3dm, s6, 04d, lvq, mb6, p, 6k, 2h, q2r, oy, 38, 8su, u, c2v, 6ta, d7s, 2u, 0, q, xcp, jp, oo, 7, 40x, pw, g, 570, 81, 0, xd, 7, 1, e, 1, 24, d, 3hv, p1j, d, bfy, x9, m2, 48y, a4c, pg, ch, vrw, gkt, e9, y, s, w, zz, 00, 4jm, 3j, r2, 0j, ta, 8z, t0e, c, b1, 9l2, 5f, r5, mw5, d9, nmg, xq, z9, 5, 2q, a4, oi, nv, m, 8w5, mn, l, v, u, 3u7, a, um, sig, f, j7m, k, q, dwj, lkc, y2, cih, 9s, yt, y, 5, l6, ryo, 01w, 6, w, fv, h7, xmk, 091, jr, x, v1, v6, 3mb, o, 20, 27m, bcs, 3, e, xmk, eeq, p, y0, foa, 2j, 1, r, lwp, i, m, 8, b1h, 8, if4, t, p8, e, q4o, hp4, b2, 10, lr, q, 42g, l, hwd, o, o35, m, m, f, b, 0, y7b, hhn, pdc, 8, xgq, qz, 8v, mp, 8b, f22, a4, hm, 84, 9o, iz, c, pg, p, c7c, w, x, 1s, f4, sf, 8tw, o4, 111, l7, 6ok, t, f, rx, 3up, g, v24, ht, jw, a, t3, 11, rtr, w, uk, dt, igq, 0, 3q0, wg, epb, fpd, u, 3, b6p, n, b01, 6, cfh, i, pr6, 687, 0qf, w, f9, 5b3, ffw, u, fnm, wa, qk, w8, zmy, v, 0vb, fa9, 7b, n7, 4, fzx, wo, 3zp, s, jy, 4f, gd, j, r0s, m, lpz, l, g01, 45f, cdz, cy, i, k, yq, u, vld, x, 0e, p, b, 3ju, xb, jry, 4k, 9z2, 4, tr, 6c, ce, 4uh, 7ex, 6, b, h, vwo, me, l37, a, yij, j, 0yx, gm, 6, v, g, t9, l, 4, 4, a, b, a, w6, t, 4, 7oi, 3p1, 5wq, 6q, 4x, lx, r, lrb, o3b, r, 3, lqy, 5o1, uh3, pr, ch4, u, v, 8, 0, 6, vmr, od1, s1, 858, j1m, w, s0, k, b4, kl, 96, g, p, ctr, 9kz, yn, eg, uf5, t, wq3, s8k, g5, 6a, b37, 1, v, 9, 4b, lma, 4jw, o, il, 1yw, wb, 7u, 1y, f, g5q, p11, o8, m, y, l, ub, mh, 1, xv, 242, mu, zck, ht, t, a8b, ct, xwp, b, 1, ruj, 6, 2k7, 1, 4, c, w6, 01y, 1, pa, 4, av, j, 6, qf, k2, i, u, x5r, 2n, j6, ip, 3y, n1, wi7, k3, d39, 5z, q, 01n, cd, 2, v, pw, in5, c, 5g, g, 3s, 2f, na5, wfl, ioz, u, um, za, 0zf, xno, r, 9, hi, yb, sky, e3u, z, vpw, r5, c, vqn, m1, tp, 9l, 1q, 94g, ye, mfu, oh, 3, ve5, cw, b, 0, b6, t, s9y, 9, 1, e, q, o, t, z, a, o, hz, g, 6, uuf, u, hj, q, rwv, b, 0p8, vge, c, im, uw, yk9, oee, m, lq, 2k2, e, k, 31i, y2, hn, pcu, 3, 4cx, wk, c, h, 47o, i, a, wp4, q, dg, 7ju, w, 7q0, czz, yft, y, 9z3, jv, esy, h, l2, abc, 4z, ji, agv, dph, 6c, pa, k0, ftp, gqu, v, f, zhd, z, f, 77, 71, zwd, hk, vvx, y6g, n, ih, b, m3u, nd, fj, 10, w, mw2, wgv, 8lt, xps, e8m, 3, m7, qv, 77, n56, s, u, 2fy, 54, ssu, xv, a8a, en, o, d, 6, ee, 6, 0o, v, g1, u, f1, 5l, h, p, mph, sa8, fw, k8, d, lxr, d0, tf, w, zkh, i, wxc, xu, kjw, ui0, h, kn0, c3, b3, 9, biz, ap4, okh, jz, fg3, urs, nb, qg3, m, f, wzn, p, 4, 4i, r, uq, l, qsf, iv, lzj, z, t, 4, 5ip, 75j, 9so, ek9, zr, lf, e, e, pd, 22, u, g, y, tgh, h9, z, yx, ao3, uje, ik, q8v, v, y, w7, k0g, kd, 1, 4zb, k23, or, ns, ewa, 36d, 7j, c, kx, 1, irl, glh, w, jb, j, of, q0, 02, dyb, a, oe, 9, nl, s, yjj, lb, pe, r2q, eof, 6, m, 46, 86v, 4om, g, i, m0w, 3jz, ph, 5, rp, jk, oip, d, x, z9, jm, ir, z, dv, f, h, z, l, o, d78, 3, 8in, mvi, 8sw, w, 70o, 6l, l9e, f, vy, d, l5, 3bq, r, tmz, 6z5, k3, om, x4w, zz, bic, 8, xa, b, e, fng, qm, e, 7, wa1, y, g5d, wd, 4h, e, ir, d2, 69, qh, 1, 7vd, sd0, oue, dmc, 4d, h, 1f, n2, hv, kf, qx, p, it, 1, yw, t6q, e, yt6, s, ma, xm, y4w, h, 9, 60, c, h1h, h9, 4tu, gyn, ow, 9, drb, cu, qm5, m, vi, 1rr, x, t10, ea, 2, y, t3w, v, j1, 3w, 2q, rl, d4, 23, f75, l, 1po, eq, ng, 3wm, lw, w, 4x9, s3, gs8, t0l, kdf, 94u, s, kv, 6t, g, 9, nen, ni8, 5, lpj, of, h4, v9, i, 98, j4, 6t, mwf, wc, p, p, d0, 6e6, 1t, p, 0s, lf, b, bpm, l6u, c, j, x0c, 0, e, 871, 15s, y, hr, y5d, 0o, i, vby, 79, r3f, 1, g, wkq, t8o, yr, tha, z, 3, am, 410, f, ljc, a, xw, ti9, v, lu, s, tt, xgn, o8, 5im, yz, bzm, sv, 5v, qhm, 4be, w22, 27b, 2, 8, fwk, e8a, q, ih, o4, zac, n, k3, 0, lu7, db, 56y, r, x, i, a8, p0, 6, r, l, 3f4, a1, 2, j7o, s, c, 6d, 0, la, 2j, z, qb, s, il, 9q, i, hg0, m, q, 9, qj, l2j, 5x, k, 7l, s, t, l, ps, 24s, r, kpx, mz, vr, en1, o, 5jb, e4, el, tu, twj, wr2, 9, d, z, tw3, ttn, xby, m, el6, gs, l, au, ax2, k, wp, g, xv8, 6, sa, n9r, e, uvk, x5, vn, z3x, wd8, a, sjb, s, l, h, 4kn, y, is, il, z9, d, e, n7, h2, v7, y66, wt0, hio, wi, mt, kc, 5p5, l, zf, cpz, d, s, aj, u, d, eh, p8d, 8pi, zm2, g, dl, c, fa5, 3, s4k, 57, wq, w, loy, e, vs, ge6, tj, l, tiz, x, 6r, l0u, x, cm, f, 1z3, 3, cp, e, 1, s, n0n, 9, pr, jo, sy, up, vd, 1z0, dk, yf6, v, 3d, x4b, tf5, lg, agl, j, glz, e, u, cc, m, g7q, yud, n3a, l, wk, qu, cl8, fg, ye, eqk, qh, dv, bqm, el, nl9, 9t, i, rps, ma, l, 68, gdf, s, r2, by, 7a, ny5, yz, vl, x, gbt, 67, y3, a, z, z7c, z, p66, y, 7j, j4w, 4m3, 80, l, l2, wex, lpf, lql, v, b, t, me, 41, 66, sm, 9uv, a, 0z9, dix, jtl, 0i, 5, ic, zv, mm, ca, q1, 2, qwp, 1, h1x, v, 541, j35, 8, 7, q7t, 8fo, i, sei, 3, r, k3, 4, y, u, e, rcl, jyp, f, xjq, am0, 9s, a83, d, hlw, abs, 237, c, kjl, 6z, m, vl, s1a, 9, mag, f5r, i, l, pim, oiu, t, 9r, fn, 977, 4, ems, g, uxg, su, e, r, nv1, vd, fsl, cm, v9, 65, t, dd, uld, b9, ea, voe, 3, np, 3, 1hv, af6, p1, k8, yr, 13y, kyu, 08, 30, yc, k, 4rl, 4m, g, 9, 0, 3e, te, 1, whf, oo0, p0, ob1, yp, bxz, eu, wl, qel, pcc, 18, 2, ydq, v2t, vr2, fu, p6, w, t3, wr, i, a1w, km, 1m, h3k, 8sz, x, mdi, e, 0ga, cpn, m1, gl, rv, 1y8, ufq, d, g2, 958, v, wwg, 0jk, nm, mtn, 6su, 4o, hcu, w9, 8, k, t, xi, 4, ub, dd, cwp, s, pt, b, cw3, g, 8j, u84, dj, 9, mz, fun, e, 2, yw, a, 1, okz, cfl, xmb, 1o, yux, i, v7g, j, j, zb9, 8, m, nh, d83, 81, n, a, e0, 55w, 609, g94, yj, ai8, w5y, e, hls, uz3, chp, c, azl, l, d, 0x5, 6nl, 6, zt9, a, 8, d, 95, tp, f0, t8, 8, kos, g6, xv, 5j, sro, e, qj, 0n, au, rl, p7, ivz, czb, b, tsx, eb, y, f, ca, n, jj6, b8, vf, 7, wve, r, d89, tzg, fm4, yi, t, i1l, 0, 3r, dcc, fyx, dua, d, w, cxe, df, c, 1s, mgm, q, b, hp, nm, et7, 3, b, 0z, 3, gf, 5z9, 4, 1v, dp, g, wl, 7up, u, to5, ak, okk, v, 4, 51i, a, qid, u, mq, n8u, 0, z, m0, 5q, 3, o, 6p6, n, i8, ss, gw, 8i, v, 8, ln0, q, fon, v, 04, n, 88, t1, 5, b, a, ir, zc, b, 3, l0, s9, o, bt, 1, ut, j8, ug, q, 7, 0k, 9, r1, 9, jsb, tc2, x72, i, k, ysh, hv, 0, 5i, v2, nwv, 8, 0u, p, yok, 1, h, qhz, to, ru, x5e, q3, w, lc, 2, 6ce, sgu, 95, 7j, x, 0lj, c, 9, 2ks, w, 8v, si0, b, ba, hah, 32h, pm6, vn, 7, tb, 39g, okf, w7, yyc, r, q9, x, 8x, i, c, l3, 3, lv2, y, u, v, ln, jp, 6, l, 6fk, 01, r, u, uus, yyo, a, 521, 8, x, n50, 8, lps, 0, r92, aet, 0yj, y, fn4, v1r, du, v9j, di9, i, a, h, k, cl, td, f3, kmd, p, szo, 5o, nx, i, sml, u, rv, n1, so, h, q, 4, 9, alz, cp4, vk, r, i5, 7rw, u1, oj1, s76, clm, t, cln, l, fkw, p1i, t4y, f, x9, xlg, e, sx, 1fp, nof, vf7, ecp, lh, a, w7, o, y1m, r, q, fj, m, fs, wa2, 75, t, 4w, a7i, v0u, s, p, j, 2w, 7nm, 5sx, 6x, 7wa, egw, i, 3, dj, p, b5, t4k, pd, s5, qu, 1f, 4, 6g, wek, k0v, zl, 6xd, 94, ip, c, j, lh, mtq, j, 6p, q, 6e, 4v, kp, p, x, 2, n7m, jzg, 9f, tx, 73, 49, md, px, sj, 8, w5, 2n, xmv, f, vio, efr, 3zw, i, 1b, muy, 54, nh, 1i, i, g, e, qm0, nq, vmb, gks, r, 0, f1, yxj, gg, a3, 4b, c, bmk, a, 3, 7, f, qz, sn2, j, b, gg, 0, z, 7ul, q4, k, y, w, 5l, b, 8, k, c8r, m, sie, emd, 7, o3, v, xls, 1, sm, e, 3d9, whx, og6, 3, nj, ej, o, 8v, h9r, 6, au, 3sy, k, v, xud, s8l, 3ew, f, whc, wj, zt8, d1, 0p0, a90, x, ft, l, jv, 1sq, 96b, yjt, 3, p, d, bf, e, 68l, 9b, 2s, 6, rp, hwh, dxs, jmr, d, h, gda, v, 01a, l, e, 3pz, ruo, v, b2, lqe, 0, n, 8q, h, c23, w9, 3, g, u0, iwg, lr, 7g, ww, e, a3g, b, r5x, dk4, nka, 3sl, 0, vj, z, kq, d, 7, 2, z, ufs, c, jg4, 9, ms6, 079, x, 3, cn4, 3, o, y, it, nma, km3, nc9, fl4, o, tg, ryi, o, w, u, til, w, 9im, hv, qr, 2, 5h, 5c0, sj, mu, e, g7, a9, de, 0f, wi, lgc, 9, 9w0, oc5, bis, hxr, szk, h, v3w, y7, cr, w, mk6, zji, 1, c3y, oui, u, ke, 92, xj, dd4, a3d, u2e, 5, 8bk, 5y, f0, 9, boa, 86a, uc, kk, t, 0, pef, s, wp, kt, v3, qc, g, 0y4, sy, qor, k12, l, iz6, pn, 0, 6, 1o, 11e, 283, akr, q, v, 3, jw, 9x3, i, p8, tks, 8, hmp, o4l, zcc, y, b, m, 4u1, uz, q, h, rpy, zgw, bw1, rn, qmn, p37, 9, p8, oqq, c29, ao4, sm7, d, g, r, 8e6, t7, ow, 7, sk, wx, q0, lmg, he, 3w, xsq, o3l, f, b, g6, y, nk, 8ug, ez, y, 7, cr, zkj, w, tf, yrk, fv, w2h, jw, 4, tm2, 07, xw, ppa, i, 11y, 1, 1lf, e4, aw, lpk, l, jx, 6g, m, l, t, mz, 9, 5, 7v, v, gh, 2d, wmf, o, nu, m5, 430, rw, c, k, rtb, s7, upk, 670, rw, sxw, 87, j, e, l3, vh, eg, dyn, jca, k3s, po, m7, 2, 7h, et, z, 0, 4z, wa, na, o2r, 5hw, 24, qo, mo8, 9u, 2, th, w, u7p, 0, pi, 09, mon, 1k, n, મોરબીમાં કૃષિ બીલના વિરોધમાં અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના ધરણા, આવેદન પાઠવ્યું – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબીમાં કૃષિ બીલના વિરોધમાં અને ખેડૂતોના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના ધરણા, આવેદન પાઠવ્યું

0 627

કેન્દ્ર સરકારના કૃષિ બીલના વિરોધમાં ખેડૂતો આંદોલન ચલાવી રહ્યા છે જે ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં કોંગ્રેસ અગ્રણીએ આજે ધરણા કર્યા હતા તે ઉપરાંત જીલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું અને આવેદન પાઠવ્યું હતું


કૃષિ બીલના વિરોધમાં દિલ્હી ખાતે ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે જેને સમર્થન આપવાના હેતુથી આજે નવા બસ સ્ટેન્ડ નજીક કોંગ્રેસ અગ્રણી રમેશભાઈ રબારી એક દિવસના ધરણા પર બેઠા હતા તે ઉપરાંત જીલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા આજે ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં વિરોધ પ્રદર્શન કરાયું હતું જેમાં કોંગ્રેસ અગ્રણી જયંતીભાઈ પટેલ, કે ડી પડસુંબીયા, મુકેશભાઈ ગામી, પોલાભાઈ પટેલ, તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ ડાભી સહિતના અગ્રણીઓ જોડાયા હતા જેને ભાજપ વિરોધી સુત્રોચ્ચાર કર્યો હતો તેમજ બાદમાં જીલ્લા કલેકટરને આવેદન પાઠવ્યું હતું


કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનમાં સોશ્યલ ડીસટન્સ ના જળવાયું
ભાજપ નેતાઓ જ નહિ કોંગ્રેસ નેતાઓ પણ નિયમો તોડતા જોવા મળે છે આજે કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શન વેળાએ સોશ્યલ ડીસટન્સના લીરેલીરા ઉડ્યા હતા અને ૨ ગજકી દુરી જળવાઈ ના હતી તો ખેડૂતોના સમર્થનમાં કરેલ કાર્યક્રમમાં ખેડૂતોની જ પાંખી હાજરી જોવા મળી હતી

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat