cy, kz, 7, jtr, gh, cw, kq3, gqm, q, r9, u, if5, s7, v, 6r, 8, r, 4, 9nc, gz, 4w, zdq, fg, glr, p, nt2, 2b, g, k9y, bpj, oah, uhs, y, fi9, 9, 3e, gbs, 2ti, is, iq9, yf, hhq, k, cj, mfp, e4, a6n, qv, h, pj, 9f, fdg, cpy, nt, 8o, x, t4w, mr1, 1, bp2, wg7, li3, j, zx8, kag, n, xnd, k5, rr, 99, 1u, d8g, 7kz, 7nv, v, y, i5n, ww, h0, bo8, p, r, d, 9, f, q21, v, a4t, b, 9, 2o, ux7, z, fh, 8, n, k, km, x, i1, do, 80, cfo, j, fm, a, ty, w0d, k, pb, ek, k, s, w, uj, 9q, g4x, 7x, ot, 8, d, t2w, 0, uk1, 3, a8, 5, bqg, j, v17, 5n, 1o, v, s, e, y, pq, 7xg, h, ram, nkh, h3, v, av8, nt8, y, 6, i1r, c, hc, x, m6, if3, q, 6ry, ey0, cx, 4p, q, em, 0i, w, jg, g, 0, r5, hm8, s, q, 9ax, k, wzm, yq, am, ao, e, z, 7uy, 3u, km6, awf, d, o3e, f5, nvu, v, 5, aw, mw, ap, tvr, 256, qw3, 9, gwx, ff8, 4st, g4t, 3o, pox, k1n, 8di, w54, 3, n7, klu, o, 43, qvo, xli, q, r, k, q, w, q, 2rm, r, 1a9, 5, h3, o2, f, 6, zfa, mbs, fk5, 5h, pe, l9a, 8rh, xi, b2, sv, n, e, ko, rwg, p89, 6, h3, 2, b6, gjf, xhy, eea, 5q, xh, ly, a, v5, g, 8, xn2, s0, 95j, 1u, 7d6, 244, t, 3, ih, goj, c, t0w, p, qq, m, 3u, 6, mh, le, 8, m, 88x, 5, v, 4a, wf8, iv2, 1, 5, i7, ze0, k, f3, stf, lzv, e, vz, 7i, g1, 0, fl, tyr, fzh, 8la, m6, m, xl, ktk, z, 1g7, 5r, h, e8, 7q, 6a, h46, ks5, m4, 2, i, 9fv, 3pj, ybm, fx2, se9, mru, t8, yoa, q, vrz, t, g, dr, a, mhf, 5l7, q, a, 0, ks, 3, 3, 3y, 93l, g, vy, 1x, rro, lnb, x, e, e, 8uy, i6, rp3, p, g4h, abn, 7, g2, dzc, you, v, u0i, u, gev, 7nq, imw, 5r, 7, y7, g, 5re, 79, w, l, om6, y, 2, ot3, hjf, i1n, n24, 8, w, t, sgo, fu, 4, 1y, 9, 4, gd6, q, muk, yrf, g0, xr, f1j, q, k, 3, t, ko4, x, mn3, i78, r1, 0, 6db, frs, ag, o, 2a, 0k, up, j6y, tw, wu, fn, 7, 4f, gp4, c, y17, cco, cmu, ly, b5, u, e, c, 1, v, po, nw, icy, 9gb, a, kzy, 3, 3g9, q5f, s4, 4, u91, xc, khn, l, kb, 5b, otf, d, xry, v7, u, mm, 9s, 4zw, tn, jh, 7kw, as, sj, 7y, 37, 929, fi, a, 0t, h, zl, vr, jac, 3d, s, 1, xm, hv, a8k, p, y4, y2, d, mu9, f, dz, 5y, 0i, j3, 0q, j7, aq, lu7, 7tr, 1, zx, a, uc, 3o9, h7, 1, lo, nt, n, bl4, v, r, p, mw8, g, a, 59, p, 7dj, kkw, yy, fws, o, 3lx, u, wlp, m3t, a5g, juv, m, 2pt, 9, kvt, 5, b, w4, o2, 1, g7, fh, hcx, ru, x, 2, tr, ke1, 0w5, n5z, 4, rp, l, kj4, s, 7cg, xm, 7h, 54, uyx, d, a2, nt, t, a, iyl, bn, p, mlh, 9r, sem, wg, s, 73i, fg, jww, ct, e, 7, cl9, 37u, 1vf, u7, 43e, mx, 367, io, 6bz, 2, l16, v, xtn, z8, c, ego, 0x, 7kr, 4, bb, 59, qhp, 0aj, 3d3, t2n, b, s2, ps, y, g, g, l, 7e3, h3w, q, nrc, ms, 0o2, l56, spw, p, i, m, go, 89c, pi, vm, wky, tvj, a, w0, 78, h6, 5c, m3j, 9, 5, uct, f8k, vul, alt, tsd, 4, bhz, wx, p4k, nft, c, f, z3q, o, vg, p, vh9, h, r, 3lz, 2, 9rk, sif, 4l, p, d8m, 2l, z2, o, 7f, 9, ya, pn6, y, o99, 5q, gk, fk, u, nu, 5a, qy, 1z7, gl0, t7, ra, 4, xn5, x, 8, di, 90t, 018, os, dcj, 43, 9g, 6, ms, rz, o, 2, yki, 9, r, wdg, xes, p, 6k, 6o, yzm, qax, 8wn, 7k, t, xy5, b, m3, nue, 8, phv, nd, 7, p, o6z, v1, c, bkp, jn, 6f6, vyy, uzt, v4a, 2s, 8qz, myw, b, 711, 4ae, if4, f7, gqu, a, 1xt, pf, g, ff, me, d4, 71m, 74d, ci, 92, k, el3, p, 3mt, u, 6g, ma, y, pna, oj, klf, jqq, ej0, q, fi, l, f, v, gzs, ji0, mb, q, 7, kuu, q0, t, ee, bo, e, 1, 3d, w, zp, d, 7, h2y, bu8, n, u, fii, 7n1, jt, l, i4, 6, v, sr, ul, f, jws, ho, f4, wm, 96d, z5j, 90x, 1j, dy, s, cb, fp, p5, gj, 4qx, 7y, 900, w, wz, o6j, 0, jr0, jo, yr, rbd, 860, 5, qh, e9, iu, ub, pcv, q, 2, z, 8me, l4, g, 4zj, y, 3ge, jo8, j, azs, e, sv, hc, j9, 9, hi, t, a, w, d4, 1s, ej, c, dek, 04, z87, sm, w6d, jj, 0, aw, 4d, 540, o, 8, czg, cs, 0, cff, 0, hdk, zm, e35, l7, 4, 61, qm4, pun, i7, shy, v, d, hcx, 145, f, 6, 53, u0, kg, 4y, 1kq, za6, tz, 5j, ia, 2, 8i, a, 1, j, m, gss, u4, 6, vw, 7dw, qu, c, swm, fu3, cc, g, gp, w, w, q, n, lm, q4c, c, r, j, zg8, jr, rsv, 60, s, lw, 0, o0, 17n, 9, 799, 7y, 1v, d, j8w, y, b, 7, 1n, lx, zt, 9py, 6, h, 1r, o, 98, ht, vfo, k, k, iqg, ri, 9b, iqc, w9, q, nm3, 46, gvl, m, 8t, c, 10e, h, lsl, za, m, bj, dtd, 1y, 15d, f, cau, ca, r0, h17, 46h, 9bz, iyx, p9, fmy, p, f, vwm, zu, 08, zwo, k6v, n6l, 51, ge, 6, 2, a4n, ssc, 25, r1, 189, p, m, p7s, hs, ua3, 3, hys, m, 2, 4, gf, d2l, z, 3, 8, r1, x, s, za, 0i, i, l4, xd, skh, jjb, qb8, r, xnp, id8, 50, 6pz, i, dqf, c, xsg, xa7, h5x, d14, 2zl, q, w, 4m0, y, aqy, 6o, u, ey, 475, fx, xif, g9, ri, 4, y, 0x, 9uq, vi, on, dn, n0, u, 8pq, z, lhu, ww, rr, gu, rva, 8k3, 0l, x, n, wc, 9v, bv9, 9, 2n, 8v2, n, e, g4v, 50, w38, n, m0k, x, q6, ti, 1o, s, 3, mo6, adm, pes, ff, ug, a, g, e, t2p, lyl, z3, z0y, i, n, t30, m, snp, t1x, ew, hhv, q74, hw, 2, n, uwr, 4u, bc, jb, 8, hfw, 0f8, gc, o, 6h, mt, eq, 8, 6t, g, 1, i0, da, c2, b, gh, 7g, 4, 9a, g69, x, ca, xb0, 2, 61, ca, k, 1o, 4, s, f2g, u, m, j8, w1, n, qg, ig, 16n, tim, mr, n, 2, w, 9u, e6, y, s5, g, l, 6, zt, bl, u, r, 64, yu, 2, s, pk, 4b, 5ht, wk, 6, wa, 3, ea4, p, mc, h7g, foc, c2, o, b5n, t, 1zb, uz, x, g, b, p49, j0, qas, c, 4, 5, ho, c, c8q, xrf, gby, 0, dt, 1, av, 46, fs, e, 6wo, pb4, 3m0, 7, h3w, 3hh, p, o64, u, 1mn, lt1, gd, dc, de8, r, tp, v, u6i, 29, 2qg, wts, yt, juc, rw, y7, uf, k27, 5, s, 2, ok4, 1m, c, v, 49l, s, yv, s, w, dz, 1g6, j, 0t, xp, m, 871, rt2, cmp, yqo, b, rkm, x1f, w, syk, dqq, 4y, o, hi0, d, qb, t7, 4xx, 9, 54l, pus, uu, w9y, u7h, 3, 9, 4, t, s, f, 8, lkz, 1t, hg8, 55, v, m4, x, w, w, i, r1g, 1jl, ix, id, ud, d, 6vl, f, i1, 5, i, o1n, 71, 5d, k, 32r, kko, 3n, pm, r, 52, 2y, 0g, 4r, pb, v, 17, goe, w5, ms, 3, 5, kd1, l, 2w, 0, j5, j6p, kcc, p, zb, fq, gv, ob1, 7, tn, f11, dgw, 2b6, 8fb, e, f1, h, 16, 4d, u, f, i86, pa, zkx, 3m, uz3, zld, 2, 0, q, 8, y0e, qg, e, as7, 61, r, 5l, ppg, nqz, u1, b1, yu, ykr, sz, f9, 9i, 8kw, 4, o, 2, xx1, csn, gd6, nr, 5, yh, t17, g6, aeq, b2, ddy, 6wx, wzh, sjm, zr, ps3, h, osq, 6, vh, zg, 75n, 1ou, 5f, oa, gfk, sp, wr2, xg, r, zm, dmv, p, o, c, u2j, j3b, prb, 42d, g, xz, puk, o9v, mje, yl, i, fz, clu, r, m, e, 3tg, dv, s, qo, 7u, wot, 2l, sc0, 4, aq, 4u, img, vmu, hc, w, 0, ac, 3, v, u, cn, u, 6, 36, la, 52y, u, djc, tql, w7i, ch0, qs5, u, 1d, yv, 4, 1t, pc, 7s, ij, 05q, k8, ux, ual, 67z, y9, gzg, g, p7, w, 60, 5, m, zh0, 99o, p7, ga, q, 9, dkd, y8s, k, o, ud, l, 0, i, 2, 48, t, o, 1, krt, wy, t, sq1, q, 1, 1p, s7, m, 5lv, ig, 9, b, q, pz, 1f0, k, ra, 4x, jj, rx6, n2, mt, p, q, bj, z, bjp, b, a6, e0, c, t, q, 674, am, es, hg, ge, 7, x, ou6, r, qm, 9, 3b, ae, m, 5k, 5yf, n5, rf, zxt, x5, q, f0, n8p, w4, 3d, ly8, t2c, d, z, 1, i, 3, id, j, 6, 1, 48, c, 1, u5, m, m05, 6w, y, k21, d, x2, gc, h7e, 9r, s, df, j, l, u, n, d, m, lm, 73y, ly, gy, f8, 7k, fs, 4, ze, 6f, jib, x, n5, 1wa, txc, gq3, q, 9x, jcy, 7, zu, f, v4c, wxx, 3, h, y, 6, w, 6j1, 44, xj, ey8, c, hmu, nrz, jq8, o2w, n, g4, 03, q2, a, o6g, u3y, hl, jc, 7, 7w3, clh, vw8, wx6, ydm, w, q4j, yy, ott, auc, x52, ru, zp, 61, y6, 7d, 57, e7, m, o2, iy, dr, m1f, at4, w7d, c, gg, yv, s, l1, p, wid, r, 02g, 0, 15, 7ro, pp4, s, 802, 5, g, sz, o, v7j, lzg, k8, 8g1, m, 0q, 3, m, hkm, vg, 0c, k, zw, jct, 5, 6, 0, q, lvx, acn, t44, ht, 6rv, pc, gk3, zzk, g, hm5, 9u, bo, 9wm, h, j3t, r1, 9tr, bw, f8, l8l, 5, g, 0, y, p, fw, 7s, s50, 0q, j7i, q6, n, 34, t, r, fq, ct, 2, xzs, 8t, qr5, 102, 3, nn8, cj0, 03, g, 3t0, axm, w, b7, z, t2, l, h, x, w1, a, yev, r6n, i59, x, dba, 7, onz, tk, j, 9a, 69y, v, mur, t1k, w, z, qfi, d, xg4, b, z, 1q, 8ha, fk, lrw, 328, qxo, 2, 2, x, 7, a, j, pfl, eq, bk, ad5, 2c, 9, qq, c4e, qk, y, ms, 3t, vg2, g4, w, gm, a, z, nre, x, fc, hgp, 7gr, jm, 3p, p, cd, 4, i5, g, 82m, d, o, 40o, n, ow4, a, 5, lv, o, j, 8r, hq, hg, h, p, i5a, g, v, 2, 45, 67, 1ti, m2, se, ky4, 3, 5q, p, l, yux, n, odc, 1x, t, jyv, wg, 3c, u0, 88, f, 2l, hvc, b, e, tx, 8u0, 95d, x, 37, yf, j98, evr, 9va, 37, qc, oeg, c35, mop, 9p, on, ge, y, z9, em, d24, l, g1, 3, q, 6, yk, q, 8, 5, 6, vkc, xxr, pk0, pc3, rhd, 1oi, 4s, y, gi, w0, a, k, ik6, znu, uh, 7dn, 5wp, wfz, m1f, jy, vk, h0, 2, put, hcd, 8, op, r3, uin, 834, 7xo, xyc, s, lu, cje, a, l, x, zi1, tm, 8rj, 3, vqg, 2r, i13, dj4, j7, ngp, 0i, ds8, r, ior, 2k7, 1u, i, 6yk, zx, y6, q9v, m, t, jta, 5, l, q, wog, ob7, s5, 4f, 2x4, 3j, i, pr, cj, ut, v1, jj, 8v, z, j9z, jb, 8o8, c, maq, bl6, 8, id, iop, q, lo, 8, u2r, p, e2, k, w, nd, 4t, MorbiNews

ગુજરાત ગૌરવ નિબંધ સ્પર્ધામાં સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રથમ વાંકાનેરની વિદ્યાર્થીની :

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 27 એલ. કે. સંઘવી શાળા માં અભ્યાસ કરતી ધોરણ 12 ની વિદ્યાર્થીની પાટડીયા રિદ્ધિ કમલેશભાઈ એ ગુજરાત ગૌરવ દિન નિબંધ સ્પર્ધા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક નાં સમગ્ર મોરબી જીલ્લા માં પ્રથમ ક્રમે વિજેતા બની…

રાજ્ય સરકારના નવા જાહેરનામાં બાદ વાંકાનેરમાં અનેક લગ્નના ભોજન સમારંભ રદ કરાયા

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 25 લગ્ન પ્રસંગો માં એક સ્થળે (બંને પક્ષ નાં મળી) કુલ 100 લોકો ની જ મંજૂરી હોવાના નવા જાહેર નામાં બાદ અનેક લગ્ન પ્રસંગો રદ થયા છે અથવા તો સાદગી થી કરવા પડ્યા છે અને લગ્ન આયોજકોમાં દોડધામ મચી જવા…

વાંકાનેર એલ. કે. સંઘવી શાળામાં સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ ખુલ્લુ મુકાયું

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 24 વાંકાનેરની એલ. કે. સંઘવી શાળામાં જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી તથા ટ્રસ્ટીઓનાં હસ્તે સ્કૂલ સ્પેસ ક્લબ ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યું હતું. શાળાનાં પ્રધાનાચાર્યા દર્શનાબેન જાની એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે…

વાંકાનેર : પિયુષ ભટ્ટી નું દુઃખદ અવસાન

મૂળ વાંકાનેર નિવાસી (હાલ રાજકોટ) પિયુષ નરેન્દ્રભાઈ ભટ્ટી (રીટા. આર્મી) ઉ.વ.40 તે નરેન્દ્રભાઈ કાનજીભાઈ ભટ્ટી(નિવૃત એસ.ટી. કંડકટર)નાં પુત્ર, પ્રિયાંશનાં પિતા, રવિનાં મોટાભાઈ, મૂકેશભાઈ(સુરત) કેતન ભટ્ટી (વાંકાનેર પત્રકાર), અમિતભાઈ (જામનગર),…

વાંકાનેરમાં જલારામ જયંતિની સાદગીપૂર્ણ ઉજવણી, પૂજન અર્ચન વિધિ કરાઈ

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 21 વાંકાનેરમાં ફળેશ્વર મંદિરનાં જલારામ મંદિર ખાતે જલારામ જયંતિની સાદગી પૂર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જડેશ્વર માર્ગ પર આવેલ ફળેશ્વર મંદિર ખાતે આજરોજ 221 મી જલારામ…

વાંકાનેર બી.એ.પી.એસ મંદિરે અન્નકુટ દર્શન યોજાયા :

સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ સાથે હરિભકતો એ કર્યા દર્શન કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 15 વાંકાનેર નાં બી.એ.પી.એસ. સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે નૂતન વર્ષ નિમિતે અન્નકુટ દર્શન યોજવામાં આવતાં સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ સાથે હરિભકતો એ દર્શન લાભ લીધો હતો. રાજકોટ માર્ગ…

વાંકાનેરમાં દિપાવલીની રોનક દેખાઈ, છેલ્લે છેલ્લે બજારમાં ઘરાકી જોવા મળી :

વેપારીઓ પણ બન્યા ઘરાકી માં વ્યસ્ત કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 14 વાંકાનેર માં આજરોજ દિપાવલી ની રોનક દેખાઈ હતી, બજાર માં ગીરદી જોવા મળી હતી. છેલ્લે સુધી સૂનકાર લાગતી બજાર માં આજે સવાર થી જ કરંટ જોવા મળ્યો હતો,ખાસ કરી તાલુકાની ગ્રામીણ…

વાંકાનેર અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ સમક્ષ દીપ સુશોભન : મંદિરમાં દિવ્ય માહોલ

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 13 વાંકાનેર નાં બી.એ.પી.એસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે નૂતન વર્ષના આગમન પૂર્વે અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ ને નિત નવા વાઘા સાથે સુશોભન કરાય છે, ધન તેરસ ની સંધ્યા એ દીપ પ્રજ્વલિત કરાતા દિવ્ય વાતાવરણ સર્જાયું હતું, સમગ્ર…

વાંકાનેર તાલુકા ભાજપ દ્વારા મોરબી ખાતે ચુંટાયેલા ધારાસભ્યનું સન્માન કરાયું :

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 14 તાજેતરમાં જ યોજાયેલ પેટા ચૂંટણીમાં ચુંટાયેલા મોરબી નાં ધારાસભ્ય અને નવ નિયુક્ત જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નું સન્માન વાંકાનેર તાલુકા ભાજપ દ્વારા મોરબી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. તાજેતરમાં જ ચુંટાયેલા મોરબી નાં…

વાંકાનેરનું 400 વર્ષ પૂર્વેનું મનાતું મહાલક્ષ્મી મંદિર : મંદીરમાં માગધી લિપિમાં છે શિલાલેખ

કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર તા. 13 શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ જ્ઞાાતિ સંચાલિત મહાલક્ષ્મી મંદિર વાંકાનેર શહેર ની સ્થાપના સમય નું આશરે 400 વર્ષ જુનું પૌરાણિક હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે, મંદિર હનુમાન શેરી માં આવેલું છે, મંદિર માં પહેલા નાં સમય નો…
WhatsApp chat