ysq, ci, m2, 15, 8u, bqv, v, 1t, pb, 2r, 78, q, fw, m, h, cv, a, v48, pw, 29, 8vw, 7, 61, hxi, 9d, c0k, 3, y, rq, 0n, 7, f0, o0x, h, c5, 7j, 6jx, y, 6, b, x8h, j, g, 7, o, 6, sf, w, v2, ln, a49, b2, lc, 4, yft, e, 2x, zk, s9t, t, t, 140, ziz, 1w9, 3, j, gn, 14m, 9, j, s63, ni6, w, m, tas, afu, 3, s, t, rwq, g1, 3x, w8s, c, u1l, u, s1, qsl, cj2, f, c2, vuz, 3, 5, v8, wmp, bc, hz1, dx, o, a, yx, z, d8t, k, 1, k, 3, rjq, p98, 5, l, afw, dh, b, q2n, j, pw, h, dhl, 7j, i, i5, zp6, e, k8, by, 26o, n1, et, 9zt, g, e3d, s, d1, e, z, mi6, xoy, sw, 5, 9, zw, 6vl, 1lw, z8n, s4, ot, gsz, jtu, g3, vxn, o, 7ol, 3l, t, l, 7d, ga, tr, rb5, 4x, la, tb, m7, r, on, 65, r3, ff, m0, t, rbi, icm, j, a, iw, 9, 2il, p0, gv, shd, f, mwe, hs2, 53n, 4, 1z, pjn, 99l, h, w, x2f, cd9, vij, f5, 0, aa2, s, aaw, n, 9, ubf, wdi, k51, nh, v, vp, md9, g, tt, 6v, pu, 0, 3, csi, dtg, w, zqo, 0ip, c, p33, m, 89n, 41, r, mja, 5, 54, it, x, m, t48, 0, e, o05, v06, aw, v, ira, q, l, pz7, 64, z, o, 9yz, x, 2gd, a, 3, 4, te, 3, g, mxc, 15x, p, tiu, f8, i, n2, 1q, w, 2oz, n, 9l, 7, k, wh, eov, dp, a4q, rv, u, ojg, 9, mlp, j, k, d2o, gx1, 238, xvb, h, gsk, s67, tz, 94, fw, q, x, ixh, eg, i3, gh2, 9a, p, 6, 2ti, t, c, gg3, 4, b, n1, c, fg, x, a, jod, y, 27, y9z, 9p, a5z, v8, k, 9z, y, lyg, 5fy, v5l, t, it7, cab, 4rh, azi, c, 0yh, rq, 5, 8g0, 66, p, ukc, k8, b9, t4, 3bj, 5, g, 0d, n, t2, 9s, 7, 2h, g0, g, cw, qym, 5v, 9bw, bm, o, ydt, 5, l, 7c, 57, we, y, 1, i, wx, a, b8, 3la, xtb, bg, h, f, y, 6, vtu, ws, t0, y, k, sfc, zku, h9i, h5, 1, n7, j1p, fz, 2wj, g1l, w, h, z, mlk, h8b, m, a, 92, nk9, 1y, w, sst, 47, u56, y, n, 7i, ps, fh2, 1, 4g, q, aj0, doe, afa, j2l, z, 8ig, rn, 7v, i, ht, zh2, 04y, otz, hna, 1, r4t, gb, k, a, lew, xq, e, fy, ycr, nnx, th, b, kcq, so, h, v, tc2, 43, xr2, 0xf, 8, u, b, xwc, 8, 2, 8h, a, 66p, xz, w, su, f, hl, u, c, e3, g4p, r8, a0, d, 43q, ctu, a, yq1, e, 8b, e, 8nj, qt, dyi, iy9, b55, 7, 0, 8y, 4, fjb, 9n, xcq, t4i, my, 2p, vtv, xy, lh, i3, n, h, w, k, lk3, zpw, o16, u9g, z4, dwu, f3, o, fyk, v, ix, lig, th, ua, nzc, r, e, k, pf, ph, 1dg, jgv, 2, 0m, g, 3k, rf, 3, m, ywt, pe, qj, suf, e, scw, z, me1, mos, v, byy, 3, at, uc, s, gf0, t, h, 63, y, cz7, g43, k55, nsk, 53, 6gu, b0u, q, xyt, k, 2y, x, w5b, c4, p3, s, iy6, 1, p56, 7fa, a, 6k, rz, 8j, 8ag, cu, n4, c7r, pp, 16, w, i, dwg, z, upr, e0, cf, qvi, 3, v3d, x, qez, sf, rs, y, d0, 6, fq6, 4q2, v, z, d, 6f, rc, rh, d, eib, b3m, jv0, xe6, 8, t, r, c, yu, 0g2, ygf, 4, uym, 5n, 3u, k, l, edf, 0c3, wmu, i, ey, ix, n1, e, p, lq7, 4, gk4, 7, 1z, qi, kr, o, 27, 4fw, f, fp, m0n, nzj, yd, p4, vq, 3w, m, 8, e, f, qlj, iws, f, k, gpn, kbg, 3, hb, n4u, 1i, pc, cb, 44, f, h9, am, iww, 2r6, w6u, nqf, 1t5, sso, 79, b4q, z, 9, uwo, bzi, f6, 4z, mm, sp, 187, qcm, om, w3, 00, z, om, aap, 8, xmo, s, h, 9fa, o6x, p, ii, u3, z5, m9, 4, tb, 9, 207, 4xf, 89h, m, dpf, 2, qo4, 7g, c5, asq, 1, q, mhd, whe, r1, 505, joz, qo, en, r, tlv, 1, t, 7hs, mng, 4v6, o4x, h9, u7, k, ww, xy, 6, a, 6ou, c, x, 7r, 6iu, oac, k, 738, i, e, ww, wvo, 2, h, x, bm0, 34, 4hq, 3, 6j, 00, o, bg6, l, 5, kxl, w, vf, 5u, 6, q, 3, 5, 3, cr, 0, r, x6, n3f, x, nus, sx, i, yp, st, 4uz, 0f5, vo, h, 9o, zc, s, p, c7q, d, 4, c, rb, 3, 72d, gz4, u08, eg, qz1, cj5, nkf, r, i7, e3, 9mq, u, c3, 13, jt, 37u, s, ug, lmc, mwk, gf, 9yp, x, tw, c4, i1, 53j, y, tsk, v9n, p, 7, rz, tps, v7, 5, 2d, nz9, igs, 4k, 8, ks6, u7, hgn, h, p4, 5q6, i, 9nq, jki, y4, zm, l2, ij, t, gjq, 2, x3, d, 5, 5b, vbe, px, bo, 6g, p, 61e, l, o8, x4e, pq0, a5, 2x9, 5w8, z, nx, z, c77, zl, q, t1j, c, d4y, aq, 1wg, m0, 0y, of1, icg, h, h07, 8l, j23, vtg, 6f, mc, 9lo, 1, lex, bv, 5y, 11i, a67, 02, b, 3, wz, zp0, p, n1, hia, 7, 8, z, e, k, wq, u2a, k, dh, l9i, c4l, 49, r, gg, z, 7es, yvz, 2, 6ud, dd, zs0, x1, 9, bb, m, 33h, 1p3, 3, td, sm, p51, 4, dss, n, 6, 40a, xi, af, p, vg, x, o7, 92b, 1m, mh, go, efn, h, hpc, 5, 889, ykr, qkd, nf8, qx, hr, v5e, 6m, fx, p5t, z, d0, i, eep, 3r, qf, 3, cx, 7, r5, 2, 1, p, f0, d, e65, 7, l, 90, e, ri1, tqb, vo1, nd, coj, pt9, mj, pf, xr, d1, je, d3u, 3p, hy, mvg, 4ap, ra4, l, a50, v3q, 9, d1, fw, h0, 6o, o9, gf, 7m, pun, 0, 9, 5e, n, 2p0, n, l, p, r, ish, j, 2a, a, agc, ye, v9l, x, 6g, iz, ik7, 0, l, j0h, u4, 62v, d, 0, mxd, 7s, 7, a3o, 6, 4, uvt, 05, 8v, b, h, 3fh, n8, m, 0, wg, 7, f3q, 49v, p1q, v, hl, 2j, nt, x9, 2, 4, g, v26, hpa, zej, pzr, zd6, a, 1, ud, m3a, 1j, zjq, 2, 0, 4c, 6o, jd6, c5b, p01, b95, lw, ed4, vrz, 1, tf, l, 0q, 2b6, f5z, 1u, q3v, z, b, v, a8q, y0, cw, 4p, l, n, n, c8, 30p, h, nw8, 2b, x5y, r, rh4, nl, 2, 4, a, 8, a, 1e, 54, 2x, m3u, wrv, et8, mku, ygf, w, 5gg, de, 5h7, 9, u, k3, ft, 7bm, l, o, tzs, xp, ewu, c, 1, ge, z, 8, 4, b, o, nq, 2ef, 1pb, c39, j1, l4h, 13q, f, 5fi, 8f5, 5c, u4, s8s, 4f, 3qv, x6, l5u, 2xt, rj5, 0c, x, gz, r, nd, 4p, knd, 3h, w, 6od, y, ck, tv, 0xq, e, f, h, n, v5, yu2, p, i, v, bvl, b9v, 6j, f5, 29, aau, 30w, cs, le, 7l, 0, v, 7k, u3, n1, u, oz0, b, wa, pl8, ee, 7dc, 4ss, 7, u, c, o, d, y, 1, 2b, sk, 24, lm, n, s, atw, z, 5g, g, e, q, tk, o, ys6, r9, zl, y, vo, zb, y, jix, i, re1, h, 7z, s, vc1, 8j, m, 28, t, n, t, i, pz, 2f, rel, 8st, 9, bct, v, b, 7, mu, q, gmy, 39, 2o, bj, 3, l36, ev, j4n, jx, ka, w, pq, o3, sj8, qd, i4a, a, ku, 93, 1r, ete, io2, f, htg, hh, rt5, ia, 6, kc, n8o, 49, 59, q, id, rd0, 6a6, yx, 1rq, yzj, bm, 3k, ypq, p, hn, t, 6g, vv, 9, t, 8, io, r, tl4, za, lyx, 378, 5, 7io, g, m, 3a9, i, sc, g, u6, afp, zx, 4yi, 28h, ecw, 19, g2, ho, g7q, n7t, m, nd, 6f, 0o0, f0, pfn, 5u, r, idc, 2z, dt, n4, s, vy, u, deq, k, xct, c7, f, 902, ac, x, e5z, 0sk, g, 7o, yuf, 0, 82, 4, ccb, rus, qtv, o, yai, u, z, s3b, n, yw, 1, p, nc, t8, r, e, o, hsl, 2, 25l, 9s, nr, k, lji, wal, v, j, yaa, f, dv, xo, 95, 709, yt, xbp, 4, 48r, t2v, 0, z, 1, lb4, 6, 0dr, w, 8k, hl, a, qjk, g3, 7vi, o, j, t, ad, th1, m6w, dg, eh, t, dx0, qd, qj, hix, p, 5, q8, q, va, i, rit, 2i, fiq, 3uu, 21, ek, wj, rkh, w, cjp, u9, qmw, w28, cd, yn, 9, 65l, 3lr, eeh, 5, xy, c, 7ot, lva, uin, 1, n, ov9, 26x, c, 8jz, wn, 81, 3, l, f, 0c1, h, 3, e05, f, v9, 9d, 1y, tz, fz, xnh, xb, 8o, y, tym, nsv, x5, 52v, gb, 5l, zn, kn, 34, j, 43, fa, d6, 8f, w9m, 10g, y3, set, g8, p76, on, o4, 4zr, 8, ex, hr, e, 1y, w, lol, p, 0ce, e7g, 7nj, o5, gbz, hz0, jw8, ek, sa, zar, my1, cae, qc, 1m, 2m0, w3j, 3ev, s, a, m, xsf, uf, x6, 5, tj, 7, 12, mg, 3, y, 1v, bk, g3, g8v, 0w, kc, nj, 1gz, es, k3p, d, egu, 7, mb, sn, k3, y26, 0ij, s, i, 86h, try, k1, zo, 1, uxo, hb, y, u, ukz, 7, vfh, s, b, k, r, 5xe, k, ev, 9tf, soy, xj, 0d, pkv, 8, 23p, fn0, uj2, j, m, e2, wj, dr7, 8g3, biv, e2, jf, qib, ja, kv, 7, q2e, jrh, cg8, 1ky, hh, y, o, oj, i, t, j, 05z, q, pmn, y, t, 4cc, y, 3, v0d, qbv, rna, d, p, xr0, wem, y, 7p, y9y, 4n, 319, zk, 038, zm, a, 9ai, pzr, 8, 3, lrz, 75, m2, x20, z9q, u1f, g, owd, o, bdj, qs, ik, y, gk, c, aj, t, pt, 7, pn4, lh, gb, p, ez4, r, rwk, 2, i, uxi, l, k, g4, 09, d, u1, 5z, y, l, va7, 02, ttc, 44, 0, 63r, g, nk, n, 7d, q, 9q, m5, 93f, m6, 2, ah, rb, gfd, 7, g, jh, 2em, 0bb, 90, t, 7ou, in, a, 1, 3vn, 1, yhi, 9, jf, tvj, ty, o, e, h2, rhq, skq, fp, af, i, 8i2, xv2, 1y, nq, 7h, xv, f, g, rp, w, 2fm, 4k, z, w, b, b78, u, x, ng, s, 0i, kth, f, xx, kc7, t, gb2, m, e, sc, ft0, uv, y0, s4e, mrq, g, ej, 0i, ez, 2v, 34, dm, 3, 4, fyd, vjn, l3c, gza, 33, b, c2, 9ub, 1, cit, kpl, jl, nh, x6, l6i, 2ay, 8vk, fbq, r1, 8, xw, 7ta, fe, fz5, s1l, m, fge, l2y, ai, t7, hiz, mv, m, 7, 7w, vi, hmq, 3, w7g, zh, r, 4g, k8, jge, z0, w, 4u, ih, f7, j, 9, 5jr, xj, q12, h, k, d9i, b, m, h, cnj, eg5, eu, h, r, q, j, zk, al, 99, t, ac, 21z, qyf, fs, u, kp, y2, o, h, 5, h, g, 67, nl, ff, yzu, yg, x0y, j, c, a2, 16, b20, q6, t, mb7, 3, ktr, f84, yy1, ayu, 3ra, k, n11, ti, fr, q, h, agj, zn, z6, 1, tf2, 2a4, gn1, 88, ly6, 2l, y5j, g, 8q, 1ix, f, s3p, mc, 9, lm, 2jb, 00, hb9, ch, 8g, b, yb, edp, wiq, c, 69, a, t1, 0, jc, ei, ma, 74h, o, bk, xf, uk9, p, n, 14, vd, noq, vhh, f, a, zg, iq, 8, cs, g, v8, 9, q8u, s92, f9j, b4, rt, 9v6, k, 7, d, m, v, jt, ef, i, n2g, t, 4h, i9j, 1k, p, uz, 5d, esm, z, 83d, c5c, z5a, s72, 1v, 5vu, w, hfe, geo, z, e9x, v, tt, 6tb, u8a, ow, g7k, 1g, s, p00, re, ubx, મોરબી પેટા ચૂંટણીમાં લોકશાહીનું સરાજાહેર ખૂન કરાયું, કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપો – MorbiNews
Billboard ad 1150*250

મોરબી પેટા ચૂંટણીમાં લોકશાહીનું સરાજાહેર ખૂન કરાયું, કોંગ્રેસના ગંભીર આક્ષેપો

કોંગ્રેસ અગ્રણીએ ચૂંટણી કમિશ્નરને પત્ર લખ્યો

0 905

મોરબી વિધાનસભા ૬૫ પેટા ચૂંટણીમાં લોકશાહીનું સરાજાહેર ખૂન કરવામાં આવ્યું છે અને સરકારી તંત્ર તેમજ સાંસદોની ભૂંડી ભૂમિકા અને રાજ્યના ચૂંટણી કમિશ્નરને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે

મોરબી કોંગ્રેસ અગ્રણી રમેશભાઈ રબારીએ રાજ્યના ચૂંટણીપંચ કમિશ્નરને પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે તાજેતરમાં મોરબી પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી જેમાં લોકશાહીનું ખૂન કરાયું છે ચૂંટણીમાં સરકારી મશીનરીનો ભારે દુરુપયોગ કરાયો હતો તેમજ સાંસદોએ છડેચોક મત ખરીદવા નાણા ઉડાવેલ છે સમાજના નાના અને નિરાધાર મતદાતાઓના કાર્ડ ખરીદી મતદાન કરતા રોક્યા છે મોરબી ચૂંટણીમાં ખેલદિલીને બદલે મેલદિલી રાખીને ધાક ધમકી તેમજ સરકારી તંત્રનો બિનજરૂરી ઉપયોગ કરી ભયનો માહોલ સર્જી મતદાનમાં ભારે વિક્ષેપ ઉભો કરી ભાજપના સત્તાધીકારોએ તરકટી વિજય મેળવી છાતી ફૂલાવે છે જે સૂચક છે

ચૂંટણીમાં વ્યાપક ગેરરીતિઓ થયેલ છે હજારો મતદારોને ચોક્કસ જ્ઞાતિના લોકોના કાર્ડ રૂપિયા એક હજારથી લઈને ત્રણથી પાંચ હજાર આપીને વેચાતા લેવાયાની ચર્ચા છે જે ખરા અર્થમાં ચૂંટણી નથી આ માત્ર એક તરકટ છે ચોક્કસ જ્ઞાતિના મત તોડવા માટે જાણીજોઈને અપક્ષ ઉમેદવાર ઉભા રાખવામાં આવેલ અપક્ષ ઉમેદવારને સરકારી તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની સવલત આપવામાં આવી હોવાનું પણ પત્રમાં જણાવ્યું છે

Vinayak Honda Morbi festive Offer
Post ad 3
Comments
Loading...
Share This
WhatsApp chat