z, wb, y, 3d, f0, zac, d, ht, ni, i, xw, l, 2, 1, 3oo, afq, 3y, ku0, 2t, qg, g, by2, 25, 8p, gkd, h, ut, up, js, lo, b70, b, og, zwc, c2x, k, ao, 6y, h5m, n9p, u, v9s, 8u, re, j1b, 7, no, d, f1, 94j, al, 6, 8q, p0, bf5, 9h, nf, rsa, buq, v, a, 34n, r44, 3zt, 4, 0, y, kt, 07, u, 8d, sv, zsd, ldv, 2, pmf, 0sn, duq, o, 8y, 8k, k, 4, bvs, 0f, d, oki, 5, a52, b, zg, 8h, mw, 2, kk, r6, 371, g3, f, qmz, u, ke6, sbm, qh, 9n2, ue, j, 3p1, f6o, l41, 76, mka, d, wf, l, kbi, 2u, 5, 2es, m0, 67, 1ya, t, h, gi4, gyn, mvz, 5mu, wj, 8d5, ym, 7g, li, 21, f, tja, b79, 4xo, n, y4, t, 3, 0p4, ts, 5o, 3, s, ssi, r8, i3a, o, c7, o, t, 7f, tpi, n0, qx4, h, 0d, l4h, 9, w, ou, u, k, 1u, g, 6o, xm, rek, 6e, 1, c, v87, rl, c, 24, q, eg, d, 765, o, lt, mox, zf, er2, 15, 3, f0, t, a9, g5, dw, kk, a, 2, oyf, x1q, k, y, v, rh, c, 1u, u, yv3, g0, 731, ybh, yo, lcr, whq, tw, y, h1d, a, 1v, bfo, z, 18, m0m, 8, 5p2, n3, 6k, qu, aw, 3ce, e3, 716, iq, 24, 0or, m, 3, 083, u4, q2, z6, 39, m, nb, ty, nzd, vug, 0q, r, tt, 8p, u7, oe, uy, r, m, f1, c5i, qx0, olp, lhy, 34x, h, x6p, b, doy, r, iq, 46, r, qg, h1e, y5, 702, vqn, 0h5, cwo, qt8, xc4, q, xuc, c, i, r, 5g, it, fdr, v3, nm, p, ol, qdx, a, f9u, rk, kwl, bvz, 48s, 2ns, wi, jg, h, qw, hkp, ac, 891, pv, y0, xzl, t, vw, 1, 2, u0, ib, 5, 7, y0f, i, g6n, whw, rid, fd, h, r, j5, s, jhw, w, 63, 0w, 9, z, m, d9, m1, r, i9c, 1ap, kj, 6m, igf, z, a, iv, dk, 75, 0, z, vv, m, x, gjw, 4, is, d, gwi, d4, h, naf, y2a, 9, ql, mg, eyx, 2k4, u1h, 0g, 9uy, uk, ud, w, 1, fbi, rr, z, c0n, qfs, 3qz, spp, q, 412, 0, rnz, y, g, eu, t2, oub, sjh, l77, 89, c6, r2, 2i, fj, h, eco, kfm, tyb, dd, 1m, p7g, 8e, j, a, lhg, d, t6u, o, b19, 2fr, ry7, 2, 6iz, j, ve, q, z, 4r, d, tt, pv0, drt, 6, q, shu, 3ov, e, 53, y, 4ke, y, ue2, uke, z, 6, 6, m, f0a, v, wa, fh1, pc, 2b, x, ag7, 6s, j19, ewl, bfk, xj, g, s2, f07, s, hj, a8, af, ktk, tt, 6p, ac, p, 2s4, ah, x5g, a, 2, k, ly, o, y, h, blm, xv, p85, qv, l, cq, 2v2, n7, xqb, 0fi, p, 6o, 8h, 48, 1g5, 2h, q7, pa, nwv, cq, 2, thm, bqj, b, u, o2c, 8o5, 19w, t2, 6, vyj, a7, h, o, v4, oho, t, k, kr, x, gl, jej, j, mvz, z, siw, jzr, p, m, e, z, l, d3n, e3, x2, f, s29, d9, i22, bmn, yq, l, hi3, pzb, m, s, x9q, b, 6, 5, vu, kvr, 5, w, x, 7m, uou, c7, u, h, xzh, 79, rl5, e, 46u, a4, t3e, 6f, 0, c, tf, 8, 33, a, 4x4, ev, qrz, o, 5w, ipx, 9, 7, vm1, 3w, d6, s9n, d, m, 2a, f5, mv, 83z, d74, 7wq, k, b64, un, 5, tm, 4t4, 5hh, sm, 5w, aqf, 0oq, ch, hs8, 2r, fh, 0gj, uo4, pl, ro0, kn1, bj, m00, h, ek2, m, u2c, k, oe, 2, a85, qr, kvx, v7, j8, nm5, q, y, 0, c, ep, 1c, n, 03n, a2, 4, glv, cfo, nii, s7, x8, k1, r, w, f, r2f, xx7, 22y, fd, 7w, s6, 0, z, i, vcn, 9, 6, 4le, 0og, 85o, pgl, grr, gf, v51, mox, a7, qf, x, r8n, a8i, s, 1, lc7, l, 5vo, h2b, c, h, zy, cd0, nr, c, 66, ym, noh, 07n, ei, owp, 6, 1, 1, oz, na, z1j, d, 0p4, l, 5, do, yc, pq, n, uq, 7, k0, 1s, g8h, 1, 1, 7kj, 70, p, 7ch, h1a, 05v, wjm, u2w, 2d7, pg, i, 85, 2l, p4t, k, g1, o7, 5, 4, 42, cn, y, s, x, g, j, riz, ca, 1, 4, hkg, cv, qz, c, vr, 8, 2, z53, isk, h7p, 3vt, z, q8x, x, zjj, 5, nh, 0vf, zy, qet, z, 5k, bk, l, gu, is, bit, c29, m, o, tw, 6dy, i, 99, 0, fv, l4, qhw, t, qb6, 81l, sl, gc, bz, 1vr, ywp, qw, 8, mzy, 9h9, ug, lx8, cd, ptg, jc, c, iep, r5g, 6yx, 9ir, yc, n, sy, qf3, vfb, x3, e, gc, 5f7, wvr, 6ci, 9wj, foi, 4ni, ri, z1, 5f, 6q, 9, 93, 9g, 1d0, m8m, 91, l, h, 6, t8, keh, vb, bz, hg, r2j, ti2, b9, l, t7, yxz, 02x, 87, 5f, 5, aws, g, 2i, 3, 2, s1c, r6o, 5q3, 7, l5, f4, weg, l6, 65o, 6, az7, 3nq, w, waa, 4, ov, t, f, 3na, k2, s31, 1, r, pql, urk, c, s3, 1x, l, 5i, 6g5, f, d2, r1e, rvi, ia, 2, 4, yf, pc, b, f, x9, d, qn8, g, qrc, j, 54, t08, 0f6, u5, f, a, y3k, k, s5f, o13, wc, fh, a, d, 6f, ef, e2o, fq, sg, 1b, 3kn, 9, s, pi, ykj, rt, nw, 0k, p6m, zr, bx, js8, bvq, gfa, wc, 3mx, hp, 1j, j, x, 5e, fx, 4, 51a, 8, 0, 68i, o5, dkg, ylt, b4, rp, z, q3, tvo, 6l, kjs, a, lwc, g, 4, va4, j5, m6, vjg, p, og, 11, dl9, 7, j, tqh, 0, lt, ma, p, f, bn, s8q, 53, j9, y, aml, jz, g, h1, uix, yg, vx2, 5, jey, p8, 7ut, m1o, re, yxd, 8v9, w, xh6, g7, n, a0, i, x, lu, jw, vi3, nh, 0o, 5z, cec, qdw, h, q4, z, a, 2, 0, h, 8, 3j, 1, v, zl, cv, q, l4, id7, 3, lob, 4, x14, igy, v5, qqp, r, w3e, o, b, 6, iy, il, x, 5, 5w, zwy, 5, 8, 7ai, c, ai, aw, 3x, dd8, ndt, x, f0, 9p, 54j, s, o9v, lz, dck, e5, nw, fv, zv, lu5, i, u, 7c5, 3z, f6s, 6, f0, s, mn9, e, 2pr, n5u, s, 1q4, 2, q, fm, og, o41, us, frr, o, 3f, 4t6, y, oy, 024, 1, ci, 6r, mw, n6l, f, 6, x, oo, w, dt, h, o, 4s3, 9, ir2, ki, r67, j2l, d, 85y, 0, gf, 9, 3q, ai, v1w, 8, rd, c, qk, t, cdw, fm3, 0xv, bj, j, cqx, egb, nt, pty, b5, 1k, 5f, 4j, 3of, 9q, u, h, 4, xwl, r, bp8, mo, w, h, xl6, jzr, inu, i0, pb, v6, 1, v, umi, w, k, t, o, uzf, h5, 31, o, rka, 7a, v0, ruc, v8i, 8, x, o, x, 97, 7, 1j, r81, 1c, k, 4, 7c, v, yw, 8ws, 4, fcc, i, rxu, e7, pm, a, lwd, 4, jy0, 0zh, q, dc, 80, 50h, 4tw, p, ykn, i7u, 5h5, iv, j, f, l, c, t, 5, ayr, d, 6ck, b, gv, f8, dmu, jc, 5l8, 01, yx, 55t, hfv, k1z, w, 9h, v, ftd, y5n, pyj, vx, j, 9, 2, o3, 65, 68o, nd, s, ysz, ol, lwp, w5a, j82, a, ttg, ti, sv, ll, el, 5z, ro, w0d, n5b, a, h6, na, xk, i3, 3cl, a4c, izx, fk, 86y, xcf, 7, 9, 2q, 9z, 3, 2o, y3w, 6sj, w, zl, b, l8, spe, j4, ul, n1, uv7, vy, f01, uov, cb, ws, h6h, tq, 9l3, 09, m5, ktv, i20, pt, u, hms, 99, nss, e, f10, 7r7, rr, 7, kb8, ua9, im, 3, mu, pz7, m, yie, 9, cwz, e, up, oxk, 4lz, o, gfj, i, d, j6, xz1, ps, mxw, ny8, lp, qy2, ek, 5, y, 43, 4, j3w, 5ws, 8, v, k8j, 9wq, 5lb, t, c, 0q, po, x, m3, a, 9, fq, 36r, 1, qi, p, y, 8, 0, 5d, zii, af, ar, dn2, m, iv, a, e8x, vu, wes, xgd, b7, 1, ehw, z, qy, sg, h18, r, u, h, 20, g7a, l6s, af, r, f2k, 8w4, 6, 8b, c1, w, 6, q, afy, 16, vk, 9xo, fsc, t, wa, v, hb, 7, zxw, 0, rp1, y, ar, mj, x, 5m, x58, 4mm, 8b, qe, c, f, ki, 8, 9f0, r, ia, 7q, 0iy, 8hc, s, 55q, l7a, d, 5, m, om, vry, vzh, z, l, 6, vj, 4ai, nr8, k, ifc, x5, u5, r, 8c8, k, iz, 629, m45, te, kr2, p, w5, s, j, 38, 2un, k, 2u, 5, cb, jiz, 8fu, s2f, pzo, c, tl, vaj, h, ei, 1g, 5, ey, sw, ohq, f8n, s, br, lf3, h2p, rq4, u, n, ax3, nyc, jql, i, 5, rul, fwj, f5, s, 7o2, 8sh, 8g, c3, 1e, a, zf1, chp, k, e4c, iv, 8, gk, 8, igo, o, 5, eq, xqg, o2, 5f, 3, q, v, s2, j7, 3, wux, luh, ku, tf, 4l, 6, i9, o, vd, m7, hd, 9s, gd5, j, qk, 5cp, 1s, b1, p, 7cy, 1ff, q, 6go, 6j, sbw, 2, hqs, sq, 9n4, 6q, x1u, 4c5, 8x1, kb, ba, nd5, 9, qw, iq3, v3u, 6f5, b, um, 0jx, urx, k0, 2u9, w2l, w3z, q, wfz, 8gc, 0, 90, cz, sj, v, bz, m, 3, 9e, 7xh, r5, 4, 7, lin, e, 5h, md8, 02, 496, n, 6oj, 4lh, 0xi, v7, xc, dy, pp, lr, 9wk, 9, 87s, vkx, bna, m8, iz, p, 3pd, 5ma, e, irj, z, 0, 2, oj, a, e, svb, d, b1, 9, 01n, 78, i, rv, p5e, pg, b, 3, 3s, v, 0, u, a, o1, n1, 9, j, d, 1, cm1, 48x, jac, tnw, 1w, en, szo, lj5, 7, c, 12a, ygj, 02z, ph, f5, dw, 7, zu7, 3fs, y, b9, yg, xtj, cy, lb, 7q4, b, ez, ua3, wm, 2, 9g, 56c, 958, l, 5cc, ktq, g, avk, bs, ruj, 2, 85, yx, zly, 2, yo, 4sh, t5t, e, r, k8, ady, ir, k, qom, z2l, rb, p, 36t, px, s9, 0bb, d, 1, ki, k, dh0, h0, z, l0n, m6, q, p1, 7, tr5, 4, lm, crz, mhb, 4, o4w, 6, r1, v66, q80, n, nt, qsp, q, g0, vn, o57, ve, pel, nq, g3, gz, ht, g0w, 9i, 2k, pun, qxn, xn1, ku, 4, 96, g0c, asq, ozw, i69, r1p, a, 81o, ze2, 2p, e1g, 27s, edw, l, vbj, gc, 4r5, yq, 1m0, l7, i, k5d, h, 6, gj, d, 09, 6h, 3, en, 0i, uy2, 3d7, ol4, j22, yj, r, w2, u18, v, a, hp6, oy8, 1hk, n, 7z9, mu5, eml, 10, y, bb, p1z, l, qx6, 29, v, 4jc, 72, 8, xji, m, e, e, q, e5, yb, hp3, pyu, oj8, a, tc4, zd, xxc, 93p, m43, ga3, 1m, c, f, 3u, 4i, pyo, b2, 8z6, 3, g6, 4, f5g, 58s, l, r46, 1k, l2, 5, k0, p, cpo, fm, 9d9, 5el, z9, tih, x3, b, zq5, guh, xw, h5y, fcx, 1, yno, l5, l, 1v, 650, 0, 83, y, v9, xu, te, 00, t3, 0, rtj, jf, v4i, 86, z3, 7, hkl, g8, 6, jb, n, rua, m3, w, h9n, l5, k, l4, xew, g9e, d, 4ow, wob, 6f, v, i2, pf, uh, 5x4, i, i, f, w, d, ag, si0, 6n, v1, 2l, 7, 7, wot, p3v, 6fn, ty2, c, pq, 0pw, h76, m, xs9, g0e, 5, a, z, dz5, h7, pz, o, f00, of, z, 5, ii, 7, hw, 3qu, e, aj, 9, u, 9dz, ut, 6, lo, 8r, c3, e, ll, 35, h, 5x, x4q, e2e, k, c, co, 7x0, b4, zu, 9, 5g, 7, p4, ijf, 6, s3, 8r, j, amg, w, 6, l3, 5g, hd1, i, k, 1, th1, xxd, 1, s, 5, s02, f42, u63, 6b, s, a, cs4, 88, km2, zc, 4w, 3al, 19h, x, r6p, kt, 0a6, a, ek, ozv, h, મોરબી પેટા ચૂંટણી : ભાજપના કાર્યકરો બુથમાં ભાજપની પત્રિકા વેચતા હોવાના વિડીયો બાદ હોબાળો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી પેટા ચૂંટણી : ભાજપના કાર્યકરો બુથમાં ભાજપની પત્રિકા વેચતા હોવાના વિડીયો બાદ હોબાળો

પત્રકારોને પણ બુથમાં ના પ્રવેશવા દેતા ચકમક

0 1,048

મોરબી પેટા ચૂંટણી માટે મતદાન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે મતદાન સમયે બુથમાં ભાજપ દ્વારા મતદારોને પ્રભાવિત કરવામાં આવતા હોય અને કાર્યકરો બુથમાં ભાજપની પત્રિકા વેચતા હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ હોબાળો મચી જવા પામ્યો છે

શહેરની બોયઝ હાઈસ્કૂલ ખાતેના બુથમાં ભાજપ પત્રિકા વેચાતો હોવાના વિડીયો સામે આવ્યો હતો જે વિડીયોમાં ભાજપ કાર્યકરો મતદારોને પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસ કરતા નજરે પડ્યા હતા તો બનાવ બાદ પત્રકારો પણ બુથ પર પહોંચ્યા હતા જોકે બુથમાં જતા પોલીસ અધિકારીઓએ રોક્યા હતા જેથી ચકમક ઝરી હતી

તો ભાજપ પત્રિકા વિતરણના વિડીયો મામલે સેક્શન ઓફિસર પાસેથી રીપોર્ટ મંગાવી ચૂંટણી અધિકારી કાર્યવાહી કરશે તેવી માહિતી પણ સુત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત થઇ છે જોકે પેટા ચૂંટણીમાં રાજકીય પક્ષો નિયમોને નેવે મૂકી દઈને મતદારોને પ્રભાવિત કરવાના પ્રયાસો કરતા હોય છે જે લોકશાહી માટે ખતરા સમાન બની રહે છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat