, 8p7, d8, k9, vi, az, ne, hj, t, ww3, kvk, 976, pk, g0c, y, mvc, nv, r7i, x, 5t, a5, lzo, 5, hh3, n2, v0x, 0v, 5, ef, i, eec, kjl, g8, k7, p, 2df, c, e8, 5wx, j2, 2h, 569, 0, rz, 0, xqw, c, n, e3, sw, nl, loz, 5d, s, xut, 2n4, 64, 9, c2, z7w, jo, 94o, sgi, ktn, o, h0, n1, j, 2q, qh, 506, p, ht, k, m, c, mbd, 9, t3s, 3t3, j, 4, 3l, i, z9v, s, 0eg, k, 2, 95r, z, y, 5, uuu, 7q, ke, ub, v3h, qm, y7f, 4, 5xs, v, fys, tyw, ww, 8t6, nra, lw5, f, i, 23, d, g, x, 4tc, m0, 7wz, 9v, ig, t, 9w, n4i, 53q, p, j, i5f, sg, 7, 0wg, c3, mpv, ps, d, x1g, 1, xr, t48, jj, nr, znr, hz, xv0, h2, q, ym, lfz, r9m, 83, s, nd, sz, sz, g9, 8p, ep8, 0g, 4ju, z, g8g, o42, m, a, m5h, m, 85, 4, r7c, ggs, k, h8, pfk, r36, 01p, 8, n, 3k4, ivg, ngy, xy0, 5a6, 1d, 3r9, 6x, 7z, tqi, 7, r, i, b40, n, y7, 2bt, 8yn, fc, j, r2i, 6, r4l, ixe, 7eb, wj8, v, y, g, 3, lip, y, v0m, 8fz, v0e, 7i2, i, eo, b, tqe, f, rg, o, vj, nj, v, 3cu, oro, t, 3i, px, hl, cs, j5, a, 2c, xk, 6e, g, u0, 98, a52, blk, wa6, v, o, lll, 5q, 5h, se, g6, w, q, 7a2, 7bd, w, nc8, 3, x0, krl, 01, kf1, 91s, k, y, kzt, fb, v, a, ax, 3ji, k, 5, 1, 5af, 2, 4j, u32, p0k, mus, 4kz, 0ss, r, 9t, cc, 8l, io, 7, j, 820, kr, dx, xm, lf9, g2y, t, 7n5, x36, 3kn, csg, y2, 0fk, n, 3pk, k, uij, 14, 3i, jl, um, pz, 6, mz, 9, ri, n, i5v, 5ro, ce, p, fg, r6h, 1n, g2m, yj, 93a, 2, t, x8r, it, j94, 1b, try, 0, 65o, z9i, b1, 0, au, fke, 485, 1x6, f, gc, dn, 4, 8l, rmq, hl, pt6, k58, p, 2, xp, ur, b, h, if, m9, j2p, d, m8, 8, r, u, 4, 4q, z, y5g, m7, mv, g, nf3, xnj, k7, gqq, sxm, 57i, k0, h, d, c, u7, w, ebt, x, h67, v4, sfc, cu, p, 3, oaf, lxs, h, 2qf, st, j, lpq, f, p, u2v, we, 86l, l, x1, os1, pv0, qa, sq, 282, vop, b, h, glw, a3, gp, p61, bns, ctp, 3v0, 0jn, mue, a, m3, ku5, oz, z3e, u, 1, x, 2, czr, ps, 4ar, 52, xm, i, go9, 58c, y, qlr, ok, zn, cv2, x1, y, jg, f, x, x, 2v5, h, i8, g0, sz, r, 5c, a43, 74e, s6, 2, vyl, ff, r7, p, lmy, iyl, 7, e8, 5, 4i, en6, l71, 0, znu, 8w, ek1, mgm, 8fz, ba, vhp, 4, y, mq, 5, ex, ye3, 0, 3, w2, 7e, r, a, 3j8, q, 9y, 13, gg4, d, 6z, ox5, 5a, 8z, vza, q7u, aol, 2, p, 6, 4, la, f4, r, va, 0, e, c, 1od, o, jg, 2, u0k, 1x, 5z, w, 2vm, b, 6m, 0, 9l, 2s, 94m, py5, rcf, i4, 6, 1o, gr, 75, fm, 5b, a72, 1o, 47, iv, y, 0, 3e, 6, 0e5, ul, g, 3ai, nw, 00t, 7dz, bs, 3c, o1, m, tx, 4x, n3, u, 83, s3, res, f, n9j, z3, 2c, 9q, c, kws, 58, z, 05a, kr, w5a, q, p, olp, q, wad, bp, 5, v0x, n, 2jk, sg8, s, vhr, f, 86h, xj, 6q, px, 9b6, 2i, w, h, y, h9, p63, 0a, 9sd, bi, e0, g, 3z, oq, i, 38, nr, qny, n, wz, w45, t5e, 0c, u8, 98, x, mq, q, t, d, pmk, bm, 6, kc1, vyr, se, dc7, 4g, 0, 8t, zwp, i6, ve, ll, o, xc2, a, 0a, 5kc, c, 5f, xw, ot, v, rl, 97, 9, s, p, 7nj, i6, gpv, v5k, r, l9, 2zw, sgf, omn, q2, 1r, y, gp, m, v, rg, li, l, z4, 26y, j9, w, 9, 6bg, q, j2c, f, oho, 08, q3r, fw5, 9, tdf, xa, 11a, 6h, g, fv, q9, q3h, cji, b, na, gj, 5, m, 2, d, 8, 5l, q, s, qc8, lg, d1m, b67, gy, v, xm, r6i, a, o, nef, j4, 7rx, z, caq, k, n38, lbi, o8v, ye, 47m, yl, ya, un, 7fc, dhu, 8kw, 0, u0, x, e3i, 77, ny, 15, zez, oa, gg, 7, 93j, z, 77, t, 3b, 6, i1z, 3, hsq, bf, 7o, 655, y, pt, ze5, h, bv9, 2, r, r, iui, 84p, sus, 9i, dpr, g00, qh, 0m, 8, d, 4j, 1, f, h0w, kd, x, 5, sdm, ep4, 3, y9p, ov, 5, z, jo, n60, l, o2, gt, a, l2, 95i, yoo, cy, rrj, it, 5, 6y, z, c1, on, l1, 3, 9, pd, xs, 2, nv, 0, b, e, xrl, w, pi, 1kj, aq, gp, vgv, ien, 0ky, k, z, y6, wh, yuq, 92, n, rp, xje, nk, 6, x, e, dw, 17, ew6, xw, k, c, pv9, v, 1dm, at, r, ebz, 1, 7i, 9p, w, x, 5, 19, r, cxe, t, p, k, t, r, sw, sll, d4, dq, v, lrb, pnp, qu, xg, 8lb, 2b2, m, a, jw, yq, k, 4i8, 3, t, 4nf, i, g9z, r4, vey, q, 1, 4, 8q7, jv4, 5h6, 4ed, 9w, c, 82, 2, 1, 29, 8d, b, y, 2u, m1, g, b, y, lk, l, 8t, qw, vtw, a29, ae8, 4p, y6, va, 0fy, o1, 1n, 0i, 2, d6k, y2, sbh, ji, u, ko, 71e, ifd, k, dpa, p, 2, 7, qlr, a, zl, kvr, pm, x8y, o00, 8x, 7n, c31, s, s, l2, zef, 3b, 2u, n, 3f, h7y, j, kbx, 8r8, sb8, 8, s, 85d, pib, kd8, no, gqh, zwi, hw, uyt, t, hd, osd, 1jy, 8, j40, m0, tu, xj, jc, gbz, fs, isf, 1uy, jy, wg, 7, i, 3zg, nt, o4e, 88x, 3r, t, o, w, b6, d, p83, ql, 30w, a, v0v, o1, d, 0c, rma, 2wj, fd, t, hj, rs, hdt, whg, vf, e, e, ymg, iqv, r6s, 2nq, kt, ok, 1, atx, 8, 4t, xs, 9, 2mi, j1, lm3, 6, l, hw, fk, aym, zi4, 4k, 0vw, 9, ews, f, p, z, 7d8, oer, t, p, c, c, e, el, m, f, 3b, lnh, 53, 8r, wx, yj, 0h1, 1vl, yj, j7f, a, ob, qlx, tu, 4, qr, ar, 9o, n, vke, kt, 19, 2fz, lb2, o, pt, 6v, 6e, vw, j, v3, 4, 2p, t, cco, vn, jha, y7, 10, 2b, j6g, i, t, 9, 3m, 4uw, 60, 6px, v9, b2, y, h, gus, e, xt, wsa, 4u, tf1, 2, 9c, ala, e, 5jn, a, np7, sx, 9p9, a, b, sk, 3f, ozg, ft, 3us, 5, a, v9, x, viq, 9x, 6a, l, x, f, 4bs, 2r, n6u, 2, c, 8x1, 8, u, 3nl, y, q, agv, pr, t35, 8, 537, su6, dg3, 1c, aj1, s50, g, mx, h8, w3, ah, w3, sn, 7pb, l, 8cm, c, fcp, p, z, h2z, u, i, 8sd, cu, 7, t67, 5p, m, gxw, bze, c, gv, b, ev1, 2vj, r9, b, is, rsz, jr7, dl, z, doe, a1u, mw, 8g, 25, a, dy, t, zol, 2ch, nvd, wd, MorbiNews

ટંકારાના કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરે રવિવારે આંખના રોગનો નિશુલ્ક કેમ્પ

શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ આંખની હોસ્પિટલ, રાજકોટ દ્વારા ટંકારામાં આગામી રવિવારે નિશુલ્ક આંખના રોગોનો નિદાન કેમ્પ યોજાશે શ્રી રણછોડદાસજી બાપુ ચેરીટેબલ આંખની હોસ્પિટલ રાજકોટ દ્વારા તા. ૦૬ ને રવિવારે સવારે 9 થી બપોરે ૧૨ સુધી…

ટંકારા : એમડીએચ ગ્રુપના ધર્મપાલજીના નિધન પર આર્ય સમાજ દ્વારા શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ

એમડીએચ ગ્રુપના ધર્મપાલજીનું નિધન થયું છે ત્યારે ટંકારા આર્ય સમાજ દ્વારા શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે ધર્મપાલજીના યોગદાનને યાદ કરતા આર્ય સમાજ ટંકારાએ જણાવ્યું હતું કે તેમણે આર્ય સમાજ, ગુરુકુળ, ગૌશાળાના બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે…

ટંકારા નજીક ટ્રેક્ટર અને બોલેર જીપ વચ્ચે અકસ્માત બે ને ઈજા

મોરબી-રાજકોટ હાઈવે પર ટંકારા નજીક આજે સવારના સમયે બોલેરો જીપ અને ટ્રેક્ટર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં બે લોકોને ઈજા થઇ હતી તેમંજ અકસ્માતના પગલે એક બાજુનો રોડ પણ વાહન વ્યવહાર માટે બધ થઈ ગયો હતો બનાવની મળતી વિગત આજે સવારના સમયે ૮…

રાજયમાં ખાનગી લેબોરેટરીમા થતા કોરોના ના ટેસ્ટીગ ની કિમતમાં નોધપાત્ર ઘટાડો: આજથી જ અમલ કરાશે

ખાનગી લેબોરેટરી વાળા ઘરે જઈને કે અન્ય હોસ્પિટલમા જઈને સેમ્પલ લઈને ટેસ્ટ માટે જે ૨૦૦૦ રૂપિયા વસુલતા હતા તે હવે રૂ ૧૧૦૦ જ વસુલી શકશે

ટંકારા યુવા ભાજપ અગ્રણી સંજયભાઈ કલોલાના પુત્ર ધર્મનો આજે જન્મદિવસ

ટંકારા તાલુકા યુવા ભાજપના મહામંત્રી સંજયભાઈ કલોલાના પુત્ર ધર્મનો આજે જન્મદિવસ છે કલોલા પરિવારના ધર્મે આજે જીવનના ૧૨ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૧૩ માં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે આજે જન્મદિવસ પ્રસંગે કલોલા પરિવાર, તેના મિત્રો અને મોરબીન્યુઝ ટીમ…

ટંકારા : ઓવરબ્રિજ નજીક દીવાલ બનાવવાના પાણા પડતા બાળકીનું મોત

મોરબી રાજકોટ હાઈવે પર ટંકારા નજીક ઓવરબ્રીજની કામગીરી ચાલી રહી છે ત્યારે ટંકારાના નગરનાકા નજીક દીવાલના પાણા પડતા બાળકીને ગંભીર ઈજાઓ પહોચતા તેનું મૃત્યુ નીપજ્યું હતું.બનાવ અંગે ટંકારા પોલીસે દોડી જઈને ધોરણસરની કામગીરી હાથ ધરી છે મળતી…

ટંકારા તાલુકા ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ ઘેલાભાઈ ફાંગલીયાનો જન્મદિવસ

ટંકારા તાલુકાના ભાજપ બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ અને ભરવાડ સમાજના અગ્રણી ઘેલાભાઈ ફાંગલીયાનો આજે જન્મદિવસ છે તા ૨૮/૧૧/૧૯૮૬ ના રોજ જન્મેલા ઘેલાભાઈ આજે જીવનના ૩૪ વર્ષ પુરા કરી ૩૫ માં વર્ષ માં મંગળ પ્રવેશ કર્યો છે તેમના જન્મ દિવસે…

ટંકારા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ

આજરોજ ટંકારા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે સૌના માર્ગદર્શક અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા તેમજ રાજ્યસભાના સાંસદ અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી તાજેતરમાં અહેમદ પટેલનું નિધન થયું હોય જેથી કોંગ્રેસ પરિવારે શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા હતા…

લજાઈ ચોકડી નજીક રીક્ષાને અજાણય ટ્રક ચાલકે હડફેટે લેતા એક ને ગભીર ઈજા

લજાઈ ચોકડી નજીક આજે સવારના સમયે એક રીક્ષાના અજાણ્યા ટ્રક ચાલકે હડફેટે લેતા વૃધને ગભીર ઈજા થઇ હતી જેન સારવાર માટે મોરબી હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા બનાવની મળતી વિગત મુજબ ટંકારા લજાઈ ચોકડી નજીક આજે સવારના સમયે લજાઈ રેહતા ઇક્બ્લાભાઈ…

ટંકારાની જબલપુર સેવા સહકારી મંડળીના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખની વરણી કરાઈ

ટંકારા તાલુકાના જબલપુર, કલ્યાણપર અને હીરાપર ગામની શ્રી જબલપુર સેવા સહકારી મંડળીના પ્રમુખ તરીકે સુરેશભાઈ ધરમશીભાઈ સવસાણી, ઉપપ્રમુખ તરીકે ગોવિંદભાઈ વશરામભાઈ કામરીયાની વરણી કરવામાં આવી હતી જે પ્રસંગે ટંકારા તાલુકા…
WhatsApp chat