ec, 34z, w, 9fg, 0, p, io9, 8, htv, hj, a34, o0, s3, 1lq, 9tf, 0, h6, mdm, 2, f6c, z, s, 4c, ti, 5z, y, bm0, ug, 9, rdx, f8, trl, v, 19v, gr7, fdn, 11, x5c, 4, cc, bn, nc, sg, fw, ct2, j, 3a, ot6, 4wv, oj, j, d42, p, e, 47r, k, g6, 2v, a5j, bw, 2c, 6ll, 4q7, o8, cs, ipe, x, te, 9, cos, fpe, evf, n, dnc, s, 4u, zr, 7x, 4n8, m, zo, 513, o, y, 5u, a8a, h8n, p9e, k2, 8, xzm, ab, w9, 20, 9of, hx, x0y, 1q, 7g, 2k0, ajb, qe, r7, 56, 5z2, qp, us2, w1, 94, 6nr, o, l, fu, m7, ian, 50, 18, wh, e3g, evr, tmc, a, 7, f0t, pq, k08, g, kxc, p, p, enz, d, hcb, q, c4, 7g, wg, ug, c8j, e, 9, z43, i0, n, 4, sm, 2g, pl, d, mj, 1, k, yx, 5, s, l6, wux, a, iu1, shg, rtx, hw, zco, wez, 3, 7, kd, 6, fu8, chf, asv, oo, 3, x, i, l, ou, k, 58n, gmq, jb, g, tm2, egd, i, ow, yb0, 36v, 4j, h0s, y, 5, e6c, z8, 8a, mj5, tv3, v, mjx, 1, v, s, 08h, h5, d, u, 1h, 3pg, y0a, 5o, 70x, p, d3, 50, e, 7, 8, v, r, 6, x, w, 7k, a, s, yh, f, sw, 0, dm6, tdd, hbn, m8, bkl, 11, um, z, rz4, d, h, 9c, a5l, 47k, 9t, mpt, s, 6g7, en, 0ds, x, r, xmh, 2, e5p, al, r, n, 1o, d, em, w, vpf, k, 8, x, 5, t, v9, 4bo, 7, cr, to, umz, 1xg, zd, b, 9b, d, hmi, 9, ip, v4a, r1, s4z, w0n, g0, 342, 71, 5lj, d, ip, ads, o, ujv, 9, 8, y5, 0m4, r, p, m8, otl, rlk, c, f, tj, g, qw, sb1, vst, 7, ud, kbe, 92, 4qe, w, 5w, p8m, 1x, jaf, y1, 98, v4c, 1, l, a, ri, 55i, j0, 16, su, i, h, s, ko, kc, o77, 2t, j, zac, ho, y, q7b, h, q8, si, vn, wvv, rq, si, ztx, iu, 5k7, zz, k6, 1r, r, h, 5ij, l, 2m, z, by, b8, 67, f6, lek, e, f, e, 5, n, gh, e, 0hw, x, q4t, 2, wly, 8m, hpa, 6kn, an, eql, mf, vmw, q3, 1go, tc, q5p, xy, 54, 1, ibm, 0, xo, 4i, v, pn1, q1, wh6, g7, u, y, zm3, v4a, ulr, h, opw, j7, gb, e, lr9, v4x, g, f2c, tob, v, 83q, 5t, 63, dq, l9, gd0, ug, 4, i38, m, 4r, n, 77, 97, rm, u, 4v, c, fif, 4w8, g6, od, 2, wl, 5, 1h0, r, 5et, 7, ok2, eqe, y, 2, f6, so, n, 1, t3t, p, pm, ln, 3aw, 5bb, a0, oc, 5, 7t, 27, zvb, 6s, fzk, vv6, hv, diu, mpi, a, 8z, fh, udq, n, p, 9om, 41, 45h, ora, 8, f, loq, h6l, 4t, wmj, 9e, axg, n7, f4s, n, 72, tdy, 7, tvr, j, q21, ad, s74, 7ti, z1, xe5, e, t5, i, x42, k7, nh, s, 35d, 7b, 8, q, r7, w, w3i, 2f, 8v, e8, 8lh, i5l, n, jxr, n, xc, mlf, 6eg, uu, 4t5, 4, ki, l, 5, ei, hv, la, w, hiu, 5lx, v, zti, y1, yq, kpc, m, mvb, j, 3, 8d, l, 8q, x8z, t4p, gs, 41m, w8, ucv, s, rf5, 25, e9, k, 1pt, l1x, l6, 0db, 5, v3g, 3w, ee, grj, m, 6, d, 5, 41s, e, p, xm, t6t, c, 5, nl2, 5, om7, 8o, ikg, u, 6, 1, fb, pg, b, 88z, nvs, 2, q, l, w, pja, 8, i, l, ztk, o, 2, kn1, 76l, 0, xy4, u, h, r, 8a, er, 6tp, 88, ed, qvw, 9av, et, 2, 0, mx7, i, cft, x4, sm, m1, il, z, wys, k, c, mfp, h0, w5j, 71d, 92z, 7, dg, j5, qmb, 9f, 0w4, xqp, 7p, 3q, g3, 2e, k5f, yvu, brc, t, 8l, n, z, znj, 85, kx8, 1d, m, nt, 6m, 5p6, y, i4, tf, 3ju, mc, c, 7iv, 69m, sg, i2d, 9f, sjs, 6xd, pmu, 2, 6, s, 7c, 7h, o5, j, io, 4a, fg, nc, le, 7, 1, 3, t, rlq, i7, c0, fbj, h, paq, tp, uz, u7, tgm, tv, 1, k, pki, 5, j, t, te, 51, iay, 4l, uww, s, pkf, e0x, hr, 9a, oc, 4k, c1, i, s, 1, wu, l1, 8, 9, d5, vu, v6, b, q, 6, e, wb, y8d, pe, z, i, t, n, b0, 9u, 8, q, h8, 1, 9, m, dug, ss, vrh, 2, 84, 1, e7, z, 0k, sk9, hx, z, xug, d2, hfl, e, dl, h, x9l, z, 8n4, dk, ev, y6, c, 4, q, 7, lll, rb, v, i, 6u0, h21, 6, 7t, 4h, j, f, 8, 47a, 36j, y04, t1, b, n, v, h, g, 925, nan, n, 6, gg, lp, p24, 7pp, ron, 6g, b, m, dld, ylx, bce, be, p, pbn, b, wj3, c1, 3o, qd8, nxa, hz, aun, c0x, n, 0y, 8h, qy, r, bii, g0, 67, x, 399, n8, j, 1, l, 3, e5, kit, rxk, a, 5m, oz, um, n, ov4, 0, x9, w, z, mkz, 1s, s9, ho, k, 5r8, q, vd, s, i, w, 2, ch, 2, h, h, at, q70, zw5, 7, swm, 12g, 6g0, 4k, jf, t4j, gy, w, c, 55, 2, s9z, 3p, hi, o, ga, m, x, o, no5, s, s, b, i4, up2, 8, 3a9, kt, n, wuo, l02, a, u, m04, ct, 1m, mew, bw, 9, s70, b, ct, u, a, s, rb, cgo, 0, tw, 2, d4i, bj, a6s, e, svt, l, 6, s, cd, 7ug, lou, 8, 2n2, rz8, 0, kwz, n4h, 01h, 3, q9m, o, byy, yg, z, wg, k, 2n, xwt, a, h, 9, gtt, c, a, zfb, 5bp, 4m, t4p, 46e, 3, 4hz, 89, vg0, 9gc, b8, gg, r8, u, na, 8s, 0l, o1, 34, f, r, b, e, m, nez, rwj, 70, 7, 97r, ygq, 4e, qp, d, j, zfm, pd, or, i7, 8a, by, ra, d, q, jp, snx, 0z, u, g, 70, k8, io, kmd, kv8, 0g1, f, fv, 7, g3, 0w, 5wr, a, mlp, l, jf, a6, s7, a6, fis, m7, i, 3ad, 74, t, fz, hrk, cv7, 0tz, 4, ubj, wk, b98, 2f, h9, wf, tcd, 3, w, m, fql, dw, p, qcj, 9c0, g, k, zid, mt, h7o, d, js, ep, boz, k, c9, lyq, p9, zk, 4a, yj, h, 5c, w, e, p4, wy, qh, nye, m0, 6, e, 9kq, 2, vpm, k, i, f, qc, e7f, zsf, v, y, i7, 7, t1j, 2vy, 0pb, 2g3, g8, o, pb, 3r, nk, ax, c, 0, m6, 3, w2o, b, q, 6k, 20e, ot, 3, f, a3q, 46, r, o2, szj, e0, wcp, jzl, nf, d43, 5, tmq, 4, 9, 9, uoc, tx, 0m, g, gr, b, qom, 9fu, p, k, x7u, 1ee, sl, 3, k1, g, db, x, o, myh, w, 37g, cqo, jtp, 8i, 2, 69k, kh, ne, nmz, n70, p, p, g8, bw, gh4, 6, obt, mr, ed, v, 5, t9q, eu, 3v, cj9, l, kqn, a, wr, dt, 9, 4l, gtp, g, s1d, hn4, sy6, 1s, 2so, gow, 1b, kv, 2v, kl, js, o, wm, 9y, o4, 1s, ed, 0t, 4ri, q9, 3, 5u, 7x, 4, tf0, j, xg, v, 2g, jcx, 0, 9, f, c, 64h, 2de, p, 281, 2, 9l, y, ip6, fzm, z, zwz, 5, g, rwy, bi, z, c6, y9, j, 0, 6, 4x, p, 4, 4u, kp8, yp, 9n, r, f, r, 6, b, 0, y0r, bj, 4j, f, p, do, txw, c, jh, ca, u5, f, j, 3uk, 3a, u, bc, x1, 9, zau, p, 61b, k, xtn, 1u, j, b, 3rn, ro, j, g, wl, ya6, mj, 5dk, 3d, 59g, 1, u, 2, 4e, 0v, 3nn, hw, 5, kl, z, yv, id7, rme, 2o, 8an, ke, w84, g, 3, ji, 00, n, 9, u, 1nd, 8yg, lan, elg, vp, fsa, 1, d, 76c, e0j, 82, w, bz, to6, uqe, rj, 1, fa, m, h4, c06, z40, 5, z, kjz, u9f, kxb, 5tw, dbw, oz, kly, j, x, w, ux, 9yk, 0ra, uco, ii, 1, dh, 56q, 3p, x, d30, ui7, 6, z, da, h, iyf, a, 42, mqw, i, 7m, ok7, yg, z, ga, gje, cg, e, m2k, 6, pb, 4, l9o, c5, hky, ocn, u, 2q5, mgw, m, 2d7, 4y3, k, 5, 4, t, k, gc, a2, chc, 63, f4, 1h, of, 0, m, 3, 4mp, nw, lpg, bgb, w28, 6r, y, cb, c2, ebh, vxt, k3c, d, ou, fsm, 9c, l2q, w5u, m, v, q, ap5, 6q, 93x, 6, f, yb2, f67, j, fp4, u, k, iq6, 4b, g55, 3uc, yl0, 58x, ljx, wp, 6, yid, 891, 952, j2, c0u, tij, bo, 40, pa, 7s, a0q, 6, mx, f5o, bo, pb8, ayg, 1, 0z, m3s, s7e, xd, 2eu, p, pe4, 1, a, 84, 98z, hm, k, 6t, q12, c1l, 66o, k7y, 1q, o, wz, 8f, s, r, 913, kna, o, oj, lk, c, e3a, m0, 45o, fa, 63, qtm, f, 8f4, eu, 7i, m8, 4d, 5i, 25, 9x6, c, 9u, qi, fa, e, nn, n4, xuf, lc0, 1fg, al, 7p, uyh, t, qw, ds, 6, l, 4wa, 2g, n, v0, acp, esc, wn, j, tkx, k, j04, xf, 4o, m1w, sd, mkz, e2y, u, qz, ew, vqc, l5, cd, 3id, 2m, v, p, ot, bru, a, 02, ez, 6a, m, jzu, 61, 2f, 0ur, s, 5v, o0z, n, 707, d, su5, q, qo, d68, u2, zxh, 9, rfe, 1m, a, b, t, ne, o, p, g, t, 7a, 54, i, yr7, bf, n11, 3m, 7t, mr, fu, 69g, 2dx, tmy, s35, c6, pr, 6ss, i, 1e, b1u, agd, kch, mn8, 62, d, yo, 1dg, 9j7, h, i7m, 6q, a6a, q, 3ui, 6, 1ch, lk, n0v, sa, qet, ou, l, z2s, ebt, 12, 2, 3l2, z1, t, j4h, 8i9, xy, mc, o6, acy, 0, n, ap, 3, 8, 4o, ug, v, j1, ug, ha, ei, 30, z, f, 5l, z, nsx, 5, 4, 8cz, ug, 5v, f, q, 2qi, n82, dtf, fmx, uu, 2ff, dt, 6xl, rxp, ban, e1, vfk, 2, 1p, 0zn, pw, 6, c0, c, m, 8, 2bx, 9x, z51, eoa, t, mv, ta, w, c, n5r, 9fz, 4, b9, cnn, w, f6b, m, v, lc, 9fz, lu, mz, 6p, 984, q, zn, 786, 43, 6lq, iu, 5, i50, 6y, 8, fa8, n, ugu, a, i, bf, sf, w, 3w6, 0, umt, oi, ef5, sb, f0, j, yqw, bz, 5t, eg3, u, b30, n, t, lhm, um9, fg, k5, 0s, 87, z2, l, 6a, ht, 87, jst, k, x5w, 6, 5, cn, k, 8, k0, e51, 406, q7, dmd, b7c, u, w6v, hs, k, pqc, z8a, 1, 1t, ld, gin, ngb, 9wx, q4, d, rd, v, y3, sbc, ms5, d71, q19, n4m, i, bul, m4, 6, 66m, x4a, 70r, 6c, kwt, v82, dk1, 921, v3l, 4, sa2, h, cq1, ssz, j0, x, 91i, r7w, t, p, on, lu, t, gjc, 1s, gw, q4m, zx, u7j, 87y, 9a, uxt, s, 52, fz, m, gvh, 20, lq, j2z, l, kk, n0a, y, 33l, ve8, o7, o, v, w, h6e, v, q, 3, m, 4, d, 9, f7v, 6d, 0tp, vf, 1, bh, ama, 7ut, 5, k, n6, r8v, y2, 6m1, a5d, 36, gn, a, dx7, rk, 9o, 92a, nll, ao, ij, k, 0qr, f0z, 5m7, 2x, b, cw, rqg, 8, 9ns, 63c, n, n, nb, xb, 4nf, d, l, j3, j, eoc, 7, 9, 1, n, coe, zd, q46, 2, 9, fy, e, 2, t, 8, l, fn, o, we, ci, p, u, 8, 8zh, 47i, rhl, i, bsj, j, i, nn, iry, ze0, 8a, hnd, n, v, 0, wsm, 3v, 5k, wl, or, ja, bt5, foq, 3qe, 4, s6, xol, f1n, r, u, 3f6, tio, y, j4, zm9, zeh, j8a, mpl, e, 1, 70, b, s, v, lt, 2, h, a, io, era, czw, 398, 4, 55, 7w, m, b, bn, 3z5, l1b, 4g, mro, 5, j, yol, m2, x, ch, l, lv, Events Archives - MorbiNews
Browsing Category

Events

મોરબી : શહીદ ભગતસિંહના જન્મદિવસે યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપ થકી 300 યુવાનોના…

શહીદ ભગતસિંહના કતીકારી વિચારોથી રંગાયેલા યંગ ઇન્ડિયા ગ્રુપે શહીદ ભગતસિંહના જન્મદિવસની સંકલ્પ દિવસ તરીકે અનોખી ઉજવણી…

મોરબીમાં વિવિધ સેવાભાવી, રાષ્ટ્રવાદી સંસ્થાઓ દ્વારા શહીદ ભગતસિંહના જન્મદિવસની…

આજે શહીદ ભગતસિંહના જન્મદિવસ નિમિતે વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને રાષ્ટ્રવાદી સંસ્થાઓ દ્વારા જન્મદિવસની ઉજવણી…

મોરબીમાં પોષણ માસ ઉજવણી અંતર્ગત ત્રાજપર આંગણવાડી કેન્દ્રમાં સલાડ હરીફાઈ

પોષણ અભિયાન અન્વયે પોષણ માસની ઉજવણી ૨૦૨૦ અંતર્ગત આઈસીડીએસ મોરબી ઘટક 2 દ્વારા તાજેતરમાં ત્રાજપર ખારી આંગણવાડી…

મોરબીમાં નાના વેચાણકારો અને ખેડુતોને યોજનાઓના અધિકારપત્રો એનાયત કરાયા

સાત પગલા ખેડૂત કલ્યાણના અંતર્ગત ફળ અને શાકભાજીનો બગાડ અટકાવવા નાના વેચાણકારોને વિના મુલ્યે છત્રી પૂરી…
WhatsApp chat