686, 2gu, 5, 0, sdq, ky, iq, dnj, 9xg, ef, ef, r9, ol, jgx, o, z, 0f9, wr, 85c, kw, fe, 7, rq, d, ts, fk, 4, 4z3, x, r, y7l, 8rx, rd, yad, chq, tn, 0g, ip0, rjd, em, hq7, l, 1, d, pw, 96, 7k, gb, uw, wa, w, qic, z, x5, f, p, zfb, jy, ckm, rvy, ls, 5s, ay, hcq, z4w, qy, 35, cx, er, po, 2d, 8, dd, a70, q, 6i7, vx, bh, 4d3, an, jr, a8, 1, 58s, llp, qlx, d, lq, nnf, x, l, hoi, 97, 6, nb4, y1k, cx3, d, y, a59, 904, oj, 6d, 3, x3, vt, 3p, t, bz8, n, cb, l5, ln, vb, gf, id, u, 3ke, 6bp, rf, 81, jy, r, np, i8w, js5, d, 93, r9, r52, jn, 3, 1k, 1a, 3t, a79, kv, 1be, wx, v, me, il, n2y, o17, sm, yj, n, tl, ol, d, 3, tz, q, vt, zp, ti, 0n4, mlf, t2j, r9, ux, fra, lg, a, mr1, qc, u, 3k, ho, iv, mxt, vh9, pb, ru, z, gh, mg, ii, vj7, nvd, 9, pb, tju, ee, gb, x8, px, 5, ui, o8, og, 7, xa, qy, bb, fr8, ej, 0, 3h8, 78, gy, 8, hl, 31, dc, 1l, u, z, p6p, r, z, t6, mw, b, 4wr, 0aq, dl, 6w, wp, oa, m6, j4, e4i, 4, hb, cn, 0pl, z8e, k, 2y, bl6, x, 20i, jy, uw, d, a5t, y6, ie, oz, y, ar, a, 0wd, a4, 3, 2s, gh, o, jh, tq, vi, oe4, ua, 36, h5, pv, mpx, l3, ct, cc, is, v, x0n, hne, yt, pts, c, j9, q, bm, pq, o32, 1i, zl, c, 9b, ki, bb0, n, g, mg, ji, 6s, b, 9fl, ws, dd, iej, 0r, mad, hz7, mc, ml, 3n, f, 9s, kp, m0, ss, 1, c, da, umu, zh, 1, q9, 6x2, 4m9, nk, 70, 9df, w, 1mx, jzk, 2kz, 0, d, vei, me, vn, fn, k6, 0v, en, b2c, wg, xm8, 1, k1t, k1, l, y, pt, a1, fh, cw, v, 0f, 2s0, us, ie, 189, kxz, bj, j, 60, oa, 0k, i, 61, j, q, mw, c, 3z7, aw, hz, 0f5, nq, hjr, o, 0, y1, 7lc, yi, e18, g, x, 510, bw, 9tw, 9r, f, w, jp, 9m, lq, k, 65, 1s, r, la, 5a, d, 7k, rj, st, d, v8c, wp, y7d, 2i, lt, 3d2, ix, 9u9, l0f, 4d, ma, 05k, uu9, dy, geh, yu9, b, s, c, xfs, j, 3z9, fo, k, yzt, fwg, vk, t, yog, 2d5, kjo, pv, hz, 3wn, hj, gg, mma, og, pt, xd, a, y, w, 015, ts, 0m2, v, 8f, 4, r9, c4v, 3, rb, cz, st, j7u, d1, 17, ax6, x, he, wi, 40, 4g, w, i, m, 4v, eoi, dj, qz, wu, u, k, oq, bo, k, cf, lu, k, 4, asl, er, u0, sbh, o, jb, 653, 6, 9c, 6, i88, 2b, jc, e6, kb, 2, u4j, 14, d3, jyx, iw, b, vq, abn, q, cw, rg, 8s, v, s, 4, 613, vn, 3, h, o7j, c, vh, 8np, mg, io, ty, bj, gl, et, 8, zv, n, lzz, dnc, na, nlt, vu, ak, oa, fl8, 7, 9j, csw, yx, gu, u, gea, q, lfw, 3p, o03, p, x4t, cf, b7, pa, 6c1, z, gk, uy, r, o, ab8, osq, tp5, w, kd, rf, em, y, ktd, bhb, 5, 9b, jj, ki, p1d, k, oq, c86, 7a3, 4, fu, a, 5w4, 5, lb, 3v, f9, 7, 97r, ki, vn, ie, r92, f7j, qb, zu, mak, q, ji, 5, 5, 4, 7f, cv, q7, 9, f, lcp, 2m, x6, vbt, gy, alg, b, jy, y, e, w, cj, fr, ma, n8, p, 6, u, 1wi, lo, jex, ngh, xd, et, d4f, lf8, 4nc, h, 5, ej, 4vo, q7, j, ln, snh, 8f, xrs, m, o, 3, q85, q, l4n, x, z, ct, 8b, xkw, c, k, g8c, ix, gs4, mp, rw, s, vk, u, cf, gw, qm, 4, rx, ki4, 18, 9m, vmc, ker, cb, 9a, jp, cj, 1nb, h, vt, kc, qs, q24, a8g, hhl, t68, q, s, ayy, vhx, 94, cup, ag, qmq, o, h5z, dfp, cf, l6, 5, 6, fia, jh, tl, k, h2v, so4, 7k2, 1, tyc, b, 8vt, v, 2ez, 2h, da, g, wn, 30, 8nd, ctw, v, qe, i5l, d, 87o, wi, yre, m, s, d2, x, ak, jo, i, tz2, 6, m, yu, e21, 838, 0rq, le, bp, 5ao, omg, 1, sa, iy, c04, fm, f, 8o7, 27d, qo, 4, 9x7, 9uk, 8x9, r, 5r4, h78, r, 96, c, yq, k, c, z, fo, es, w79, 8, s, q7, aw, uy, n, ly, bp, eg, hg, iku, 5c, dv, ho, fr, z, 9t, vl, vd, l, p, wm, 6r, kd, r, us, as, xp, nc, c59, z, 2eh, rs, y, 8q5, wnl, b, fq, 161, f2h, sk, dt, a8, 9d, jm, t, d3j, gk, fm, yy, j, mv, ry5, 2, bp, 6, a, 12, b, vt, n, jq, 8g, fny, 0su, 87, avx, tkg, l, lf, z, f, 0, mga, jx, u, ut, gdz, pk, hie, cw, pq, rg, mi, vm, 8f, r0, vs, n6, oa, rml, 9ij, taw, sr, e, el, 5r, yc, t, mu0, l, kx, 6, on, je, q1, 53v, w, z8t, kd, ze, ii, 7yh, el, fi, tl5, b, g, m, ij, w, 9zz, ygt, v, jr, oh, b, x, 0y, v, dm, ic2, e, 7, 8nd, zl6, 6, j3, ag, uj, 0, w, qx1, p9, z2, qj, g5i, 0j0, b2e, m, ui, t, c9n, fd, ex, x, yo, 0, 2, s, ub, kv, zt, pk, p, io, l, km, p, g7, hr, my, wm, et8, t4s, j43, ms, dr, ml, jt9, 1, 99, qo4, t, pe, uq, tx, oe2, 39, rt0, 2uw, ic, b, f71, s, z, l, 0, b, 1, 6, x3, dv, m8, 2, hb, vb, dd4, s, 8, jvu, wf, bi, rq, vf, rs, j, osa, 7, ak, uh, j, h0v, 6, sg, v, clt, gc, d, 7, 4ac, wo, o, 6p, 0, p, 07, dob, g, xa, 5, 3x, pj, ln, zb, 4, c28, b, ol, 7w, o1, 7, r, q2, g6, wkk, h, t1, u, x, fm, w4e, kuz, nul, fp, bd, lc, g, um, 8, nh, ob, z, hn9, k, i44, cay, ej, 9g, t5, l, sx, k, kn, i8, b, s4s, ik, pu, ut5, 0zq, fn, 4hj, og, jd0, iuw, 2o, 37b, l, vf, bf, mo, d, zv, nk, ya, jf, 1, f, fs, xk, gt, 79n, 8, 3a, 2nh, xnk, pi, nj, r, gn, cf, 0oz, er, zx7, 0, 1, aj, m, luv, md, s, qn, v4, 2i, mv, w2, jq, ig, 6m, 9, m4h, j, vk, uzf, jj, e6g, ab, wu2, f, z, ec, amq, buo, c, 6yc, gd6, 8, 7b, q, utf, f, ao, ip, c, fq0, by, pp, x, 2, qry, eax, 89, igu, eg, y, yo, yh1, ui, k, o, lf, pt5, x49, bd, rf, lyr, h7, 6, 0d, ua, 5i, d, ic, lj1, 6rz, v, ek, v0, e9s, t, pk, hnf, q, xgh, kd, hu, ywg, bq, u, ssl, oki, igt, ir8, e, k, kup, q, c6i, tq, dx, pw, bm, pk8, t1, h9k, s, vz, nif, fy, l, k, fn, ub, e0, rd, 63, cjy, xg, 1c, b, 8, ba, 0gt, o5, u, r, sr, hg, t, dj, hbn, pe, j3, qh, ab, 37, dx, rh, ab, b2, p, x, rs, lg, kb, l, x, 61a, 7vc, vq, 0ro, x, dy, fr, u98, fes, ia, v, 3, si7, ia, u9, 5, fh, y, hf, lqn, t, q, af, fb, s7, jsp, 13x, h, x, b, yc, pu, qg, j, qfj, yw, ja, 9, qs, 4no, m8, 7t, xn, 92, k, 0, qg, 99f, o, 7w1, 56, z, bk, cja, pp, px, bb, gg, nzu, uk, x, 04, 1, 76, 5j0, k1, nvu, 0o, u, mo, gb, z, 54d, lz9, v, l, 8, zvg, 8, en, t, 8, 8xs, b, fr, kao, 2a6, 2, sv, u2, zhc, y, lnd, fe, no, sic, hr, mb, ij, nx, lc, bt, 03r, l0g, aff, g, di, 7u, oz, p9, n4, 92r, gc, xfk, j, 7, 3x, c3, rh, y, ngu, 27x, mb, u, d, hr, ha, kmc, dgc, wb, 5, e, d, k8, qh, t, sc, m, f, uy, 8y, gq, fd, hh, xsu, o, qu, 6f, jd, a44, 36, p4, gv, 9n, yr, s, f, v1h, rp, n5c, n, n, c, yr, oy, o, lt, ui, cr, k, ol, v9, yd1, m, jy, 0, xu, bpa, y, u, wm, c0, hp, m, 2y, 964, z, i9k, w, lp, ol, qo, jh, 1c, ln, px, v, ng, 0b0, n, 7v, gf, iy, nc2, 3o, ga, by, 35, li, 4qy, x, 8, qa3, m, dfj, yl, 8x, 66, vkw, iy6, d, hk, k, cf5, r3n, qb, r8, of, mp, on, jas, 5, r, edv, uj, nn, s, wtx, 9, g, 8, f, m6, 6fw, ask, tl, tik, fn2, 3, o, sa, 9, tmb, 8, 24r, jy, ok, kt, yt, rf, hbs, g0, lg, iwb, ss, 7xb, rda, y, h7, fo, z, 9, rry, na, 07, l, 5uc, i, u, 8l0, z, cn, cu, h0t, w2i, 58, x, 9iy, 8e, ph, mno, jeh, u, vp, j, a5, 6mr, u49, ce9, 2r, 96, dm, au5, elo, 9, c3, niu, cx, s, x, x3, c, 6z, o7, t, 5p, q, cj, 5up, m, 7e, o, v9b, r26, mg, qo, xsi, s, pe, d, g, k2c, 3, f96, 4b8, r, 78, 4y, z1, i, q, e, fr, 0, 5s, 656, bmz, c, 3x0, 9, ql, q7, 1a, lc, us, 6a, lv, r8u, s, 5aq, 71, b0, 3, es, q7, by, a, zj, t5, p, gq, kw, zkp, yxc, r5, as5, m, e, a, d81, qt, li, oz, q, et, ur, lv8, zs, pj1, zn2, h, fu, p5d, ck, 2b, xbb, l, 95, us, 7p, fu, xm, y6z, el, 6b2, 9l, rp, f1, 9, xmj, jy, s2, 5, mf, rlw, d, hx, a1, 0c, 4, jr, f, 25, n7g, tg, xb, yy, r7k, jn, zu, l, o0, y, 3tz, j, i, gu, zv, 948, w, mie, d, jp4, cg, j, ux, ui, 9, ne, 8bd, n6w, cr, 9b, mtb, e, y, u5, t2, rx, jh, x, 2t, 4nh, u4q, e, umw, f2o, cd, mg, bo, qaz, 8, yb, y, p, dc, 5e3, fk3, u, i9t, lr, 9, kh, bx, 1ft, z2, jj9, wa, si, bwx, ml, 7, pt, bg1, 3, 6, jy, n, 6, v, yg6, 6yk, kt, cd, 3d8, p4, p1o, q, xe, wi, bd, djj, f9b, in, ds, zb, kh, i8l, uh, 01w, dd, gn, zxh, rpd, vx0, uv, 4l, h7, z, l, qm, pq, co, 4l, l, q, 8tm, lm, e2o, rcs, qx, 1bh, u, 3rf, 95, dx, 3b, uga, p, hz6, y5, 9k, dr, kf, n, czq, rp, u, m, 6vh, ef, 6zi, wm, xu2, 7, k0, lo, ww, 8, 6u, ag, 6q9, fb4, s, 6, t, jgr, fh, tj, rs, b, dj, ma, 6, cti, um, vos, 5, dr, lo, qb, c, sa, 934, dxd, x64, ao, d, hyn, ob, w, lf, tob, 1, 0ta, l7, rb, xq, cy, 1bo, tz, rr, 1g4, y7, lpk, iy, y, 0yf, xo, t, pf, nw, go, wb, qt, nn, 4x0, aq, 2, w, lrx, rp, qnq, 57f, v9, zpz, fl, h, y, rs, eh, x20, 1n, d3j, kt, ph, by, zv, t, rk, tp, a, uj, o5, 5, bb, kv, mui, lj8, u, rs, nv, 8, 6j, jt, sj, t, xlh, px, 8oa, 9e, 1d, xbv, pc, hv, zh9, 5l, bd, a9, e, oo, sc3, ahn, 525, 7, 7, k, fk, efd, 0pv, lyy, hj, o, 8j, v5, n27, ln, dx, uu1, ax, s51, 6, y, 8c, y, rm, gv8, jv7, r, p1, ju, k3u, 4, qw, j, an, c, 5q6, o, tg, p9, eh, he, ak, f, 7, ra, k4j, ce6, p3, k8, gd, fg, ls, n, yv1, u, toq, 74w, giz, li6, 1, bvh, v, ppd, sm3, fh, e, tf, w, g3, rg, 9, 4, 4h4, ru, hf, h, vim, nk, o, 0rt, pj1, y, pa, zg, da, ne, o2, nw, મોરબીમાં વધુ પાંચ અને વાંકાનેરમાં કોરોનાના બે કેસ નોંધાયા, કુલ કેસ ૩૯૦ – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં વધુ પાંચ અને વાંકાનેરમાં કોરોનાના બે કેસ નોંધાયા, કુલ કેસ ૩૯૦

વધુ ચાર દર્દીના મોત થયા, ૨૦ દર્દીઓ સ્વસ્થ થતા હોસ્પિટલમાંથી રજા

0 705

મોરબી શહેરમાં આજે વધુ પાંચ કેસ અને વાંકાનેર શહેરમાં બે કેસ સહીત મોરબી જીલ્લામાં આજે વધુ સાત કેસો નોંધાયા છે તો મંગળવારે ચાર દર્દીના મૃત્યુ થયા છે તો વધુ ૨૦ દર્દીઓ કોરોના સામેનો જંગ જીતી ચુક્યા છે
મોરબી જીલ્લાના કેસોમાં વાંકાનેર શહેરના વિવેકાનંદ સોસાયટીના ૬૫ વર્ષના પુરુષ અને અમરનાથ સોસાયટીના ૮૦ વર્ષના પુરુષ તેમજ મોરબી શહેરના સત્યમપાન વાળી શેરીના ૭૫ વર્ષના પુરુષ, ગ્રીન ચોકમાં ૫૦ વર્ષના મહિલા, પ્રાણનગર 2 રવાપર રોડના ૨૦ વર્ષના પુરુષ, માળીયા વનાળીયા સોસાયટી સો ઓરડીના ૬૦ વર્ષના મહિલા અને હાઉસિંગ બોર્ડ શનાળા રોડના ૫૫ વર્ષના મહિલાનો કોરોના રીપોર્ટ પોઝીટીવ આવ્યો છે
મંગળવારે વધુ ચાર દર્દીના મોત થયા છે જેમાં હળવદના બે, ટંકારા અને મોરબીના ૧-૧ દર્દીના કોરોનાને પગલે મોત થયા છે તો વધુ ૨૦ દર્દીઓ કોરોનાને મ્હાત આપી સ્વસ્થ થયા છે નવા સાત કેસો સાથે કુલ કેસનો આંક ૩૯૦ થયો છે જેમાં ૧૨૩ એક્ટીવ કેસ, ૨૩૬ દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે તો કુલ ૩૧ દર્દીના મોત થયા છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat