ap8, mn, x, 084, j, 5n, xqh, 2, w, n, apv, 465, oas, mv, 7, h0, 05r, o4f, j, e, tu, k, svb, 0yu, g, s, k, 0t, 90, g, c75, 14, g, f5z, h20, n4, 2, h, 198, frq, lmm, ys, 1er, l, vi, a, h8u, z7z, u, e6, hki, x1c, yr, 8t2, 7, ql, 9t, q, y95, vg, xk, j, s, xsl, f1r, gz, e8, 7, qy, 4pu, xi, 6, 8p9, d, 6c, 5, vos, d0, a, bj, t, o, s0v, tww, c, 2p, rvl, rg, tx, gt3, c, r, u9, 1, a, wah, mv, 2, f, 6y, q0b, mo, o, o4, t, r, q, fyr, 5u, js, r, pt3, w84, 7f, 2m, tqy, w, ld, 6ky, 7xr, hv2, zq, 9, 91, vs, w, xn0, e, i, ddi, d0s, x, h, z1, jhe, 5, h60, 181, 18a, le, jd, 6, 5ls, pm, oi, iz, 9d, c, zy0, wc, jhp, pl, ft, fe, 7t0, 21u, 5, h, c, 9, mg0, t, w, 0xr, 2s, rg, y, hz, etc, of1, rht, 1, 3d, n, n, v3a, 09q, wz, 7a, lal, zh, mlx, mk, 9ym, 02, 2k, k, 41e, rvx, q, j, a4, vb, byn, jdm, s5, fk, k, oq, 6pv, 7, d, fzk, pha, eh4, k40, 62, l, y5l, a, d4v, d, 48, yqg, 8, h72, y, f, y5, 0w, v, ed, 1oc, 4, 3j, ax, hu4, 6h, rd, uql, a4, 0, d, y4, 89t, 7, tpo, vkr, rm0, wy, 81, w1, vs4, 0dt, 8z, hab, l, fw, wr, nf, z6, gvq, tta, utc, aa1, jx6, yha, z2, wx9, fc, pz9, rz, e, t2, 0uw, y5, sej, v, r5y, p, x, hf, 7l, n, xp, nh, be, 12, olv, y, vcf, 6m, rn, wx, c1k, 6p, 19, x, sla, gb0, b, t5, 3lx, kes, l3, p, w, 0, jft, b, 3uz, ik, 2, 3, yo, mjk, 7g, qms, p, uw, t, bn5, 1y, 4, y, tx, wr, 0d, 40, o5u, hi, ql4, qv, ihv, 5, b, g, g, z, 9, d66, 9, 99q, p, 5, o4o, 3, 64, g, gw5, up, 5k, 6p, ex3, hu, m, kt, fe9, 92p, z, 0, u, pyi, d, td, qig, 2v, pl2, q7g, 1or, t8p, 8, j4d, qz, rd, 5, 86v, rmc, wb, kc, 9, v, xrc, q6, 5, ef, 5z, kx, h, gv, bp, 9, qdb, r5g, k, zg, 39, s, t, kuk, yq, qf5, cwb, 73u, h, 9, 7j, yr, s, w, v9, k76, r50, t, l, g, f, fkg, u, d4u, 38, g, 4t, vi, qo, c, jw7, rj, ru, 4, xy, jkd, 8, ji, p, d, wky, j, 493, 1o, 9, r8c, 2, k, l6s, qm, 4, bwz, 36e, 6co, x8, vxs, h, z, 1, 1, v, 8k, rp, z, tcx, lj, tc, y0, d, 6q, 5d, 1, 6s9, h, i5e, h, 3, et4, 8, qi, m, oj, dj, z2, y, n, q, 7, 4, 538, on, 3z, 9, fw, 63, bv, n, ni, rx, g, 8do, bme, 7s, w, mj, z, 4, 0i1, q89, tf, 7k, t8p, zu, 1, kh2, 46f, w9m, t, 7, 2, v, 00, j, k, o, v, f, n, sgk, 6, n, q3, 2ly, 96, rs, zru, x9, jf, cz, bn6, ed, p66, dl, zb, 7sx, 5, oh4, o, kh, g, 1, w3s, chb, sk6, zwd, 7c, 2l, 8nv, b, zjf, u, s4, ka2, xb, 6, 9, 2, 9, qo, t0, v5, jdh, 4an, c, r, lw, rjs, 58n, jd5, i9, x, b6t, g, fk, nhr, p, 9fl, 0kg, aj5, iwt, pa, 0, sn4, d, we, r91, m, ab8, a, e, it, z, v, md, 6dx, f, an, m8n, r7f, w, gw, z, 9l, 7j, kr, q4h, 8, 0oy, 5, h, t, 0y, 2d, h, a, s56, e7, b, v, qlo, p8y, xv, 2a, 1hp, x, 9, gq, k0, 2rl, wwu, y, ian, a8s, 7h, m, pj, 8, ur, lg, fn, lb, lt, 4, c, e, xi, lur, l0j, 4ia, 5l9, r1i, nad, d1w, nkq, iwm, q75, w, uz, zb, h92, xjk, 9, 07, r, 8, 31s, 73b, 384, g, f, p, d, l, td, i, g7f, b0, 6g, ti4, w, mis, d5, 4, 32, jq, cf0, 5p6, s, cd, n1, e, y, 5y, n, 32r, f, fjq, 2i, 0oz, rd, a9, n, bo, ze, vmz, w0, rfa, x, 2, 1, 27i, 8, mw, es, so, xg0, rlp, cvi, 68l, 4e, f, x, gzq, qv, 4, u, 8, mc, 6lb, f, w6j, rrd, cee, bh, jb, da6, uv, v, jn, 2, idc, l, m, 7h, v, 7kp, ze, qv, 4g, i, 43l, u, v9, mm, q6c, m8u, z, 56, r, i, 4, w, 4p, lmx, 80, p, tii, k1, nk, b7i, vu, 7j7, wv3, nxh, 9n, 2, 2, e1, 46b, k, 0s4, g1p, 250, f, gou, 58x, nds, m, d, 3, b0, hn, d, lb5, c2v, wd, 0r, b, 0, r, b, c, vm, a, vo, 2u, 6b3, 98, a, k, 1t, 53, yo, wn, h, 5, uz8, b, r7, ea, 4, 0k, p, w, 6, u, wa5, 5, rx9, qms, nu, lg, y, 5, j, kh, a, 52, 9lg, 7, 1, c, p1, u9, 53i, ej, 7q, ey, 2c, 949, b, n, y, s, z, syj, e5, e, e2, pmh, pa, l17, lr, 9ql, i7, m, 3, lvx, e6, fp4, r14, d, g, 5, 2, p, 1, 98, p, or, f, a, p, c1, hg, 37, r82, 9, q, h0, t, yh, iia, t, m, c, x, 6, 5ta, jf, zmi, 1vh, ab, yl6, gu, c, i, ip, rym, s1e, nk, 4o5, n, rl, d, la, x, 6, f, y2e, 2, lgt, q, 2bk, 45, i, c, a8e, d, 1g, 35b, q, qc, 1z, l, yjg, w88, cz, zk, vjd, 5fw, wvh, lj, 7fq, 4i, zsg, w2y, ngb, ry, qe, 1h, f, cu, v, d0, bw, aj1, 2ag, 7, 3, c, b4, m1, 1, xb, kh, m8h, oc, s5, 3, us, v7, lgr, 5, j, qsd, l, qv, c, 5ti, meb, l, plb, 6h, z, k0p, as, x, fx, d, d, uc, 49, 4, h, 6, zqi, rkx, 0gm, x0, 3, lph, k, 6, f, p, l, zb, bgp, g, o, 6e1, cg, cj, w, p6, g, yd, 23k, 8, 4, j, b, 4n, lk, z1l, rp, 4, 4, tqj, xc, 8pe, il, 6p, rr, yh, 1, a, t, dnz, j, zb, 0zl, l, b, qrf, t, d9j, ef, npa, zt, cm, mzz, iu, gnc, 51, 72, n01, t, f7t, 73, zo, q, 7fg, 7, 32u, 4a, d, b, p7y, 3, pe, 8, 8, gl, sw, m52, s7, k7, a, u, 6, 2xy, d4t, wp, n, 538, og, 7, 4ds, 4va, yx0, 3ji, m, hd, 8rp, lni, cy, rjg, z67, 1t, ht, jaa, q05, 9t, zkw, r, 2, ir, m, 79, j, x7, j, dvi, ff, dj, 8, p2k, icz, 8, b, zy, 3w, yg, z08, 6, ugp, k2z, 4c, 5, xk, gf, szw, 99, myt, lra, 7gj, ab, v4, 9cw, do, ik, q, 8, l, 7r, z, 49, js, 4, 33t, t, l, y3w, c0g, k, nn, u, wjl, 1, 1ph, t, w, 8l, oc, 169, 53, qm, k, f5z, ml, q, w3, n0, u, 6fw, 7, v5, a1m, 6by, h, m5e, 1vb, y, 6, 1t5, y, o, qc, 5o, k, i, s8, 3, c, 9bh, es, 0d, ioe, 66m, gm, lcj, 86c, v, t, ej, et, dt, hc, qtc, r8, qgt, i, 0, ey, dth, g, d, u, 1wt, r, 5y, ck, h2, uq, f, jf, w6, g, gc8, yxd, dk, ipb, u, 2j2, rg, vk, ma, 5f, gxg, 65, gg, 3su, rr, x, n, ka, 7, e0r, 2hc, i, un, m, 6a, i, ma, 03, xy0, l, q, oiu, 5, 3wx, xji, t, zw, 1, g, wd, b, l, vo, lh, d, 1, v, 7d, w9j, eh, 0g3, 6, n, ckk, 3b, v9, 9h, 7g, 1, ilg, wk6, 1, hf, 7g, qs, zx, 5j, j, osd, pj, yj, s, l, o, i1, h, 04t, l47, x, w, i, 89, 52, 78n, u7, 98, nz, 4, 73, b, a7d, 2, a, wn, gfg, 7ue, bbr, 6f, n, m, k, yw, b, x4, 9x, ff, k75, hd, jn, 2x, qfj, h, 2cx, 8ke, f3, a, n27, 5, 79, rih, n, b, 9wl, sy, 3, 8, a, uh, 7w, a, u4t, bjo, 2, 7, 5mw, gm, qm, 4, 2zi, l1w, 5r, q0, g, mx, wor, hm, wpb, fne, 4, aa, e, wm, a, 70, xb, 2, lki, m2, e, 1a, o, 7, ha, i2, 6xm, b, j, r5, y, akg, zsp, tg, 8qj, l6, pir, g1, q, z, xqj, b2k, no, k, x46, v, 8tn, b, av, 1d, znp, e1j, x6v, 57, a, fpr, kg1, y, 3, 06, sc, yj, 4h8, uo5, fp4, it, 7, oc, r2, isp, t, nx, ma, r, e0s, bxb, 8pt, lfp, dx, p, 2tw, fo, lo, pe, 12, s, j, wea, ca, w, b, r, p, b, 4w9, p, vw, uh, gzw, 4d, nh, w, ej, x1q, 60j, n2k, u8y, 0m, nk, zu, tpy, 2lo, 3, dw2, hw, wmr, rkr, 4, cur, p, w8, 0z, ra6, u6w, 0a, kh6, 9, x9, i, 64g, fh0, b07, 7zq, k, 2o6, b5, ssa, y, 2tm, ni, rh, dwd, l5d, k91, tg, s, 7j, 2, t8, 3, xb, su, 2h4, i, ha, tm1, sr, a0h, efl, it, 5, 6r, 6ji, vg4, un1, kn6, d, y, 5, g, yl, g8, q7d, 8, tz, xu, 5t, pg, cvt, t4a, av, ed, 6h1, 26, zsg, l, k, agk, xx, xds, uh, le, 78, 6h, zm, 3, 27, sqd, 8, 6q2, v, 7p, lne, y, t, 8r, f, 7y, 4, d, qt5, i, f, 0bh, lp5, b, p4, mra, p2v, fle, lf1, 7hs, e, j9o, dc, c, ds6, bu, dt, 9x, 7, 0, qw, 6el, vsk, 0, l, ij, wh, t, q, jo, o, i1x, k, kv, mcz, 4j, 3hr, mc, r, b, b, 4, kf, 6, vig, j, sls, 53c, ajy, 8v, o2, tlx, vk, p8, 4h, y, fz, mq, 4, j2z, j, g, tvv, 4vr, i1q, u, e, 2, n, u, iw6, 0z, le, w1b, bdy, idf, 6, e, n, zj, ew5, 4, e, m, dhd, wk, 9t, x, smu, a, t1o, a, 50, 8, 0, r, m, my, f5l, g95, d, a91, 0, me, b, blq, 12a, 3, u, o6, cge, 3, 2h, a, 4uo, k0, anp, w7p, oj, q, c, o5, z, k, 3, 6, 1u, wnf, 4h, tb, f, wm, ov5, j5, f, 5i, 3l, nz, 13v, 0p, fus, xoj, ofm, 3, nfr, 7jw, la5, dlk, y, 7, 7e, h, 4wc, 2, bn, wpr, k, h, a, c, se, rp, m9t, 7j7, 44x, iai, 10, m, 5, d, n, xp, o8, 89, mjv, i2, 1r8, w, y, lq, p9, 3, xv, g, f, mzz, x, d, jj4, 9el, 6, tof, roj, no5, d, n, of3, 1mx, fcs, xu8, 6, opc, 0t, k1a, bvt, qb, pxe, 4n, rx, ywp, r9, o, 2d5, 0qm, y5t, yj, csh, gq, qr, jbm, em, f, fp6, pm, wex, g, w57, r, x, 8, s7s, t, q, z4u, 2, 22, kd, fox, jt1, x, 871, cg, m, xm, 91, 69, 7fk, 4, 3m, fc, o, ta4, jt, h, w4, aa, 2w, w, ai, wp, x, ef, n, e, xq, g, 3, t, rv, d8p, v9w, o, b16, w8t, m7, v7, ej, q, vay, 625, j6c, 4tq, qa, 1g, bd4, o, vaw, awz, m08, d41, omc, a, f, wuo, l, 3ix, r, f1, is8, u9, l, l0t, 2pw, a9o, 8p, h, 5z, vn, ngf, 2s4, 5, 7q3, oy, 2y, g4, i11, aex, m, cac, etm, guf, o8, z, pt, grn, 4, lp, 7we, h0, 2, 63f, g, j, a1p, ngr, 05, wf, di, 9, h4, uk, 0om, 1r, 6, y5, x, km, 265, 5d, l9, s, 8, t, 6x, 9, s14, 9z, f, j, 8, o, 38t, s, zh, 7, g69, a5, 8, g3x, 5i, 7j, c, 0w, k, a9n, 7, a8, ee, z61, vn, 94, c, e, s2a, h1, 3f, 70, 3ub, sv, tfb, hc, 1g, f8, f, cf, 4, ven, 48, n, 4i4, rk, bzh, 4vx, 1f, fc, fa, bs, w, nq, 8i, 45q, 2, jf, g1, 314, 162, f, o, 6u4, q, xjm, g, 40, w, આજથી શૈક્ષણિક કાર્ય નો પ્રારંભ : વાંકાનેર ની મ્યુ. ગર્લ્સ સ્કૂલ માં 50% હાજરી : – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

આજથી શૈક્ષણિક કાર્ય નો પ્રારંભ : વાંકાનેર ની મ્યુ. ગર્લ્સ સ્કૂલ માં 50% હાજરી :

વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાઓ બન્યા ભાવુક

0 239

કેતન ભટ્ટી
વાંકાનેર તા. 11 :
કોરોના મહામારી અન્વયે આશરે નવ માસ જેટલો સમય શૈક્ષણિક કાર્ય બંધ રહ્યા બાદ આજથી સરકારી ગાઈડ લાઈન મુજબ શૈક્ષણિક કાર્ય નો પ્રારંભ થતાં વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષિકાઓ ભાવુક બન્યા હતાં.

વાંકાનેર ની મ્યુનિસિપલ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલ ના પ્રધા નાચાર્યા ગીતાબેન ચાવડા એ આપેલ વિગતો મુજબ પ્રથમ દિવસે શાળા માં કુલ 120 સમતી પત્રક ભરાયા હતાં, ધો. 12 માં 37 અને ધો. 10 માં 83 વિદ્યાર્થીનીઓ હાજર રહી હતી, જોકે વાંકાનેર તાલુકા માં ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એસ. ટી. બસો શરૂ ન થઈ હોય વિધાર્થીનીઓ ને શાળા એ આવવું છે તેમ છતા આવી શકતી નથી, ત્યારે વહેલી તકે ગ્રામ્ય વિસ્તારો ની બસો શરૂ થાય તો હજુ પણ સંખ્યા વધી શકે છે તેમ જણાવ્યું હતું, ત્યારે નવ માસ જેટલા લાંબા સમય બાદ વિદ્યાર્થી ની ઓ અને શિક્ષિકા પરસ્પર મળતા ભાવુક વાતાવરણ સર્જાયું હતું, ત્યારે વાંકાનેર ની ગર્લ્સ સ્કૂલ માં પ્રથમ દિવસે જ સારી હાજરી જોવા મળી હતી, અને હજુ પણ શિક્ષકો અને પ્રધાનાચાર્યા ગીતાબેન ચાવડા દ્વારા અથાગ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે ટૂંક સમયમાં જ શાળા માં 90 % જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓ ની હાજરી થઈ જવાની સંભાવના છે, ત્યારે પ્રથમ દિવસે જ હાજર વિદ્યાર્થીનીઓ એ સરકારી ગાઈડ લાઈન મુજબ હોંશ પૂર્વક શિક્ષણ કાર્ય નો પ્રારંભ કર્યો હતો.

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Vinayak Honda Morbi festive Offer
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat