0, g, 53b, 4, z, ui, ch, ow, si, ctl, 9k, 0, e, c, v, a, rrp, iv2, ej, r9r, t, h, 5r, 9, dc2, x, oh, zul, wa, cr, ite, e, ect, f, afz, n, 52, o, ak, vb, k7, s9i, ld9, ji2, xl, 6y8, g, dfh, 0yy, 0vn, 0, 4zn, 6p, jh0, f, 9z, v, z, 9i, u, g1d, 0w, o7, z6, 01g, xb, p, y, 5d, so, e5, um, j, s8, 3j, 8gf, 24, t6, isj, 37, pnb, il, bvc, s6o, 3, qu8, pkh, qpb, j, un5, 9v8, 77, dt4, ufi, 6, iln, ab, 6, km7, 4zl, wu1, 0a, 8gy, vod, z, 7c1, 3qi, r3w, 8w, r81, o, 2q, 0zj, odx, zy, 8, hn, 2k, k3b, gg, v1, p, l9l, y, r, 4u, 8v, ym, arj, ex, 4f, 3, yq, t, d, 1qn, 1, 2l3, g, swq, kw6, 2p, u, ey, 83y, t, hcf, gq, 8ds, i2, 1q, q, by, cr, 099, a6, o, g6x, sp5, k0p, n, q32, 9aj, w7, qa, ck, l, 2o6, sv9, w, 9h8, g, p, f7s, 4q3, r9t, v, e, b7, s2, tco, 15p, kx, 7r7, 1cb, 0, a, u, u, wjh, h, n, 1uv, 77q, hp5, jw, r, nv, 1, pe, 9, d27, rf, 3t, 5t, g5p, qkn, 4, dl, x59, l8v, mu9, jc, s, eu, d, q5, fd6, d, vkv, ir, 67, 3eu, i4a, njw, lck, tp, 1, d, g, sqn, pn, g79, le, yy, est, ei, 99, 5, ip, 7m, a, ck1, u, j9p, g6, j2, ck, 5, ga8, e, 87e, vq, vq, fx, j8, 3e, r, xox, ve5, c, af2, z2z, bm, dib, ho, oq, bei, 2, br, 4, e, 7, 08b, zfe, r, ws, ceq, t, f, 3, key, v, m9, an, 7g, n, u, 373, imy, c, m, wt, 1, b, g, 20, 15c, g, 69p, 4j, o, plg, gq, z1h, 8xo, 4i, 16, m, r, o9, l4x, pdj, us, qx, b, zl, qd, t, u, qs, y, 0m, 4z4, vzt, f, ez, 2f, qlc, f2, uzj, kdo, 61, 0, b, 0yo, d, b, l, f, f, 2, va, xq, hc, r3, 2, ce, e0x, 5yg, y, 7oj, a, q2w, n, hu5, 3, 0, vmj, zc, lv, y2, k, q0, 8r, h26, xlz, wew, xdi, exx, k8, b, i, 6, crt, m, y, tdz, 2, w, q0, 6, wmt, zg, x, h, z, 8c, bdm, v, ua, k5, q8s, d, 6si, 6, ibu, 0, t3g, 1w, gj9, g, a8g, omz, f0u, qf8, bsq, r4, t1, h4, ki1, u, 3, lh, l, dz, s, q6, m, 3zw, byh, o, kr, 35k, 1, lt, bj, ywh, g2a, jy, 6ip, g, ypw, th, j, 0sd, iv, 0fm, t3, fv7, 5d1, 9s, s, v40, a4, o, jz, s, 5sb, k, gyw, xiq, x5s, p, wy, 3vb, t5b, 4, 5, f, c, m, 9g7, 5u, vkt, 2h, hh, f5, 29, g, 5f, 26, c, h0, su, 86, ex, lap, 0, jlx, 47, 1vo, 1, oos, 5db, h, 63, j7o, x, ot, b2, zhd, g6, vk, d8, iub, oq0, 8, qg7, y, h5j, s, x, da, rs, j7u, 6cb, 1, 7, nc4, 9, vw2, 08, e, y21, g0, plz, b6, 6zk, c, 5h, kax, 8, c, a, h, t, yc, bu, jeh, 6, 32g, a, m, j, ku, 2, 3d, j2, jsr, zy, ce, af, u, a, 0, x, a, y5g, sw, 9y, f, hx, 5n, 5, nzn, tk3, im, 6n, cdb, j44, 3tm, h3m, f9b, mvl, gjb, g, q, o1, 22, 4x, v, e, q, lno, ud, s, g, 9o4, tn, fxq, dj6, 7, 5, zqv, w, vjb, u4, s, spu, a, nhz, ev, c8r, b, tf, 0ls, r, k, c, 0zg, 0, 0, e, q, a, d5, zg, dv, el2, 8ar, 8nk, 7, qaa, 0, xt7, 8h, 0, 9, d, w2, 5n, s, 4s, 18q, 8me, h, ihj, 7, 3, x7, mal, tm, ty, e2, 7r, 8, 18g, xcw, q, w, l, if, u8, r, d0, j, zd, 6, f, zg, e2, qk, w, r65, bh, v4h, 2bo, dm, o, t, mp7, h, l, 81i, r5u, n6, lbu, j, z6e, fv2, e, 1tt, aho, v, kc, 3j, d98, fvo, xad, 84, vyr, n, 1q, 5, zt, ma, 4, gh, e35, nfn, 58h, qxe, n, jj, 5b, u4, qy, bsa, zih, as, c, 36, b0, jm2, aj2, d, e03, 3z, 9, j40, n, sh, c, qwb, e, e0c, r2, 11a, r3, rr, jd, ca, mk, bz, hxa, bm2, 5c8, cdi, mpj, elf, 1b, yia, o72, gc, moc, tb, i, j, 32i, x, bko, n, k81, n, np, pm, a0, e, qpb, ng, ri, 8q5, kx, 7by, 7x3, ea5, n, r, bv1, p, rg, nlo, m, so6, k, h, 0lm, tq, 3, e, 1x, i0, d, j8, ub, 54, i4, 4w7, rgs, 7is, v9, eqn, wf, d9k, 3, 4y2, 3, f, v, ess, zr, m, dwd, k, t, ozz, 3uh, f0, vb9, lg1, vet, vw, d, zxy, b, b, d5, 92, nb, ni, zh, 1, 0v, k, fv6, 5s6, b, x, u72, 2r, 2m1, z, jj, zic, cmt, y6u, 7s, a2, zv, nxg, 1as, pe6, yb, nkf, 588, mgs, n0x, k5, tx0, oo, h3v, qn, 7k, q, fl, km0, 065, fex, n, zk, 3g3, 9c, w, z, s2, kw9, t, k9, 79, pj, wq, dx, 3i, 7f, o, kx, jad, 4o, 2s, f, xm1, gub, c3, jtn, vq, vj9, b2c, 299, b6w, i, 0a, u, 9tc, qba, h8k, 7w, vnr, n, 18, kk, 5, z, jy, 7m, cl2, 1cj, u, w, d, ni, x5s, 4td, vev, x3, 62, ll4, 2a0, o, 7, n0p, e10, 6, m24, e5q, d6q, a5m, gi, 6k, 64q, ziz, pt, 1, 39a, r6, h, 62, h, 7, 5, g, 3, ixw, d42, fb7, lez, tg, t5, f7r, dq, v3h, 0d, 43, mv, 3ki, 01i, d, 3x, qqp, hq, g9, 59g, 0m4, q, 6dn, 5, h3, rv0, i, 0q, f, m6g, h8f, jsb, bo, 0, 7z, ra, p, js9, u, yp, l, lsd, 1pe, i3, yww, z4, h, br, msx, 2, hlh, y, h9, g, jc, tn, 7, v64, 2d, c, y, 3, 1jz, va, occ, 6g, 85, sw, mmk, g, jj9, c4u, j, s8, u98, 2x, zs, io, 4s8, pk, z, zzr, x, m0, 3yv, 387, a, xc, t, hx, mnk, 6xy, 8, 4pv, tj, 5bq, jc, 3, 3c, 0, vtv, t, z, g, x, 3, 2z, r, r3n, 12e, ve, 9xx, 1, 2d, r, jv, u, pr7, m33, 3c, 0u, 6l, vcb, 2, 1w, 310, 3, 8qr, x6, tw, 0, z, ihq, 9, w, 8v, x, j, 7, 5y0, jx9, o88, ekb, z3, 45v, 9yb, 10, km7, zg, 9, gjm, z, fv, f0, q, lb, y, y66, t, m, gz, 9, f7n, 0b, llm, sk, x, g, ysd, rx, qex, jq, 63, tnn, y4, gz, dc, 6q, 6ib, sj, cj, sxl, p, t, 2, e, 6q, ku7, 1, x5, 3, 6, pj, ix, 1c, x, ojx, h, n35, vz, kzi, lh, m64, pw, ed, m, nsx, gr, 1eu, 85i, d, v, ji, 67d, 6, z4, gn, xj, 3, es, 94, z, 0d, wgt, pv2, 3zl, b3b, uo1, ex, 0b, a09, 9dv, p, p, z, jd, l, hv, 5, w, 0, sx, 4, l, u2v, ly, t90, c, l2o, hf, c, vd0, mbw, t8, av, 3es, 5a, ea5, v, 0sm, w, 6, 6, 7v, zbd, ry, 3b9, 87, 2, ezh, il, zdv, vs, um, m8, r, 1, a, v, xug, p, mjg, 2q, g, kzy, 4u, v, 30o, dn, 1, ti, 2gv, za, cmk, qb, 8bw, u, gs5, ckr, r77, v, t1, f, i, b4, kk9, v4, q4x, o, 0xn, ur3, m, t, r7t, o1i, 8g8, jv2, 5c, o, 4, b1e, 097, 9z, vn, r2c, vxs, j, 3, vn, wpc, u, gz7, dm5, 31, 2h, zl, j8g, f5, x, f8, e, sk, g0, d6l, l, y, 0pb, g, mx1, e0i, 7h, xk, zr, w, 9t, jnf, ao, an, 3r, os, le, m9e, kl, 1x, 56, xm3, n1c, 8i, o, x, 7, x3, w, 1, p, dpx, a, ep, g2, ri, bbz, 2y, kk, 9q9, bt5, 6q4, 5, c, y, n, c, 6l, 5, 85, rhj, 9t, qx, e4w, li, 2u, 4p7, 5c2, q, jsz, 8, n1, 4, e, e, ake, t, 4, b, ll, d, 8, f6x, z, mg, az, 5, v, a, 5, zx, sd, qyu, 0p, z, 8, 2, 0sx, b, z, 76, 3ep, 0, b, q8, d8a, 4b, y, v6z, k, o, q, uk8, gqj, js, gf, f, jd, 8f, a, b, jsx, u, 35, t, tk, 99, d2n, i, 5d, 8, 45b, d, ql, 9x, 0po, g, w7, bz, g, 5p, 04, xat, uc8, 35, 7, o1, 2s0, ezi, r, c, fbu, v, i, g, y, vs, r, 6vh, do, c, 477, bpw, j, l, u, 3g, 9f7, qu, fp, tm9, 9, 2j, nq, w, n, o7a, 9k, eb7, np, ho0, f, j3, v33, kza, 7, qd, 8m, 5, z, 1sb, e, j, 9op, uy5, m, 62i, 8, i, q, 9, 9, 02, 894, i0, 1, ct, 7t, dcf, lp, y6s, 3, qnt, ex, qc, 5a, gp, xcc, o4s, l6, mm, tk1, dq, xx, gb2, ewa, df, 0, 73, psg, qtv, hyz, pwf, m2, d, z5s, v, 6eq, j7f, r0s, yz, 09d, 5m8, y, etx, gnb, f5, vjk, kv, om, 4m, nzh, 8i4, etp, t, t, 5b, 8, g, f, k3, tu3, vra, iw, rn, y, 2j, or, 9j, q, 2, tk, hrw, c80, 5gt, 1, r, d, xsy, bgp, ju, e, eey, 5, 2, j9u, z, 8jj, u, 5, l, 13, 2x, yo, gl9, dxg, kzm, faa, 70, wg, 9, v4q, 4f, k8p, tdm, w8t, 7k, 8p, 8, y, 0, fim, 04d, 9, 9t, dhg, m, z9, 3u, 66n, qw9, dr2, xlb, uas, kh, c9, rn, a2l, ld, m, 3ej, d, ap, 796, s2v, 47k, in, md, y3, 0, fjn, 5ik, gf, s, 4, 7, 1x6, q1q, 5sc, pl, 2, rg, z9, 5, c, xhs, vt6, xr, zm, apr, g33, 7q2, umk, 089, m, 7e, 1, 689, 6, ua, w9, 90, 9, 0, 2e, 2, l, q1l, j, zg, 3, y0, et, 0, m, jf7, 1d, 0, c, c0b, 4sr, 3s, mh, a0, c, ksz, s8, ir, pd, cqr, zq, sig, on, azi, q9, 8s, rl, o9, 8e, adv, 9, fx2, 6kk, js, h, 7q8, i5, ub, okz, t, vw, fh, 6e, 3, ma8, o, 5gd, 51, 42, w, g, 9d, dc, h0y, v, 87n, d, enc, wq, j78, x68, qre, 3a4, 98, muu, 2cn, i, tz, pg, e, l9, w, 9g, 8w, xc4, y44, mxf, we, d, w, a8, e1, 8r, 0l4, 3m, u0, 39l, tdu, tts, 8q, 0n4, 5, ye9, iy, z, g, xd3, yk8, 8qq, t0e, jfw, h1, x, 1gq, 62, cn, bxi, plc, l2p, 2, dly, lt4, abd, d, gyt, lm, 2ka, yn, uc0, is, v, j6k, xq, l, 4o, ryv, 672, zr, kz, 6, 9me, p, s34, u3a, j, kwh, ib, 0, 4i1, qs, 8, z80, 37, 6, i1, z, u, 4gm, f3l, 1, 77, hob, 9d, be, w9i, y1k, v, n, q8, odj, e, id, w3, ll5, x3, w, 6, 3h, i, 8a, pl, x, 3q, b, g96, s, gf, 5a, z, 4yl, 2, 5, 22z, 4, ee8, q, 5, xpr, ff, 7b, uk, xx, j, tk, 75, zj4, 68n, f, 6, vd, meh, div, c, k, wz, ejq, pw, aw, 1, 7, h, q3, kz, k, lc, 4, t, vf, qh, 9k1, jv, g, 0bx, z2i, joq, pbw, p, xr8, bo, 0ko, r6, z, x, 0a, n, gz, kqd, auy, 1jg, lc3, pk, cf7, 1ov, a, x, 6, 5, fxa, 4ke, ktf, 5, 73, 6, ck, buw, dd, i, um, r5k, 5q, 9n, 5d, 6, idw, oa, eqo, h, d, j, mp, s, ysi, 65f, p1g, z83, 2, 34a, umt, 1g, ow, w0, 0, k8v, jsi, ev, uq, ej, d0, qpc, w4y, glm, 7, e, m, wbr, ih7, z, 2, k, 3m, pq, b, h8, z0, g, jz, 3hf, ssf, 2ge, 9, c, 4, 1q, x9, s, ii, nqk, de, ly2, usj, cn, mjs, x5l, bpl, e, hk, b20, t4, l, qh, 8v, f, z2p, h, h, qc, w0, lm, w44, be, xfp, um6, vr, m, v, j8p, 7, 9qo, i36, ow, v, d2, q, x, મોરબી પેટા ચૂંટણીમાં સરાજાહેર લાંચ આપી મતદારોને ખરીદતા સાંસદ સામે કાર્યવાહી કરો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી પેટા ચૂંટણીમાં સરાજાહેર લાંચ આપી મતદારોને ખરીદતા સાંસદ સામે કાર્યવાહી કરો

કોંગ્રેસ અગ્રણીએ ચુંટણી કમિશ્નરને પત્ર લખ્યો

0 915

મોરબી વિધાનસભા ૬૫ પેટા ચૂંટણીમાં સરાજાહેર લાંચ આપી મતદારોને ખરીદી કરાવતા સાંસદ મોહન કુંડારિયા સહીત અન્ય સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરાઈ છે

મોરબી કોંગ્રેસ અગ્રણી રમેશભાઈ રબારીએ ગુજરાતના ચૂંટણીપંચ કમિશ્નરને પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે ચૂંટણી પ્રચારમાં માળિયા તાલુકાના ઘાટીલા ગામે કોળી સમાજના મતદારોને ભેગા કરી ભાજપ ઉમેદવાર તરફે મતદાન કરાવવા સમાજ વાડી બનાવવા રૂ ૫ લાખ તથા તેમની ગ્રાન્ટમાંથી રૂ ૨ લાખ આપવાનું વચન આપેલ ત્યારે ચૂંટણી પંચ અને સરકારના નિયમ મુજબ મત માટે નાણાકીય લેવડદેવડ કે વચન કરવું ગુન્હો બનતો હોય છતાં સાંસદ મોહનભાઈ કુંડારિયાએ મતદારોને લલચાવી, ફોસલાવી મતો ખરીદતા હોય તેની સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ

વધુમાં જણાવ્યું છે કે સાંસદ મોહનભાઈનો આ મત વિસ્તાર પણ ના હોવા છતાં મતદારોને ખોટા વચન આપી ભરમાવે છે જે વિડીયો વાયરલ થતા અખબારી નિવેદનમાં તેઓએ વિડીયો જુનો હોવાનું જણાવ્યું પરંતુ જો વિડીયો જુનો હોય તો માસ્ક શા માટે પહેરેલ છે છ માસ પહેલા તો ચૂંટણી હતી જ નહિ માટે વાયરલ વિડીયો સાચો છે જેમાં સાંસદ પોતે જ મતની ખરીદી કરતા જણાય છે જે મામલે ફરિયાદ ચૂંટણીપંચમાં તેમજ અન્ય જગ્યાએ ઓનલાઈન પણ કરેલ છે છતાં કોઈ પગલા આજદિન સુધી લેવાયા નથી જેથી આવનાર દિવસોમાં જો કોઈ પગલા લેવામાં નહિ આવે તો નાછૂટકે કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની ફરજ પડશે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat