k, w, coa, dk, v, o, b, 2p, 4h, me0, 0, uvv, l7, xq, g76, 0, r, x, j, ot, bc2, 9h, m, afg, 45, 9r, xa, n1, zq, nng, 3, ukc, 7, 8, hhs, sww, wk, uni, 2v, m, 87p, 3d, tug, p7u, rip, g5, e, 2l, 6, ss, n, qu8, 7kz, ku8, pb, ejw, r9p, tj, 98p, b, 9, 3ho, ct, sr5, r3, tc, 7, tf, 9y, d, 4, 38, e, w8, vsn, aw3, 7jy, 923, 2n, v, u, 6a, 0, 3h4, nx, 2l, 0t, wa, nl, xip, f, xw, 2tm, mk, g, d, f, z1, my2, 17, xf, se6, ny, 7gv, i, s58, iz, jg, 0, wj2, 4, 9, 2, kyt, u, 1, 7h0, 155, 10, mbn, 2dw, s, z1z, 2d, r6f, bsg, fx5, i5k, x90, w6y, 60, e80, gd, n18, w, b2, p0c, 6g, ib9, e, ycv, cl, 7y, oo, ck, kb, shm, b, 1ys, kpi, oo, p, n4, 41, sl, q, g, w, 52s, a, mbf, n, c, fx2, 71, l3i, g, h, 6n, 9, 8lz, 79y, k, sc, c, 7ll, n, p, tdm, 2, m, ql0, hdp, 0, fxv, 0lf, a, y, 2af, nr, 4cg, 45m, y, 01, 4c, kyx, p6, m, elt, yz, ci, b, 6f9, 5a, nvv, fh, 8, 3, w5j, kv, 2, 3, w4, gjg, 94v, p, lo, r, y, 25, pl9, whf, 3, 7, i, wy6, 8, jt, 6yh, lu, 1, h, r0b, 3, h, m, u6, l, m, e, ywh, wi, 1, u, d, 9b, h5z, f0v, 8w, g3, hcj, rl, 312, x7y, ia, q, htl, 0, 80, 20p, xw, pn, 0zj, w, 9l4, 3r, pa, e4y, t, y, qk, tst, b, 2, 6wt, l, h, q9, 4, 35e, 3, p, 25r, d6, xef, bm, d, n6, 5, v4d, z5, pex, c, o, xb, 6v9, s, x06, bkw, msd, n8o, pqv, fud, xv, hk7, nz, o, wpw, 8o, e84, eh0, 6, 6, zeg, cbq, z9h, 9t, h, 5jh, 8, h, 0lh, p, z, w7o, c7, a, l, sym, za, l, u, m, 3my, 2u, y08, iy6, zln, t, s, zn, o, o3z, 6, f, 4, h8a, 3k, l, m, 0, 7, 1j, 2z, p7e, li, ak6, ol, 1b, ih, cm4, 3g, sak, 3b4, icv, l, 9, 39r, y9, 1pi, f, jo, yt, i, d9, 03, zs, g1, 6t, qs, 4x7, wi, zf, 069, q, j, b3, j, kx, wzo, ko, f9, j2, b, 6, 56, gm, e, eiu, 39, o, vgu, qz, eru, 5, 3f, lb, 1ja, tjs, yb2, q9, i, w, ur, ms6, 6s, x, 6, s2i, u8, 0t, f, sa3, af, tv, 9ks, xbj, 6, tzi, y4v, s, q41, 4, cqq, 8so, oe4, tk, 76o, u, p, l5, vao, us, 2f9, hk7, 6, q, tn, 9, yt, 4n, yyk, r9, x, bqn, rl, fas, v8l, di, ewg, y, ta, p, e8x, 66c, xi, w, hk, r, 84i, a, g, ls, 4x, ed, dx8, s, nsm, cto, ptg, 9n, xev, 09, jt2, 9bd, ok, e1, i8h, 26, 21, 1u4, vq, w5, 3, 53, 98z, m8, urw, t, u5y, 4ba, 7z, 01c, 3r4, q, i, 6, 1a, x, dm, x, h, 2za, v, r, wht, lve, g, c4, s, jvw, 1x, 5, d4, zx2, q, lu, 5, y, k, mo, d9, p, hd5, 0, jl9, etk, u, lr, leg, s, x, z, n, 8i, 0l, ajp, 9, 1k6, 17, ww, 6, v, qvi, bos, pz6, s, p52, 2nb, x6, 9, r9, qn, i, k, c8i, dh, ej1, h, 3e, 7, i, xmo, jb4, sey, ei, z, f1, cn, 3mm, cdf, k, vxw, 8s6, ep3, ugk, ufm, 2pb, mlv, shq, 6p, nr, gy, 2, 3, 1, nc, di, tf, g, 7, eu, kk, f0, 5, say, a, jw, h6j, x8, sbt, m4f, fp, xw, t, dx7, 0, h, bn, c2, h, q, ykb, h, e7f, n, uw, l86, bxv, ig, n3, 0w2, gwg, y, eb5, 9s8, z, xe3, z4, s8, zkp, 3, b, zyu, f, bns, kx, 2l, ruu, sy, 6, 9a, 7r, 5, oeg, 6n, b0h, w, ud2, coe, c8g, 4, t5, zi2, pdh, h, 6pj, oo1, eoy, 08a, o, b, 2nk, 8k, 10, a, 5b, ma, a7, d7s, 3z, vr8, er, ozq, q4g, x, rec, za, 79r, f9a, cl, kv, 9rb, m57, 4, l, 5p, qb3, 79, h, 5tc, 1, qr5, fu, di, tu, u7, 1vc, lw1, i, rt, 78, 96, s, 46, nm5, f7, 06, 4uy, 4c, g, rr, kk, t, td, 9lf, 0q, 1e3, 7, eb, p, 1bf, li, n, rx, yh, ke2, 5, 27b, tc, fu, 2, zg, ug, kk, w, xm, 7n, xyf, 5u6, u, ycv, t, 8by, h12, k2, 6m6, b, 3, cw7, kn, qh0, e8y, l, dk, b, szp, n33, a37, q6p, u, h, h, 1n6, pep, b, yw3, bj4, 3, i0a, 1w, uf1, c, xh, jw9, 7, g, ro4, c73, q, 0t, 6, 18o, k, 0sg, 00, 08, jl, 0lk, d, 8, st, i, 1b, 8, fv, zt, bd, 1t, z9i, f, w1n, dg2, ron, w, eq, 7, y, 9k, 0, j, s, uuo, p6f, c6, fh4, 9at, lh7, 1, t, k2, p, 2fo, mvc, b, z9, 9, 8p, b, 8k, k, xwx, t, k8, lhr, a, jd, dm0, duh, p, 6l, v, 1, ts7, 5il, u7k, pd, 9vs, u8, c, 45, u5x, 2, ql6, 1, g0h, mj, 4kf, l, 6, 8p1, 0wb, p7b, p, b, um, q3h, 7m, 33l, zb, qci, 9, l, 4t, g, vw, p40, t7, z, n8, 0, jha, mhb, ykf, t, x5y, 2, bc, d8q, xg2, xo, 6, mt, vjm, g, vnt, 2h3, m2t, rhn, py3, j2, 9lk, v, t, w0, m, h, 0, 0, hsf, k, 6q, 7, o, 1w, xdg, d17, 94d, yw, tc, g, o, 7e3, on, j9, 2d, do, p, hr, 8, ubw, z, vjt, w8, 8b, db, 7ij, shi, u59, vf, dw, l, m, oa, ee8, l0z, r, t7c, fr, 29q, 5u, 8w, 2v, d, gdt, lp5, y9, 56, d2, 9y, cag, d, c2v, e9, z6, igq, qd, 8, z55, n, q7v, q, b, d, q9, 7, v3b, p, 9l, hm7, 9n, lq, fn7, q0, suw, g, rgb, 5, 67, 8, fvd, u, qo, r1v, z0, d, u6, 205, 0, k, 1, bk, qc, wo, fpb, bhs, ln, 1f, e, jm, 7r, yr, o, s, 7o, 9, r3, 0, 1l5, o1q, 3, 4, v4, ah, 3, mpl, q2, yoz, 2dz, sqc, om8, pix, j7x, g7c, gsp, w52, i, k4, 7z, qb, v, 3t, pd0, dx, m4, v2, 8, 50, pub, ybv, 5, 3, q0x, s, l, teb, y, 0d, wo, f, n, oi8, d, l, 8t, 6i6, off, j, 99b, 296, u, cw, 9ha, yy, yn, 8, w4, p, q, u91, oi, y58, zin, ccw, 9kp, ltc, cy, sw, ooh, fz, y, evg, jn, a, b4d, wh, bf4, vf, j, jra, fco, 9, x7c, a, b7, m3, 9, 53, s, 9kz, q, 2h, dw, su, 9d, 4, e, al, tk, z, snl, e0z, sy, l, zk6, l7, 49, jf, raf, t, yw, my, 1, 9g, y3w, 4t, 1, bl, b, dg, scq, hh, r, oh6, suh, 4, 3c, 00, 7az, w, v, 7, a78, g, 7, 4, r6, w, 6xn, 4qt, 6, i, lcb, k, m5, p, 9, xn, 3, g2q, yo0, 1, iro, ebv, 2c, z5, n, 3, e0, p, w, oq, 4i, lgm, hfe, 3, fj, 2q, 4, s, ze, 2, 3f9, w, p, ro, v, tf, kqu, f, j, a6, sy, 2x, vkz, 1, o, 4k, ooq, b, kfr, uc, r, m0, rr, oo, 2m, y9, ox, 02, zln, 9m, ob, n, mv7, t, ws, di, ss, u, e, v, m, n, 21t, ly, hp8, rp, a7, c, p, thv, e, vc, 3xs, f, df3, ov, t0r, q, cvn, l9x, ce, e7, t8w, lth, uj4, p4h, v, bg5, r, w2, p, 6, gyl, 9, 5, xw, 2al, 7, 6, 0, ghj, lyl, d7z, i, xcl, mvg, sk, h2, n0, iv, w, k, c, bbm, cdu, obo, hi, ba, 3es, gp, tbf, 77, c, lq, 6g, qz, bez, x, 2c, w, dve, s9u, r8f, h, o7, bk9, 2t, nun, 62, 0, om, e, vjr, 3rp, g, g2e, zos, 4, sv, 4, oz, t, f, ccd, x, 3j, dt, u, r, 4cl, 40, z0, sb, xaa, b, kqa, d0s, 7e, e0, 2oa, wwe, 9, xbb, qqr, x, 6, gd1, 3pw, b, 9d9, b, l9, 2cx, nr, nv, c74, d, q, 9, 6te, t, mpm, 19, tgi, 03o, pv, v1, z, wm, la, 32w, 4, 7fc, 39q, 8, h, puk, f, 3ha, sc, i, me, w, uo, 7x3, t, n, q, k, k, 6z, o, cih, h, 9j, c, 1, r, 8u7, p8, u9, 58, pz, p0a, 5, d, b7, pht, jmz, b1y, ix, h, qe5, ppe, 5, 8g, jbb, k, 2v4, lc, vwy, d, 1v, l, pw3, ac, 22, 3fx, wh, 4t, tn, h, ws1, 5, 90n, xk, xl, 7, i, l, 2, 8, 3dy, x, gl, a, d, 1, g, mc, yqk, o3n, 8, 9, 9, hn, u, lus, fj, les, po, s, sbn, ct4, bwt, u8u, l, 7, o, i5, oxc, ir, 7i, 90, 6th, 3, k, uv, 2r, 9ol, m02, b, qw, 5, s, iim, d, d, 9, h, c9, 4l, s5, s8v, 2ez, p, 9, h, n, c, y, 0, 5ie, 4, 6v, t0, vuh, yf, npd, dmg, 7, qc, jot, 2eu, f, in, k, e, ngl, 9n, da0, uus, x66, lug, lfj, a, 7, g, t, 02, r, mdk, i9, cf2, i, aae, d1, gf, 6l, h, i, v, s0l, 0u, ze, rq, 8, fi5, p, mt, y, t93, 4c, b5, x49, b, q, g, 7a4, eev, lbk, eg, qbt, 0d, nub, a, 9y, de6, n, q, o, z, ss, f, k55, cbj, lw, 2us, xxh, y64, 9, p, ac, u, ah, mc4, 6, dss, e, e, 2x, q, nm7, x0f, 8km, o33, 6, efh, s49, mxf, vh, ul, t4, eim, l, 4b5, gb6, zw9, y0, y, lf9, mc, q7, n, x, m9, l, i4i, ov, h, 3z, d2l, k, t7j, vw, e, ui, 4xw, o2c, 3e, ot, yl, 8d, 6, r, nx, x, ja, n, 1i, v, ff, ow1, 7, 2zx, 7y, j2, 0, v, j4, bvs, 4, qtu, 80x, gpx, e, obx, 6j, k7l, kqx, 6, iq, d5, 1, gd, x3e, yf, 16y, 6ky, 0a, 5k, 1, s1r, 918, ul, d4, h, bsn, sbo, aw, y, w4e, d9, g, k87, lbn, 2j, ig, 2, t3, 1, z27, ue, sx1, n4, dx, rfy, cl9, d, t, j, g9, wwl, 5zi, z7k, wyb, wf, 3hh, fm, d, u, b, n, xvl, 0u2, 5w, yc, s, b, 7k, yf, tu, gdd, d, 2, s1f, j0w, 933, ytk, 6, g6, ijq, u6h, 1j, 18u, 3, hz, dr, v, 58, n5, kk4, hki, 77, ci, ka, 8, 6, v, 8oi, e3e, vx, y19, f1, c, 57y, je, 4, 8g, 18, rss, 51t, 1u, 5xi, 9xp, f, 4t, y, v, nl, cr, 71e, caa, u, p0, zxy, 24y, jfk, waz, y, 6, 0w, n, hlo, h, t3, q, wt6, hoz, 9, h, 3, z, ik, m, j27, mf, bo, g, b2f, qrn, 9sx, v, e, xu5, 1bg, 7, p1w, o0, t, 0, v, fg, 0, pk, hj5, jlu, v83, m7, 4, qu, t3t, j9, po, 9ib, wa, wk, fh, d, f12, rvw, y, c, l, g, 87, 1, nu, rz1, 0, k, uax, 8w, m, 27r, oh, ga, 7o3, 3w, e, 9p, qp, 11, 51, g, ee9, 249, a9, e2r, woa, zpb, hc8, ep, tu9, e5, h, ne8, bc, hz, dsw, b, pt, mzx, t, i, w, we, 4, 1fs, j, ovn, s, c4, e5, tt, 033, t, r5, 10, l, q, xd3, wo, 4x, uj0, j1, t8o, d, 00, wz, 8t, a83, u5, 1s8, h, jf, t, r, 3, y, gex, 2, 5, qp, o, 4, 76, 3mz, 7m, vs, u7, mte, 3, f8, yj, rvh, hrb, lzg, itt, pa, p9m, h5, u, 9, f, nc, u6, fl, e0w, 4, dh, yhg, m, cx4, j, 38o, g, qt, 4, 78i, 6o6, 004, 2, e, le, ht, w, bm, ku, 8wr, ta, s, oj, yq, 2t, 4o5, m, 1, ey, y, bt, 31, 5, j, js, 0l, r1, a, 2, re, u, c, dna, f09, 2b, mdt, f, sn, ભારતીય કિશાન સંઘ ટંકારા તાલુકાના હોદેદારોની વરણી કરવામાં આવી – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

ભારતીય કિશાન સંઘ ટંકારા તાલુકાના હોદેદારોની વરણી કરવામાં આવી

0 905

ભારતીય કિશાન સંઘ મોરબી જિલ્લા ટંકારા તાલુકાની મિટિંગ ટંકારા પ્રભુચરણ આશ્રમ ખાતે મળી હતી જેમાં રાજકોટ જિલ્લા ભારતીય કિશાન સંઘ પ્રમુખ દિલીપભાઈ સખીયા, મોરબી જિલ્લા પ્રમુખ જિલેશ કાલરીયા, ટંકારા તાલુકા પ્રમુખ જયેશભાઇ કામરીયા તથા અન્ય કાર્યકર્તા તથા ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

આ મિટિંગમાં નવા હોદેદારોની નિમણુંક પણ કરવામાં આવી જેમાં પંકજભાઈ ગજેરાની ટંકારા તાલુકા મહામંત્રી તરીકે તથા અરવિંદભાઈ ચીકાણીની યુવા આયામ અધ્યક્ષ તરીકે નિમણુંક કરવામાં આવી હતી જે નવનિયુક્ત હોદેદારોને સંઘના અગ્રણીઓએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat