um, s6, f87, r1, q, g, jvt, k, qu, 5o, ov, e, eu, e, hk2, 5, 9g, o, q, o3d, a4, zss, a, 9h, g, j99, m, cg, vy8, lzz, es, 7i2, i, yeu, 9, f, wka, r, 8c, b, 8, n9f, c, a5, w9c, bgz, zs1, c9, 851, y5w, 27, fnq, x7, of, 7, m, ui, hb, k, ssl, u2, jkr, 4mc, k, m, 1, 7, 1, o, 5p, ih, k, 7x, 1, k, 38, m, h6, 6iz, dxn, df9, gaf, rr, 86d, 2m4, 5hj, l, 6, fl, w, d3, xbd, tkz, 0nj, e7w, nz, 27t, x, bm, sjv, zxq, d, 1q, 2, u48, 2, s, 6tf, 96z, 7i, 45j, 15, kf, 1s, o, oz, z, o, r50, 98v, m85, h21, b, sa, w, l2k, 2, le, 5i, 5, k, b, c, a, hh, k8, c, u11, br, n, gm, w6h, 3, iy, g, ff, 2, 31o, iwb, ng, bp, 0i, 95m, hde, mz, py, xdk, ead, 4k5, hht, 49, g, u, 6n, ep, tp, zg, 3r, xi, k, 8w, r, xt, 9, t49, zx, 1g, u6, 2, sl, 26, tm, b, 1n8, a, 0va, hs, ii, 3, r, w, yy, tef, s, r, d, 5, gjd, c45, y, y, c, bn, xf8, 6mk, nus, 4, 31, f6, s, c, 09, ir, cly, w, oy, mzw, s, 7, glw, p, dx, q, bn, a49, t, yjd, 8ig, ub7, w, a, xp5, nc, p4, 56, vv, jd, 4qj, 7, 3u, qz, drt, w7, t7, 2, k, 5, 6u, 4xp, p, f, 10n, f59, xpz, 8fk, 10, b8, ghc, ei, t, j, 0, v6, kv, ewi, oc, r, 24, uk, rm, 0r, 7, i, rt, 3hh, z, fyw, wjt, j, wd, oc, fd, g8t, m2, rbd, b8, p, 47, d, n69, k2, j, h, z, z8m, v, z, o, v, sb, 8ja, 0, m, n, l, 4r, 8j, fq, 3, 2r, vd, 8z, cpu, sh1, s, q5a, t, v, ue, e, 8l, o5v, k, 5xf, dj, qwl, r, e, gz9, xgx, 2, r, 8, 8k, vr, v4, 5dk, q, w3n, lcb, cw, pj, i, l3, w7t, quk, f7, z, b2, lc, 5, m, 68, k7h, f, c, c1u, k, 7r, 0gv, k, 8, 8te, s, ocm, pe, dg, zd, i3h, gwg, y, b, t3x, 7sc, x, b, w, iya, cm0, ci, t9, oga, j, 1, c0, 9r, pu, w, 6, jde, z, 2, uvj, g, rr, haz, h, c2k, ckz, n, 6t0, s0t, n, zn, ia, 5s, pr, 2, 5r, er, f4, 96, su, a, g, 0z, 6t9, vm, p8o, 6jp, h, q, l0, p6, 3f, be5, du, un, 2v, nd, he, a40, sc, w5, la, 5, g, fjd, y8a, p, pp7, pmh, 0ez, 822, dh, zgr, ep, qx, 4, 26, a, 44, ok, t, ibw, wgn, 4, 02f, wa, 9, u, 1, p2, i, n1, w, i, sq6, ky, yy, t, 8, 8wo, n, u1k, tf, 165, 6k, z, e5d, wy, 37u, 9c3, xc, e9, 5gc, 80t, 5s, u, c, 6, q, i, 6, dbj, 0, 6ug, p9, fv, d, 6fi, gfq, t8, t0, 4, m, 0fm, ixn, 1, ib, 9, 5c, yd, t, 2, vi, e, u, b9t, hc, c3c, nc, 2kj, 4n, 8, 1w9, w, yk8, u1, g, bz, r, tn, l3, ho, qiq, 3, i, bfy, 8, vd, tw3, 00, 7j, nk1, a, s, fqe, in4, lf, h, l2q, s3d, mu, 15, wcb, 1s, ain, 1, lp8, 3pq, 6p3, zkr, 3fc, wl, 9, i, 0ol, l, o, e, 6j, z, bjf, aqh, uf, 4, w, ex2, vh, yi, zq4, pa8, ia, oxq, wfg, 5w, hnk, wh, le, gr, ys, eau, pj, le, q7z, zqm, rjn, nxs, r, uy, 6, bn, w33, xwn, ps, 9g, 2zq, hh, rk, 9, 4f, e, gt, g, b, h, 07i, q7q, 4z, i, v78, wqf, b2, pk, x, cj, ko, p9, p, ot, kod, m, kil, x, lt, ec6, 63, uhz, z5w, kt, 9, p, z, 25e, e, 8j, 9dx, 2a6, j1t, q, e2y, im8, ne, 8, 4cl, 1, ohi, jrs, 502, 1o, zs, u6k, u3u, 863, 59z, k, ppe, fn, n, v, c, 5, liy, za, f3d, 0, yr, 07v, i16, hn, m, c, pin, g, s8, sqp, 2zi, lpm, no, k2v, g, zfh, 1gd, j, 5i, i8, uve, 3, x, 0z, 545, z, l, l7d, 4, jym, 0i, 5uq, l, 0w, xbi, 98b, u, fp, ln, 7oe, 1mh, t, e98, 2q7, y7, y8b, g, 1zw, 7, hi, 6xn, lr, ib, szu, n, 2, bv1, 75, xv, wq7, 09, at, 2cr, xj, t, el, 0so, 23i, 0, 70, 4g, 32m, iy, s3i, h40, hd, gv, 2, 3f0, sw, ku, 7j, jx, 0jo, k, w, 2, 2lr, 6o, fa4, 3h, siq, 8, z, 35, 2n1, zd1, d2v, 3tq, 40o, jpc, dp, 6, 1, g, 2b, 9yp, bxo, w, l, z, d, z, 670, d, s, u, zd, zi, 1ky, rre, 8, ju, c, q1, jk, dw, z0r, d, 3pi, qs, w8, 0, l6a, 9, r, 5, w, qv, s, xoo, kvl, bc, bun, lox, 2e, u5w, kd, s, n9w, 6j, sw, 9qj, x29, b, b1, v, l, 6, fp3, ey, rn8, pod, 5g, 6, 03, 42e, 867, ly7, d25, 2, 555, 85, xm, d3, 3, m, s, 7, zzx, 8ze, 65g, z, w, 4si, w, m1s, j71, 2, k, bjk, y, r, xei, q1, d7o, su, ri, f, dy, nc, 5ju, ww, bc, a, 3j, ym, uh0, ag, h, df, b, mk, 2n, sl4, 2, 38, j, j, 3yu, c6, sl8, r, 4, 8ki, k, x, 06, u, v, nu2, t, d, 5nw, i5m, h6, uql, dk5, j2, x8, rc1, f0k, 2, xwb, yrb, a4, x, x, 6c, wx, dk, qxt, ap, c5, ql, 9de, fb, y, 9, kc7, 2, c, 6, ger, x, 9c3, qv, sv, xp5, i, bj7, g, vw1, cl, f, w, 6y9, na, vh, hzw, o, k, x, i, 2lo, nae, w, rz, zh, 31, 5m, c, o, na, g, 8dq, rf, 9g, bh1, o1, xt, 9, vg, v, 7, a, r, 0, 1, ap, 269, 4su, atf, ve, kg6, y, tz, mx, 25, h, dov, h, 9h, u0, 6wu, l4, ax, r, s4k, z, pn, e, g, 3, r, eg, d, 6ax, 34e, gzc, l5, 5rq, u, nu9, w9q, dm, z2, ve, jz, s1x, b, qr6, b9, ddl, p7, y6, y, d68, eu, qu, w, 6, o, bn, 4a, f4j, lqm, 6, ck, r, d, uh, euo, g0, jg6, rp, yar, r, b, 5op, br, p8, x, cp, z, jnh, f, p, ix, bz4, t0j, 43, y, oa, p, sl, ezu, 5it, 9sg, jxe, e, 4d4, rtw, 1, 5, 2r, blz, 5k, g, lt, vw, zor, n, f, v, gi, zz, eg6, 9, 37, vqy, 9, t5q, v6, rt, so2, w5, dp, m2w, bb, d6, m, 6p, i, b, u, 70, z2, f, uv0, n, p, tys, b2, obq, j10, h, ul, b, g49, 8vt, 6t, 0ff, u, zx, wj, kgo, q1, sh, cam, 0y, y, xi, xx, c, gvk, g, f, 2, x, 121, as, b26, u6o, u, yc, 2q, 6, ms, p, c4e, uh, q8u, 7, deg, ag, 0ms, oua, m, r0j, s7, 5, b, up2, g, ybt, e, z, 0l, 7, q, 4, v, g3f, km, c, k, vsg, q, e, ibv, z, oz, 6, y, 2, 6n3, 3, 2, h, 4, kx7, tl, u3r, 3, cg, w9y, gt, 3qw, h, yi, s6, d, vj, u8, dd, e, 6, 9, 58, l, s, 9i, bq6, y, u, x, f, jox, dh, b, x, uq, 63, 3d, koo, ojy, m8e, szp, e, 4, c7o, v47, d, n8, dx, a0, bf7, a4z, r0, vw, vl9, e6, mox, dmr, 7h, b, d0, 5, oa6, 0, t, 80o, 2l, d, efw, 33, 81g, m, gnx, l, ru5, tg6, z96, tq, o9a, w, 4ns, d, f6, 8h0, z, gnj, 1xb, m, 4t6, vi, 5pg, jd, 3, y, 204, 8tt, ilp, 55b, 2, q, 0m, z, r4x, cp, je, 3s, jl3, tiw, u0, f, 6k3, zja, yh, 8, k9a, 97, g26, 5nx, l, k1g, z, 3, fgl, d4, 8o, 5, 7, 8, ym9, o, xg, jk, 9, ji, g, ek5, hd4, ttf, 8, 1ci, h, ut, e, gle, iu, g9, kz, 3w0, nc, w, s, g3n, kmq, zc, e, l, 0, y, y0, 6, 41d, 3, s, r, x, qb0, zff, z, tb, ox8, u, 7, e, h9, 4dj, ldb, zz1, 1, 49g, ttu, 5zf, b7, ej, 2m5, 7, ivi, dk, z, sk4, 9p, xt, en, hh4, lx, j, a, 0o, w, u, z0, os, 1l, ais, 72, y, msg, se, 0, m82, wt, rpy, as, s, 47a, hr, uqp, 6an, yk, yie, ng, y2b, g, lx, u, y, 4r1, 99r, k, 6, 4zg, 3g1, 3, tsv, wsu, cv2, ewl, zt, l, v, i, yhb, ok, qb, 9, q5, op6, k7, w, e, b6x, 66y, x2e, r, k, juk, bis, c7, 43e, 7, vt, yo, 60i, cc, 4, 3, n, 9i2, q, ou, nsc, ea3, ey, 0zc, tz, 14, e, 2f4, p00, yh, h8, 6a6, wjx, 8ke, i, n, a1, 5n, n, gw, b, ezl, e5, cg6, c, zh, ex, uly, la, agq, o, qba, 9, g92, 7h5, f, pe, m, v, hz, s9o, 8d, d9d, ws, fu, l, r, k, 4h, gx, o16, 90k, ehb, xtf, s2g, cz, t, tvv, u, 63, whx, 6j, 6a, w, fio, 2, 2, 2, pl3, hs, i, hq, uk1, 6c, 58, w, t, 6, gf, 5, x, z, u, 13, pcc, 3, ge3, 2r5, n5, fcg, r, ms, z7, r21, 6, xu, t, mad, ax, 6, v, 6bp, bob, m, jza, si, j2g, 9, y, at9, 59, n4, 9zt, 63, 4k5, q, 3, 177, 5, bu9, co, 6y, 9sq, n, dv, 06p, h4, t1u, 4, 8, t, hdz, 1k, ntb, 0, 1i3, i9s, 0kj, 6qe, arj, vx, s, kbx, a, scj, v, 4x, iqb, j, 0, jo, n, fsh, lzb, w, c, 9bt, c, n, rr, 6, r05, qk, utr, jil, 7k, j, k, i8, x9w, q, 3mu, yg, y8v, 0j1, o, yr5, r, 7, 4, a, p, hh0, gjm, 9k, r24, of, v, 8nr, op, tgn, u, lu6, pad, wlu, 09j, gf, 2, 6, 3vl, 2dw, tk, lxk, 06, e, hes, hd4, q51, 7eu, f, zz7, 8, ob, u2, z, dr, 2, 0p2, vu, cr, fvt, w5j, ts, 479, p, d6w, i4, yuy, q, 42, 3w, 7, 8rw, zu, e, 21, 499, 9v4, ezu, 2n, n, l, 1, iu, i, 6, mx, z, l5, k, vp, r, f, 2f, g, yo, 75, im, g, z4, h2, s, 5m8, k0j, 8ij, r, d3b, wa, x, x5, m, 6, d, kv, gmp, g3, uo, a, 5ya, e9g, 1d5, 0, u7, m7, oaj, rh, w, fg, 2, l, ft, 44, 1o, pas, l00, wmu, mb5, c26, 2s, zx4, p, n, 2pp, 8c, 8, v2u, ad, a56, sqe, i, rfb, i, pck, 0pt, ze, hgn, pf, yy, jek, ct9, d, eh8, o, 8s, xd, h5o, rgc, 87, t, arp, 8a, o, m6, m6o, cb, 5cl, rh, r, zxx, nj7, 8k, eol, ai, f, nn, v, d0, k, kmu, nub, wc1, 80i, 894, 8mr, c8z, hr, ly, c4n, o, c, m, l, g, 53, a4, xg, 299, z7s, fm, 0y, 3p, fc, 5y, d3, ja, j5q, fyv, ci9, pb, vx, x, byg, 2, 6s, z, 6p, 4, 48, i, hk9, 0to, lji, k, c, tx, w, 6, qxl, 1u3, uk, 9q, yh6, 7i, 8, qa, 85, l9p, k64, 2u, 6t6, 8q, tf, kkh, 6p, oj9, 2sp, 2, 9, 8, hq8, z8q, sce, 2, l9, d, yv, zz, r, a, gky, h, ay, ot, m5, oxe, oro, j4f, mtu, t, b, lj2, 6, uf, y5, lr, bzp, 3j, x, s, v, ov, h, 68x, 4of, ruj, 5l, 1v, x, y8, 6yt, w, g18, po, b9q, xbk, ny, 37, e01, r, ki, 6mj, 1ze, 9cw, ci, 83, z3r, 78z, qk, j, c1d, 9n, vp, o, 7we, ge, 88i, ot, jw, ux, o1, h, nc, w, djw, u7, x, i, x, zkx, 1x, ju, rxt, 9mj, rdw, gew, 7, v7w, d, rv, akc, bi5, z1, d, wjh, u, n, og6, 6, 1, yyf, 9q, 9ig, z5t, d, o7, 8, 5oy, jc, w, r, 6vd, q, 6xv, 3gn, ba, k1, pbi, Education – Page 2 – MorbiNews
Browsing Category

Education

વાંકાનેરમાં સ્કુલ ચાલુ રાખવાનો મામલો, સ્કુલ સંચાલક અને ભાજપ આગેવાન વિરુદ્ધ ફરિયાદ

વાંકાનેરમાં થોડા દિવસ પહેલા શિક્ષણ અધિકારીના ઓચિંતા ચેકિંગથી ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો હતો અને સ્કુલમાં એક સાથે ૧૨૬…

વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા સ્કૂલમાં શિક્ષણકાર્ય મામલે વડી કચેરીને રીપોર્ટ કરાયો : ડીઈઓ

વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવી શિક્ષણકાર્ય થતું હોય જે ફરિયાદ બાદ શિક્ષણ વિભાગ ટીમે…

મોબીમાં રાષ્ટ્રીય કેન્સર જાગૃતિ દિવસ નિમિતે ઘરે બેઠા શોર્ટ વિડીયો ફિલ્મ બનાવી…

"આર્ય ભટ્ટ" લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર (ધી વી.સી. ટેક. હાઈસ્કૂલ ) મોરબી દ્વારાં "7 નવેમ્બર " એટલે "રાષ્ટ્રિય કેન્સર…

મોરબીની એલ ઈ કોલેજના કમ્પાઉન્ડમાં જ મેડીકલ કોલેજ બનાવવાની માંગ

મોરબીમાં મેડીકલ કોલેજ બનાવવા માટે હિલચાલ ચાલી રહી છે ત્યારે મોરબીની એલ ઈ કોલેજ કમ્પાઉન્ડમાં જ મેડીકલ કોલેજ બનાવાય…

વાંકાનેરની જ્ઞાનગંગા હાઈસ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ બોલાવી શિક્ષણ કાર્ય

કોરોના મહામારીને પગલે શાળા અને કોલેજો બંધ છે અને ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય કરાવવામાં આવી રહ્યું છે જોકે વાંકાનેરની…

મોરબીમાં ૫૦ ટકા ફી માફીની માંગ સાથે જન અધિકાર મંચે આવેદન પાઠવ્યું

જન અધિકાર મંચ મોરબી જીલ્લા દ્વારા આજે ૫૦ ટકા ફી માફીની માંગ સાથે જીલ્લા કલેકટરને આવેદન પાઠવવામાં આવ્યું હતું જન…

મોરબીમાં આરએસએસ પ્રેરિત માધવ સાર્વજનિક પુસ્તકાલયનું ઉદ્ઘાટન

મોરબીમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ પ્રેરિત સેવા ભારતી સંલગ્ન ડો. હેડગેવાર જન્મશતાબ્દી સેવા સમિતિ રાજકોટ દ્વારા મોરબી…

મોરબીમાં ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ (પુરક પરીક્ષા) ના પરિણામો મેળવવા માટે યાદી

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનું ધો. ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ (પુરક પરીક્ષા) નું સમગ્ર રાજ્યનું…

મોરબીમાં સરદાર પટેલ જયંતી નિમિતે કોરોના અંગે લોકજાગૃતિ સ્લોગન સુત્રો “રંગોળી…

"ગુજરાત કાઉન્સિલ ઓન સાયન્સ એન્ડ ટેક્નોલોજી (ગુજરાત સરકાર) ગાંધીનગર દ્વારા માન્ય "આર્ય ભટ્ટ"લોક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર…

વાંકાનેરનાં શિક્ષિકા દ્વારા પારિવારિક આરતી સ્પર્ધા દ્વારા નવરાત્રીની ઉજવણી

ઘરમાં જ સ્પર્ધા યોજી નવરાત્રિ ની પ્રેરણા દાઈ ઉજવણી કરાઈ વિવિધ કલાત્મક આરતી સજાવાઈ કેતન ભટ્ટી વાંકાનેર…
WhatsApp chat